Ulkoisesta tiedostani luon sisäistä tietoa

Aura-Soma® koulutus 2. taso

Seuraava askel kolmivaiheisella matkalla kohti Aura-Soma konsultaatioiden tarjoamista (Aura-Soma Practitioner) on 1. tason peruskurssin jälkeen 2. tason jatkokurssi (Keltainen kurssi), joka paljastaa Aura-Soma värisysteemin potentiaalin monella eri tasolla. Toisen tason kurssi tarjoaa laajemman ja syvemmän ymmärryksen väritietoisuudesta sekä värien eri tasoista suhteessa tietoisuuteen ja hyvinvointiin. Tällä kurssilla avautuvat yhteydet ja suhteet Aura-Soman sekä muiden tietojärjestelmien kanssa, kuten buddhismi ja numerologia. Saat näkemyksen värien yhteisvaikutuksesta konsultaatiossa ja mahdollisuuden kasvattaa omaa intuitiota sekä sisäistä viisautta värien viestien kuuntelemisessa. Jatkokurssin tarkoituksena onkin syventää matkaa itsensä tuntemisessa Aura-Soma värisysteemin avulla ja aktivoida vähitellen myös tuntemuksellista toimintaa - 1. tason järjellisen ajattelun jälkeen valmius tähän kaikkeen on jo olemassa.

2. tasokurssin pääsyvaatimuksena on siis 1. tasokurssin suorittaminen ja vähintään 30 päivän mittainen ajanjakso näiden kurssien välillä, jotta aiemmalla kurssilla opitut asiat ovat tulleet ymmärretyiksi ajan kanssa. Kuten ensimmäisen tason Aura-Soma kurssi, on tämä 2. tason jatkokurssikin kestoltaan neljän päivän mittainen eli vaatimus on 24:n tunnin osallistuminen opetukseen, jonka jälkeen oppilas on valmis vastaanottamaan Akatemialta jälleen todistuksen läsnäolostaan.

Aura-Soma värisysteemi näyttää todelliset värisi

Kurssin sisältö pääpiirteittäin

  • Värin symbolismi ja mielleyhtymät viidellä eri tasolla.
  • Konsultaatioharjoituksia.
  • Väri ja kolminaisuus.
  • Päävärit suhteessa ihmisten perustaipumuksiin.
  • Aura-Soman yhteys muun muassa numerologiaan.
  • Kivien ja kiteiden käyttö Aura-Soma värisysteemissä.
  • Lisätietoa mestarisarjasta ja kvintesensseistä.
  • Syvempi ymmärrys omasta itsestä ja yksilöllinen yhteys väreihin.
  • Värihengitys.

Kurssin jälkeen

On myös tärkeää, että jokaisen tasokurssin jälkeen oppilaalla on aikaa sulattaa ja ymmärtää kurssilla opitut asiat ennen mahdollista seuraavalle eli 3. tasokurssille osallistumista. Tämän vuoksi Akatemian tinkimätön suositus on, että tasokurssien välillä on vähintään 30 päivää eli kuukausi opittujen asioiden omaksumiseen.
Katsaus kurssiohjelmaan