Innostuneisuus ja rakkaus elämää kohtaan johtaa heräämiseen

Aura-Soma® koulutus 3. taso

Punainen eli 3. tasokurssi on seuraava askel matkalla Aura-Soma Colour Care Consultant konsultiksi. Tässä vaiheessa esitellään Aura-Soman hienoaineinen anatomia suhteessa väritietoisuuteen ja tutustutaan Equilibrium tasapainopullojen ja kabbalistisen elämänpuun sekä tarotkorttien väliseen yhteyteen. Myös konsultaatiotaitoja syvennetään entisestään ja kuten kahdella aiemmalla kurssilla, 3. tason koulutus jatkaa tutustuttamista Aura-Soma tuotteiden huomattaviin, hyväätekeviin vaikutuksiin ja mahdollistaa aktiivisen osallistumisen itse kurssilla.

Ennen kurssia

Pääsyvaatimukset 3. tason Aura-Soma kurssille ovat:
* 1. ja 2. tasokurssin suorittaminen
* 6 x konsultaatiorekisterikaavakkeen palautus (3 x 1. tasolta ja 3 x 2. tasolta).
* 2000 sanaisen esseen tarkastettavaksi jättäminen Akatemian ohjeiden mukaisesti. Tämän kirjoitelman tarkoituksena on olla informatiivinen katsaus väriin tai Aura-Somaan, kyseessä ei ole arvosteltava suoritus.

3. taso

Kolmannen tason kurssi tarjoaa tarkempaa tietoa Aura-Soman yhteyksistä muinaisten viisauksien kanssa (esimerkiksi elämänpuu ja Kabbala). Tarkoituksena on viedä sinut tietyn informaation yläpuolelle suhteessa Aura-Somaan ja antaa vaistosi yhdistää sinut tasapainoon (Equilibrium) syvemmällä tasolla. Tämä on harjoittelun huippukohta. Lisäksi kurssilla on muutama käytännön harjoitus, jotka nostavat tietoisuuden tasoasi konsultaatiossa ja rohkaisevat konsultaatiotaitojen hienosäätöön. Tason 3 kurssin tavoitteet ovatkin kolmijakoiset. Ensimmäinen tavoite on tutkia värejä mestarisarjan kautta. Toinen tavoite on huolehtia konsultaatiotaitojen valppaudesta, koska tämä kurssi valmistaa ja tukee konsultteja, jotka haluavat työskennellä enenevässä määrin yleisön kanssa. Kolmas tavoite on kehittää yhteyksiä Aura-Soman, elämänpuun ja tarotkorttien välillä.

Kurssin sisältö

  • Mestarisarja suhteessa väriteoriaan tietoisuuden kehittymisen valossa.
  • Tasapainopullot suhteessa elämänpuuhun ja tarotkortteihin.
  • Tutustuminen mielikuvakarttoihin (mind mapping).
  • Vuorovaikutus konsultaatiotaidoissa: harjoittaja, asiakas ja tarkkailija.
  • Vilaus edellisten kurssien informaatioon.
Aura-Soma tarot

Kurssin jälkeen

Kuten ensimmäisen ja toisen tason Aura-Soma kurssit, on tämäkin 3. tason edistyneiden kurssi kestoltaan 6 päivän mittainen eli vaatimus on 36:n tunnin osallistuminen opetukseen, jonka jälkeen oppilas on valmis vastaanottamaan jälleen Akatemialta todistuksen läsnäolostaan. Oppilaat, joilla on jo hallussaan voimassa oleva ammatinharjoittajatodistus (Practising Certificate) 2. tasokurssin suorittamisen jälkeen saavat Akatemialta uuden harjoittajatodistuksen 3. tasolta. Oppilailla, jotka eivät vielä tässä vaiheessa kuulu ammatinharjoittajarekisteriin ja haluavat avata yleisen vastaanoton Aura-Soma konsultaatioiden pitämiseksi, voivat liittyä ammatinharjoittajasysteemiin tässä vaiheessa. 3. tasokurssin jälkeen on mahdollista edetä etätyönä tehtävälle tasolle 4, mikäli PPS eli Personal Presentation Skills kurssi on suoritettu (mahdollista suorittaa milloin tahansa 2. tasokurssin jälkeen) ja päättää siten Aura-Soma koulutus ja rekisteröityä Aura-Soma Colour Care Consultant konsultiksi.
Katsaus kurssiohjelmaan