Värähtelevät vesitikut

Vesi on kaiken elämän lähde tällä planeetalla ja ihminen itse koostuu suurimmaksi osaksi vedestä: tarvitsemme vettä elääksemme. Muun muassa japanilainen vedentutkija, tiedemies Masaru Emoto on näyttänyt useissa julkaisuissaan kuinka veden molekyylirakenteet vaihtelevat eri olosuhteissa. Vesi ei siis ainoastaan kanna mukanaan fyysistä tietoa vaan se kerää, kuljettaa ja säilöö myös monimutkaisempaa informaatiota.

Veden laatu ja puhtaus ovat tärkeitä ihmisen hyvinvoinnille, myös veden värähtelyn puhtaudella on iso merkitys. Resonanssi eli värähtely on luonnon ominaisuus, koko universumi perustuu värähtelyn ilmiöön. Kaikki luonnossa värähtelee omalla taajuudellaan ja veden ominaisuuksiin kuuluu vastaanottaa, kopioida ja viedä eteenpäin näitä erilaisia värähtelyjä. Tästä syystä esimerkiksi juomaveden laadulla on välitön vaikutus ihmiskehon värähtelyyn ja terveyteen. Juomaveden värähtelyyn vaikuttavat kuitenkin kielteisesti useat eri seikat, hanasta saamamme vesi on menettänyt luontaisen tasapainonsa edetessään suoraa vesijohtoverkostoa pitkin ja lisäksi vedenkäsittelylaitoksissa veden alkuperäinen värähtelytaso muuntuu.

Aura-Soma vesitikut

Aura-Soman resonoivat vesitikut ovat suureksi avuksi veden harmonisoimisessa ja tasapainottamisessa. Näissä käsinvalmistetuissa, esteettisesti kauniissa tikuissa on sisältönä 25 ml kokoisten tasapainopullojen öljy- ja vesiosat ja niitä valmistetaan tilauksesta mistä tahansa yli sadasta tasapainopullosta. Aura-Soman resonoivat vesitikut tukevat energeettisesti käyttäjäänsä, ne antavat mahdollisuuden veden voimistamiseen nopeasti sekä mahdollistavat valitun tasapainopullon hyödyn veden värähtelyjen kautta.

Josef Erlmoser (yksityinen tutkija) on tehnyt töitä mikroskooppisen valokuvauksen kanssa jo yli 20 vuotta. Hänen tutkimuksensa ovat osoittaneet kuinka veden ominaisuudet muuttuvat myönteisesti Aura-Soman resonoivaa vesitikkua käytettäessä jo 20 minuutin kuluessa. Oheiset mikroskooppiset valokuvat vesipisaroista näyttävät intensiiviset, upean muotoiset väriyhdistelmät, jotka ovat verrattavissa parhaimman laatuiseen veteen, kuten vuoristoista virtaavaan puhtaaseen ja kirkkaaseen lähdeveteen.

Kaikki Aura-Soman värähtelevät vesitikut tehdään käsin, rakkaudella ja tarkoituksella, ja niissä yhdistyvät mineraalien, kasvien sekä värien energiat juotavan tai muuhun käyttöön tarkoitetun veden parhaaksi. Aura-Soma vesitikkujen puhallukseen käytettävä lasi ei sisällä yhtään lyijyä ja on sen vuoksi äärimmäisen sopiva sisällönsä värähtelyjen välittämiseen.

Aura-Soman värähteleviä vesitikkuja valmistetaan kahta eri kokoa, iso vesitikku sopii käytettäväksi esimerkiksi vesikannussa ja pieni vesitikku taasen juomalasissa tai pienissä vesipulloissa. Molemmat vesitikut pakataan samettipussiin ja isot vesitikut toimitetaan tämän lisäksi käsintehdyssä, puisessa laatikossa.

Vesitikut - eBoutique verkkokauppa