Aura-Soma® tasapainopullot

Aura-Soma on alati kehittyvä, ajassa elävä systeemi - Vicky Wallin siirryttyä rajan taakse vuonna 1991, on Mike Booth jatkanut Aura-Soman kehitystä ja uusien Equilibrium väriyhdistelmien vastaanottamista. Oheisena Miken ensiajatuksia tasapainopullosta B110 heti sen synnyttyä.

Vaikutelmia tasapainopulloista: B115 | B114 | B113 | B112 | B111 | B110 | B109 | B108 | B107 | B106 | B105 | B104 | B103 | B102 | B101 | B100 | B099 | B096

Tasapainopullot - eBoutique verkkokauppa

Tasapainopullo B110 - Arkkienkeli Ambriel

Tasapainopullo #110
  • Väri: vaalea ruusunpunainen/syvä magenta
  • Syntymäaika: 31. toukokuu, 2012 klo. 12.00
  • Voimalause: Rakastan itseäni sellaisena kuin olen. Päästän irti kaikesta, mikä ei ole rakkaudesta minussa.
  • Pääteema: Ystävällisyyden ja rakkauden suojelevan energian yhteys.

Tasapainopullo Arkkienkeli Ambriel - eBoutique verkkokauppa

Rakkaat ystävät,
Arkkienkeli Ambriel sisältää vaaleanpunaisen sävyn, jota kutsumme vaalean ruusunpunaiseksi ja tämä vahvistus on uusi mahdollisuus Aura-Soma® systeemissä.

Arkkienkeli Ambriel on Kaksosten astrologinen hallitsija, joka liitetään kosmiseen Kristukseen, kosmisen Kristuksen kaksosiin (valo ja pimeä). Tästä syystä yhdistämme sen Kaksosten figuuriin Glastonburyn eläinradan merkeissä, jotka sijaitsevat Dundon Hill kukkulalla lähellä Glastonburya. Tarottien Rakastavaiset ja Aura-Soma tasapainopullot B6 ja B84 yhdistetään myös Kaksosiin ja kosmiseen Kristukseen.

Voimme ajatella Ambrielia erittäin keveänä energiana eläinrataan liittyvän, Kaksosia hallitsevan arkkienkeliyhteyden vuoksi. On olemassa suhde myös ilmaelementin laatujen kanssa, jotka liikkuvat nopeasti mihin tahansa suuntaan. Se menee helposti eri maailmojen läpi ja on osa vettä sekä hoitaa sitä, mikä on maan päällä.

Ambriel liittyy kommunikaatioon kaikilla tasoilla ja on perinteisesti tunnettu suojelun arkkienkelinä - suojelun, joka tulee viestinnän selkeydestä. Ambriel yhdistetään myös tuomitsemattomaan tietoisuuteen: tietoisuuteen, joka on ilman arvostelun tunnetta tai mitä voisimme luonnehtia "tuomitsevaksi luonteeksi". Viestintää, joka on tekemisissä sisäisen totuuden kanssa ja kantaa tunteen kyvystä analysoida tuomitsematta.

Ambriel on täällä inspiroimassa kommunikaatiota, joka herättää hengen ja ohjaa tietoisuuttamme sisäistä totuuttamme kohti. Lempeä arkkienkeli, joka on 'hyvin suora' kaikissa näkökulmissaan. Joskus tuntuu siltä, että totuus ja selkeys itsessään ovat vastakkainasettelevia energioita niille kaavoille, jotka eivät omaa samaa luonnetta kuin totuus ja selkeys. Ambriel yrittää tässä ajassa inspiroida enemmän sisäisen totuuden kommunikaatioon itsestämme, innostaa kirkkauteen ja selkeyttää sekaannusta. Ambriel auttaa meitä menemään polariteettien yli itsessämme ja sen sijaan, että ystävystymme hämmennyksen kanssa, joka aiheuttaa sekaannuksen kanssa samaistumisen kautta kohoavia konflikteja, auttaa meitä selkeyttämään epäilyksiä ja epäuskoa, jotka tulevat pelosta. Koska mallit ovat perinteisiä ja ovat 'normeja', se ei tarkoita, että ne ovat ainoita.

