Valon loistaminen varjoon luo hyväksyvän ymmärryksen

Aura-Soma® koulutus 4. taso

Aura-Soma värisysteemin koulutus tarjoaa neljä eri tasoa, joista kolme ensimmäistä sisältävät jokainen 36 opetustuntia kuuden päivän aikana ASIACT:n valtuuttaman opettajan johdolla. Nämä kurssit ovat nimeltään: 1. taso/peruskurssi, 2. taso/jatkokurssi, 3. taso/edistyneiden kurssi ja 4. taso/etäopiskelu. Jokaisella kurssilla oppilaalla on käytössään kattava valikoima Aura-Soma tuotteita ja kurssilla jaettava työkirja, joka tällä hetkellä on englanninkielinen suomennoksien ollessa työn alla. Kolme ensimmäistä tasoa suoritettuaan, oppilaalla on mahdollisuus siirtyä tasolle 4, joka muodostuu omaehtoisesta opiskelusta oppilaan omalla ajalla lopputyön suorittamisen muodossa.

Jatkokoulutus tästä eteenpäin käsittää Sillan (The Bridge) opettajakoulutukseen sekä kolme tasoa varsinaista opettajakoulutusta peruskoulutuksen tavoin. Näitä jatkokursseja on mahdollista suorittaa Dev Aurassa Englannissa, Aura-Soman kotikonnuilla. Lisätietoja jatkokoulutuksesta ja muista Dev Aurassa järjestettävistä kursseista voit pyytää kauttamme yhteydenottolomakkeella.

4. taso, etäopiskelu

4. tason pääsyvaatimuksena on kaikkien edellisten koulutustasojen suorittaminen (tasot 1., 2. ja 3. sekä PPS) ja itse taso on verrattavissa kirjeenvaihtokurssiin, jolloin koulutettu ns. merkitsijä lukee aineiston huolellisesti ja vastaa siihen. Koulutustason 4 tähtäimenä on kannustaa oppilasta tutkimaan ja syventämään omaa käsitystään Aura-Soma värisysteemistä sekä värien laajasta maailmasta. Taso 4 mahdollistaa myös käsityksen muodostamisen siitä, kuinka rekisteröity ammatinharjoittaja työskentelee asiakkaiden kanssa konsultaatioissa ja harjoittajan on mahdollisuus vastaanottaa palautetta ja tukea tarpeen tullen.

Erinäisten tavoitteiden saavuttamiseksi 4. taso, joka on Aura-Soma koulutuksen valmistumisvaihe, koostuu kolmesta osiosta: kirjoitusosio (kysymyksiä ja vastauksia), konsultaatiorekisterit sekä 36 tuntia lisäopiskelua. Ensimmäinen osio eli kysymykset ja vastaukset vaatii yhteensä noin 5000 sanan verran vastauksia ennakkokysymyksiin Aura-Somaan tai värien laajaan kirjoon liittyen. Tämä osio todistaa oppilaan ymmärryksen värin eri puolista ja Aura-Soma systeemistä.

Aura-Soma värisysteemi näyttää todelliset värisi

Toinen osio koostuu 50:n konsultaation rekisteröinnistä ja näiden tarkastettavaksi jättämisestä. Oppilaalle määrätty tason 4 tarkastaja tutkii nämä palautteet konsultaatioiden harjoittamista silmällä pitäen. Jokainen yksittäinen asiakkaan ja ammatinharjoittajan välinen konsultaatio siis rekisteröidään ja osa näistä koostuu myös konsultaatioista, joissa sama asiakas saapuu toiselle käynnilleen. Akatemia arvostaa asiakkaiden yksityisyyttä, joten luonnollisesti näistä konsultaatiorekistereistä ei ilmene mitään asiakkaan henkilöllisyyteen viittaavaa tietoa.

Vähintään 36 tunnin lisäopiskelu on tämän tason kolmas osio. Tällä hetkellä oppilaalla on olemassa kaksi eri vaihtoehtoa, joista toinen on hyväksytysti suoritettu fysiologian ja anatomian kurssi ja toinen konsultaatiokoulutusta tunnustetussa oppilaitoksessa.

Oppilas, jonka taso 4 on hyväksytysti suoritettu, vastaanottaa Akatemialta 4. tason todistuksen ja oppilaan on mahdollista rekisteröityä Akatemian täysivaltaiseksi Aura-Soma värikonsultiksi (Colour Care Consultant). Kuten kaikki rekisteröintitodistukset, on Aura-Soma värikonsultin todistuskin uusittava vuosittain.

Huom! Kaikki oppilaat ovat tervetulleita Aura-Soma tasokursseille sekä opettajakoulutukseen, ammatinharjoittajarekisteriin liittyminen on täysin vapaaehtoista ja velvoitettua ainoastaan silloin, kun oppilas tai opettaja haluaa avata yleisen vastaanoton Aura-Soma konsultaatioiden tekemiseksi.

Opettajakoulutus

Opettajakoulutuksen ensimmäinen taso on nimeltään The Bridge (Silta), jonka suorittavat opettajakoulutukseen haluavat ja julkisuudessa esiintyvät (luennot, esitelmät, puheet), tutustumisiltoja tai Aura-Soma viikonloppuja pitävät ammatinharjoittajat/konsultit. Mikäli tätä tasoa ennen haluaa pitää lyhyitä esitelmiä Aura-Somasta, on opiskelijan/harjoittajan suoritettava PPS kurssi (Personal Presentation Skills Course), joka on mahdollista suorittaa 2. tason kurssin jälkeen. Opettajakoulutus tästä eteenpäin jakautuu jälleen kolmeen osioon, joista jokainen oikeuttaa aina yhden tason opettamiseen 1. tasosta (peruskurssi) alkaen ja näitä kursseja on mahdollisuus suorittaa toistaiseksi vain ulkomailla, etupäässä Englannissa Mike Boothin johdolla. Hänen kurssikalenterinsa löytyy Akatemian sivuilta osoitteesta www.asiact.org.