Ulkoisesta tiedostani luon sisäistä tietoa

Aura-Soma® koulutus 2. taso

Aura-Soman 1. tason peruskurssin jälkeen oppilaan on mahdollista edetä 2. tason jatkokurssille, joka paljastaa Aura-Soma värisysteemin potentiaalin monella eri tasolla. Jatkokurssin tarkoituksena onkin kiihdyttää matkaa itsensä tuntemiseen Aura-Soma värisysteemin avulla ja aktivoida vähitellen myös oikean aivopuoliskon toimintaa - 1. tason jälkeen valmius tähän kaikkeen on jo olemassa.

Kuten ensimmäisen tason Aura-Soma kurssi, on tämä 2. tason jatkokurssikin kestoltaan kuuden päivän mittainen eli vaatimus on 36:n tunnin osallistuminen opetukseen, jonka jälkeen oppilas on valmis vastaanottamaan Akatemialta jälleen todistuksen läsnäolostaan.

Ennen kurssia

2. tasokurssin pääsyvaatimuksena on 1. tasokurssin suorittaminen ja vähintään 90 päivän mittainen ajanjakso näiden kurssien välillä, jotta aiemmalla kurssilla opitut asiat ovat tulleet ymmärretyiksi ajan kanssa.

2. taso

Toisen tason kurssi tarjoaa laajemman ja syvemmän ymmärryksen väritietoisuudesta. Tutustumme eri kulttuurien ja symbolien yhteyksiin värimaailmassa. Tällä kurssilla avautuvat yhteydet ja suhteet Aura-Soman sekä muiden tietojärjestelmien kanssa, kuten buddhismi, numerologia ja astrologia. Saat näkemyksen värien yhteisvaikutuksesta konsultaatiossa ja mahdollisuuden kasvattaa omaa intuitiota sekä sisäistä viisautta värien viestien kuuntelemisessa.

Aura-Soma värisysteemi näyttää todelliset värisi

Kurssin sisältö pääpiirteittäin

  • Värin symbolismi ja mielleyhtymät viidellä eri tasolla.
  • Konsultaatioharjoituksia.
  • Väri ja kolminaisuus.
  • Päävärit suhteessa ihmisten perustaipumuksiin.
  • Aura-Soman yhteys muun muassa astrologiaan ja numerologiaan.
  • Kivien ja kiteiden käyttö Aura-Soma värisysteemissä.
  • Lisätietoa mestarisarjasta ja kvintesensseistä.
  • Syvempi ymmärrys omasta itsestä ja yksilöllinen yhteys väreihin.
  • Värihengitys.

Kurssin jälkeen

2. tason kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus aloittaa konsultaatioiden tarjoaminen yleisesti. Tämä edellyttää Englannin harjoittajarekisteriin (PASIACT) liittymistä ja virallisen ammatinharjoittajatodistuksen (Practising Certificate) saamista, joka on todiste siitä, että Aura-Soma konsultaatioita antava henkilö on asianmukaisesti koulutettu ja pysyy jatkuvasti tietoisena uusista asioista tämän alati kehittyvän systeemin puitteissa. Ainoastaan tämän todistuksen haltija saa kutsua itseään Aura-Soma ammatinharjoittajaksi ja tarjota yleisesti Aura-Soma konsultaatioita.

On myös tärkeää, että jokaisen tasokurssin jälkeen oppilaalla on aikaa sulattaa ja ymmärtää kurssilla opitut asiat ennen mahdollista seuraavalle tasokurssille osallistumista. Tämän vuoksi Akatemian tinkimätön suositus on, että tasokurssien välillä on vähintään 90 päivää eli kolme kuukautta opittujen asioiden omaksumiseen.
Katsaus kurssiohjelmaan