Voimme ajatella Ambrielia myös vapauttamassa myrkkyjä, jotka kerääntyvät imeytyessämme liikaa epäilyksiimme, jotka voivat piilottaa polun edessämme. Näyttää siltä, että epäilys on usein hyvä seuralainen matkan varrella. Emme halua tulla liian luottavaisiksi, mutta mikäli epäilykset tulevat liian voimakkaiksi, silloin seurauksena on selkeyden puute epäuskon kautta.

Meitä pyydetään kirkastamaan epävarmuuden sumut. Meidän on oltava halukkaita näkemään selkeyden puutteen läpi ja erottaa, mikä todella on korkeammaksi parhaaksi. Ambriel auttaa meitä etsimään selkeyttä sinisestä, keltaisesta ja punaisesta maljasta. Voimme ajatella tätä älyn selkeytenä, tuntemusten selkeytenä ja tietoisuutena suhteessa vaistomaiseen olentoon polullamme, joka avautuu edessämme.

Jos voimme saada selkeyttä näkemiseen, on silloin myös mahdollista, että se mitä kutsumme dharmaksi, paljastuu edessämme. Tämä edellyttää näkemyksen ja tietoisuuden kirkkautta tavalla, jolla teemme sitä, mitä teemme. On monia mahdollisuuksia, jotka voivat avautua, jos kuuntelemme sisäisen ytimen totuutta ja sitä, kuinka tämä voi kehittyä. Selkeys liittyy myös halukkuuteen nähdä vaikutelmien yli, mennä niiden taakse, meille esiteltyjen naamioiden tuolle puolen. Tämä käsittää naamiot, joita meillä itsellämme on taipumus pitää yllä sekä maskit, joita kohtaamme muiden sisällä - naamio, jonka takana saatamme itse piileskellä tai seuraus heijastumistamme.

Kuinka suhtaudumme eri ihmisiin, joiden kanssa olemme kosketuksissa? Suhtaudummeko sisäisestä totuudestamme vai suhtaudummeko heijastumaan tai naamioon, joka ei ole paras puoli itsessämme tai mitä tunnistamme toisessa. Ambrielin kontekstissa löydämme syvän itsen hyväksymisen tason. Tämä on rakkauden, hoivan ja lämmön pelastamiseksi, itsemme hyväksymiseksi täysin, jotta naamiot voidaan pudottaa, muurit vallata, auttaen meitä avaamaan sydämemme, mielemme ja tyhjentää tilaa totuuden esiin tulemiseksi.

Ambriel auttaa meitä elämään unelmiamme, sallii meidän lahjojen ilmentyä ja mahdollistaa meidän kokonaisemmaksi tulemisen. Taipumus vertailla itseämme muihin usein alentaa meitä omissa silmissämme. Tämä voi tapahtua joko itsessämme olevien ominaisuuksien projektoinnin kautta, jotka tunnistamme toisissa tai muiden tuomitsemisena osana oman itsemme tuomitsemista asioissa, joissa meillä on tietty puutteen tunne.

Aura-Soma tasapainopullot

Kun tarkastelemme ominaisuuksiamme, Ambriel pyytää meitä vaalimaan sitä, mitä meillä on ja olemaan käyttämättä tehokeinoja tai "temppuja" esittääksemme muuta kuin, mitä olemme. Myötätunnon, hoivan, hellyyden ja rakkauden hienovaraisuuden laadut ovat kaikki osa ominaisuuksia, joiden kautta Ambriel tukee meitä kohti toteen käymistä ja totuuden esenssiä itsessämme. Gustav Davidsonin kirjassa "Dictionary of Angels" sanotaan:"Loukkaantuisin mieluummin totuudesta kuin tulisin suojelluksi valheella."

Tämä energia näyttää olevan osa Ambrielin tarinaa ja on osa sitä, mitä Ambriel pyytää meiltä. Käyttää ja kunnioittaa intuitiivisia taitojamme etenkin suhteessa kielteisyyden voittamiseen, olla sopeutuva ja joustava tilanteissa ja olosuhteissa, joita kohtaamme elämässä ja omata korvaa sille, mitä sanotaan sanojen tuolla puolen tai jopa kuinka voimme tarkastella myönteisesti toisten toimia tuomitsemisen sijaan.

