Aura-Soma® tasapainopullot

Aura-Soma on alati kehittyvä, ajassa elävä systeemi - Vicky Wallin siirryttyä rajan taakse vuonna 1991, on Mike Booth jatkanut Aura-Soman kehitystä ja uusien Equilibrium väriyhdistelmien vastaanottamista. Oheisena Miken ensiajatukset tasapainopullosta B106 heti sen synnyttyä.

Vaikutelmia tasapainopulloista: B115 | B114 | B113 | B112 | B111 | B110 | B109 | B108 | B107 | B106 | B105 | B104 | B103 | B102 | B101 | B100 | B099 | B096

Tasapainopullot - eBoutique verkkokauppa

Tasapainopullo B106 - Arkkienkeli Ratziel

Tasapainopullo #106
  • Väri: sumuinen vaalea oliivinvihreä/sumuinen lila
  • Syntymäaika: 22. lokakuu, 2007 klo. 15.19
  • Ydinlause: Vastavuoroinen huolenpito ja sydämen sisäinen alkemia.
  • Voimalause: Minulla on tilaa, rehellisyyttä, sisäinen rauha ja vapaus.
  • Pääteema: Menneen katkeruuden muuntaminen kohti hengen suloisuutta.

Rakkaat ystävät,
Kunnioituksella esittelen teille uuden pullon, Arkkienkeli Ratzielin syntymän. Se tuntuu ihmeelliseltä askeleelta eteenpäin.

Perjantaina 19. lokakuuta 2007 istutimme maahan kolmimetrisen kiven Shire farmilla sijaitsevan kuudennen chakran kohdalle. Yksi Ratzieliin liitettävistä symboleista sattuu juuri olemaan pystykivi. Tästä johtuen Ratzielilla ja tällä kivellä on erittäin vahva yhteys. Tämä on tavallaan osa Shire farmin aktivoimista suhteessa planetaariseen energiaverkkoon, valoverkostoon, joka kohoaa kohti uutta aikaa planeetallamme.

Ratziel on alkemian mestari, hänellä on kyky muuntaa ehdollistuneet kaavat sisäisen alkemian kautta kohti puhdasta kultaa. Värit tässä pullossa ovat maitomaisen tai sumuisen vaalea oliivinvihreä sumuisen violetin yllä. Se viittaa tilanteen ja olosuhteen tiedostamiseen, jossa ollaan tekemisissä menneen katkeruuden kanssa ja tämän kääntämiseen kohti hengen suloisuutta. Pullon yläosan sumuinen laatu, hieman oliivia naamioiden, on jo osa alkemiallista prosessia. Sillä on uskomaton tuoksu ja se on mielestäni yksi tuoksuvimmista pulloista koko Aura-Soma systeemissä. Se on samanaikaisesti virkistävä ja rentouttava.

Katkeruuden muuntaminen (menneisyyden kokemukset kohti hengen suloisuutta) voittaa ehdollistuneet kaavat, hellittäen ehdollisia esteitä kohti sisäisen viisauden perspektiiviä. Ilmassa on tunne siitä, että jotain uutta on syntymässä samanaikaisesti uuden Shire farmilla sijaitsevan pystykiven kanssa sekä Dev Aurassa ympäri maailmaa kokoontumassa olevien maahantuojien kanssa. He ovat sattumalta täällä, tässä ajan hetkessä jakamassa Ratzielin energiaa ja syntymää. Kolme merkkiä siitä, että jotain uutta on syntymässä. Kuinka tämä arkkienkeli, joka auttaa meitä tuomaan esiin lahjamme ja voittamaan haasteemme, mahdollistaa jollain tavalla valoverkoston laajenemisen ihmisen ja planetaarisen energiaverkon kautta?

Ratziel on myös henkilökohtaisen voimistamisen enkeli; auttaen meitä silloin, kun olemme vetäytyneet tilanteista ja olosuhteista, joissa olisimme ehkä astuneet eteenpäin. Ratziel kannustaa meitä tekemään oikein, ilmaisemaan tarvittavan, ottamaan roolin osana ratkaisua ennemmin kuin olemaan epäsuorasti osa ongelmaa. On oikein sanoa, että menneisyyden karmisten siementen kanssa tekemisissä oleminen kertoo mahdollisuudesta voittaa tai muuntaa nuo siemenet joksikin myönteisemmäksi. Tämä on seurausta siitä laadusta, jonka tuomme jokaiseen hetkeen mitä tahansa tehdessämme; olla läsnä hetken ihmeessä eikä kadottaa omaa itseään.

Nämä ovat ensimmäisiä ajatuksiani ensimmäisinä hetkinä Ratzielin syntymän jälkeen. Toivon, että saatte tunteen Ratzielin merkityksestä ja tärkeydestä sekä maailman laajuisesti että yksilöllisesti suhteessa tämän arkkienkelin syntymään tänä otollisena hetkenä planetaarisella matkallamme.

Rakkautta ja valoa,
Mike

Archangel Ratziel

Dear Friends,
I feel really honoured to be presenting you with the birth of the new bottle Archangel Ratziel, it feels like it is an incredible step forward.

On Friday, 19th of October 2007 on Shire Farm at the sixth Chakra, we planted a three meter standing stone. One of the symbols associated with Ratziel just happens to be a standing stone. Thus there is a very strong connection with Ratziel and this stone. In a sense it is part of the activation of Shire Farm in relation to the planetary grid, the light network emerging towards the new time on the planet.

Ratziel is a master alchemist; he is able to transmute conditioned patterns through inner alchemy towards pure gold. The colours of this bottle are milky or misty pale olive over misty lilac. In a sense making conscious the situation and circumstance to do with bitterness of the past and turning it towards the sweetness of spirit. The misty quality in the upper fraction, slightly disguising the olive is already part of the alchemical process. It has an incredible smell and I think probably in the whole range of the Aura Soma® system, is one of the strongest smelling bottles. It is both invigorating and relaxing.

This transmutation of bitterness (of experiences of the past towards the sweetness of spirit) overcomes the conditioned patterns, loosening the bars of conditioning towards a perspective of the wisdom that lies within. There is a sense that something new is being born in synchronicity with the new standing stone on Shire farm, and the gathering of some of our distributors from around the world who happen to be at Dev Aura at this point in time to share in the energy and the birth of Ratziel. Three signs that something new is being born. How does this Archangel, who helps us bring forward our gift and overcome our challenges, somehow facilitate the increase of the light web through the human and the planetary grid connections?

Ratziel is also an Archangel of personal empowerment; helping us where we have held back from situations and circumstances when we might have stepped forward. Ratziel empowers us to do the right thing, to be able to express what is necessary, to take up our role as part of the solution rather than be contributing inadvertently to the problem. It is true to say that dealing with the karmic seeds of the past is to be able to overcome or transmute those seeds into something more positive, which is a consequence of the quality we bring in the moment to whatever we do; to be present to the wonder of the moment and not lose ourselves.

These are initial thoughts in the first few moments after the birth of Ratziel. I hope that you get a sense of the significance and importance both globally and individually in relation to the birth of this Archangel at this opportune moment in our planetary journey.

Love and light
Mike

Erzengel Ratziel

Liebe Freunde,
ich fühle mich wirklich geehrt, die Geburt der neuen Flasche Erzengel Ratziel mitzuteilen; es ist offensichtlich ein großer Schritt vorwärts.

Am Freitag, 19. Oktober, haben wir auf unserer „Shire Farm“ im Bereich des sechsten Chakras einen drei Meter hohen Monolith aufgestellt. Eines der Symbole, das mit Ratziel in Verbindung gebracht wird, ist der Monolith. Somit besteht eine direkte Verbindung zwischen Ratziel und der Steinsetzung. Auf gewisse Art ist dies ein Teil der Aktivierung der „Shire Farm“ in Bezug auf das planetarische Gitter, das Lichtnetzwerk, das sich für die neue Zeit entwickelt, und das daraus neu entstehende Lichtgitternetz.

Ratziel ist ein Meister der Alchemie und in der Lage konditionierte Verhaltensmuster durch innere Alchemie zu wahrem Gold hin zu verwandeln. Die Farben dieser Flasche sind milchiges oder opakes Hellolivgrün über opakem Flieder: das Bewußtwerden der Situationen und Umstände, die mit Bitterkeit aus der Vergangenheit und ihrer Verwandlung zur Süße des Geistes in Verbindung stehen. Die Art und Weise, wie sich das Olivgrün in der oberen Hälfte verschleiert zeigt, deutet bereits einen Teil des alchimistischen Prozesses an. Diese Kombination riecht unglaublich gut und ist wahrscheinlich eine der Flaschen im gesamten Aura-Soma System, die am stärksten duftet, belebt und gleichzeitig entspannt.

Die Verwandlung von Bitterkeit aus vergangenen Erfahrungen in die Süße des Geistes bedeutet, konditionierte Verhaltensweisen zu überwinden. So lockert sich die Last von Konditionierungen zugunsten der Perspektive der darin enthaltenen Weisheit. Die Kombination vermittelt wahrhaftig den Eindruck, daß etwas Neues geboren wurde – die Gleichzeitigkeit der Steinsetzung auf der „Shire Farm“ mit der Zusammenkunft unserer internationalen Distributoren, die sich zu diesem Zeitpunkt in Dev Aura und in der Energie der Geburt von Ratziel befanden. Dadurch daß dieser Erzengel uns dabei helfen kann, unsere Talente hervorzubringen und unsere Herausforderungen zu überwinden, erleichtert er eine Erweiterung im Lichtnetz durch sowohl die menschliche als auch die planetarischen Netzwerkverbindungen.

Ratziel ist auch ein Erzengel für persönliche Ermächtigung in Bezug auf Situationen und Umstände, in denen wir hätten vorwärts gehen können, uns aber zurückgehalten haben. Ratziel stärkt uns, die richtigen Dinge zu tun, um das Notwendige ausdrücken zu können, damit wir unsere Rolle als Teil der Lösung übernehmen, anstatt unabsichtlich zum Problem beizutragen. Man kann auch sagen, daß der Umgang mit karmischen Samen der Vergangenheit eine Möglichkeit der Überwindung oder Veränderung dieser Samen in etwas Positiveres darstellt; in etwas, das eine Konsequenz der Haltung ist, die wir in jedem Moment einnehmen, was immer wir auch tun. Die Möglichkeit im Wunder des Momentes gegenwärtig zu sein und sich selbst nicht zu verlieren.

Dies sind die ursprünglichen Gedanken in den ersten Momenten nach der Geburt von Ratziel. Ich hoffe, daß Ihr die Bedeutung und Wichtigkeit der Geburt dieses Erzengels auf globaler und individueller Ebene in diesem speziellen Moment während unserer planetarischen Reise erkennt.

Licht und Liebe
Mike

Tasapainopullo Arkkienkeli Ratziel - eBoutique verkkokauppa

Aura-Soma ilmanraikastajat