On monia tapoja kuunnella, monia tapoja kuulla ja kuunnella tähdestä käsin, itsemme syvyyksistä kontekstissa, että hyväksymme kuulemamme, joko itseltämme tai toiselta, irrallisuuden tunteella, ilman riippuvuutta, myötätunnolla ja rakkaudella. Voimme sanoa, että Ambriel on sysäys syvempiin intuitiivisiin kerroksiin itsessämme edistäen siten sisäistä ohjausta ja antaen meille mahdollisuuden seurata tunnetta kohti ymmärrystä siitä, mitä sydämellä on kommunikoitavanaan.

Ambrielia, suojaavasta laadusta johtuen, kutsutaan usein torjumaan ja pitämään loitolla kielteistä energiaa.

Olemme aiemmin tavanneet profeetta Jeremian yhteydessä Jeremielin, Sakariaksen ja Zacharielin. Sacharih on profeetta, joka työskenteli Ambrielin suojeluksessa.

On myös tunne siitä, että piilotettuja lahjoja voidaan avustaa. Lahjoja, jotka ovat piileviä, ei ole tutkittu tai kehitetty ja Ambrielia voidaan siten käyttää tukemaan näiden sisäisten lahjojen avautumista. Ambriel voi auttaa meitä potentiaalimme tarkastelussa suhteessa lahjoihin, jotka meille on annettu ja joita ei ole hyödynnetty tai jotka eivät ole olleet tähän saakka käytössä.

Ambriel huolehtii myös tavasta, jolla rakastamme, olipa kyse tietoisesta tavasta tai muilla tavoin. Inspiraatio kohti selkeyttä rakkauden tietoiseksi tekemisessä voidaan myös sanoa olevan osa totuutta, jota Ambriel yrittää meissä inspiroida.

Näyttää siltä, että jos aikeenamme on todella rakastaa, se voi kyseenalaistaa kantamamme viisauden laajuuden ja omaamamme vahvuuden. Inspiraation ydin kohti tietoista rakkautta voidaan myös nähdä inspiroituvan asiaankuuluvasta varovaisuudesta seurausten johdosta, joita se todennäköisesti tuo esiin. Sanonta:"Rakkaus tuo esiin kaiken toisin kuin itsensä paranemista varten".

Eräs Ambrielin attribuutio on mystiikka. Mystiikka, joka on inspiraatiomme kohti rakkauden energiaa, ehkä mystinen kokemus, koska se palaa meille takaisin tavalla, miten se menee ylös ja tulee alas. Attribuutio, joka on luultavasti vaikea ymmärtää. Voimmeko hyväksyä ja riemuita surun hetkinä yhtä lailla kuin intensiivisen ilon hetkinä? Mielentyyneys, joka voi olla olemassa, kykenee todella rakastamaan antaen meille mahdollisuuden syvemmän tason ymmärrykseen.

Rentoutuminen oikein harjoitettuna tarkoittaa vastarinnasta ja jännitteistä irtipäästämistä. Rentoutuminen johtaa syvemmän keskittymisen mahdollisuuteen, keskittymisen johtaessa siihen, mitä kutsumme meditaatioksi. Ambriel on innoittaja syvempien tasojen rentoutumiseen mahdollisuudella päästää irti hoivaan ja lämpöön. Samalla tavoin voimme ehkä saada oivalluksia unien kautta tai mitä kohoaa meditatiivisessa kokemuksessa.

Tavallaan kaikki arkkienkelit kokoontuvat yhteen inspiroimaan meitä suhteessa kosmisen Kristuksen pisaraksi tulemisessa, pisara verta, hiukkanen kosmista Kristusta heräämässä maailmassa. (Kristillisin termein emme yleensä ajattele kosmista Kristusta tällä tavoin). Ambriel on erityisen orientoitunut tähän suuntaan, joka on suhteessa maailmaan ilmaantuvaan uuteen tietoisuuteen.

Rudolf Steinerin Sielunkalenterissa on runo viikolle 26. toukokuuta - 1. kesäkuuta:

“Nyt varttuu mahti aistien
Liitossa jumalten työn luomisen;
Se ajatusvoimani alas painaa
Unenomaiseen latteuteen.
Kun jumalallinen olento
Liittoon sieluni kera halajaa,
On ihmisen ajattelun tyytyminen
Hiljaiseen lepoon unimaisemien.”

Rakkautta, kuten aina,
Mike

Tasapainopullo Arkkienkeli Ambriel - eBoutique verkkokauppa

Aura-Soma ilmanraikastajat