Otsachakra eli indigo energiakeskus on ihmisolennon hienoaineisesta energiajärjestelmästä löytyvä 6. energiakeskus, joka kuvastaa olemassaolon tietoista aistimista, mielen voimaa, totuuden etsimistä sekä intuitiota eli energiaa ennen ajatusta. Otsachakran nimi sanskriitin kielellä on Ajna, joka tarkoittaa vastaanottamista, tietämistä tai hallitsemista ja chakran symboli on elämän kaksinaisuuksia edustava kaksilehtinen lootuksenkukka, jonka terälehdet reunustavat ympyrää molemmin puolin: kolmannessa silmässä kaksinaisuudet käsitellään ja niistä tulee yksi. Ympyrän keskellä on alaspäin osoittava kolmio, josta löytyy Om symboli, tuo pyhä mantra, joka tarkoittaa kaiken luomisen siementä. Sen päällä saattaa esiintyä vielä kuun sirppi sekä ’ilmentymisen piste’.

Kolmannen silmän, mielen silmän tai sisäisen silmän, joiksi otsachakraa myös kutsutaan, sanotaan näkevän sen, mitä järkemme ei vielä tunnista ja ymmärtävän sen, mitä ääneen ei sanota. Se antaa meille kyvyn kommunikoida maailman kanssa ja arvioida uskomuksia sekä asenteita. Sisäinen silmämme on vuorovaikutuksessa rationaalisen mielemme kanssa syventääkseen intuitiivisia oivalluksiamme ja nähdäkseen siten illuusion verhon tuolle puolen.

Olen löytänyt aarteita paikoista, joista en halunnut etsiä. Olen kuullut viisautta kieliltä, ​​joita en halunnut kuunnella. Olen löytänyt kauneutta sieltä, minne en halunnut katsoa. Ja olen oppinut niin paljon matkoista, joita en halunnut tehdä. Anna anteeksi, oi armollinen, sillä olen sulkenut korvani ja silmäni liian kauan. Olen oppinut, että ihmeitä kutsutaan ihmeiksi vain siksi, että niitä todistavat usein vain ne, jotka pystyvät näkemään kaikkien elämän illuusioiden läpi. Olen valmis näkemään, mitä on todella olemassa toisella puolella, mitä on verhojen takana, ja maistaa kaikkia rumia hedelmiä kaikkien oikealta, pullealta ja kypsältä näyttävien sijaan.
– Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun:
The Writings of Suzy Kassem

Kolmannessa silmässä on ainutlaatuinen yhdistelmä tosiasioita, pelkoja, henkilökohtaisia ​​kokemuksia ja muistoja, jotka ovat jatkuvasti aktiivisia mentaalisen kehon energiassa. Kuin ajan ja avaruuden lonkeroihin tarttuneet unet: halujen, häpeän ja pelon kautta muotoutuneina. Tämän mielen silmän avautuminen purkaakin tehokkaasti ulkoisten vaikutteiden ohjelmointia, murtaa myyttejä ja stereotypioita sekä tuhoaa uskomusjärjestelmäämme. Näiden meille niin lohduttavien ja turvallisten systeemien rikkoutuminen ja rajoittavista, valheellisista yhteiskunnan kaavoista irtautuminen voi tuntua ylivoimaiselta, mutta ne ovat kuitenkin suurin este omakohtaiseen heräämiseen kokemukseen. Kun nuo kaavat ovat pirstoutuneet, on mahdollista saapua totuuden perustaan.

Joskus ihmiset eivät halua kuulla totuutta, koska he eivät halua illuusioidensa tuhoutuvan.
– Friedrich Nietzsche

Meillä on monia syitä sille, miksi usein kieltäydymme näkemästä asioita niin kuin ne todella ovat – pelkäämme totuuden kohtaamista ja tunnustamista, jolloin päättely- ja järkeilykykymme hämärtyy; pelkäämme muun muassa kritiikkiä ja muiden ihmisten ajatuksia meistä, pelkäämme omaa varjopuoltamme ja sen ominaisuuksia. Pelko saa alkunsa, kun mieli keskittyy tulevaisuuden epävarmuuteen. Tuo pelko on siis muodostunut mielessämme usein alitajuisesti suppean havaintokyvyn seurauksena, mutta meidän on mahdollista kolmannen silmän vapautuessa nousta näistä nykyisistä rajoituksistamme. Pienimielisyydestä irrottautuminen on kuin taidetta, joka saavutetaan kehittämällä persoonatonta intuitiivista päättelyä. Kun muodostamme täydellisen yhteyden Ajnan eli otsachakran sisäiseen voimaan, säilytämme henkisen selkeyden ja pystymme näkemään mielen ja sen kaikkien toiveiden, kaipuiden, huolien, pelkojen ja tuomioiden tuolle puolen – siirrymme tietoisuuden, viisauden ja intuition maailmaan. Totuus on, että mielensilmäsi avautuessa saavut syvempään totuuteen verrattuna siihen tietämykseen missä ennen olit.

Mutta totuus on vaarallinen vain pahaa tekeville. Ne, jotka tekevät hyvää, rakastavat totuutta.
– Tolstoi

Pelko tai vastenmielisyys totuutta kohtaan eli haluttomuus hyväksyä totuutta tai tosiseikkoja kuvastaa kolmannen silmän epäharmonista toimintaa. Kolmas silmä opettaakin meille, että ei ole mitään pelättävää ja odotuksiin sekä havaintokykyyn perustuvasta pelosta on mahdollisuus vapautua. Luottamus tulee kaikkien tosiseikkojen tietoisuudesta sekä uskosta myönteiseen lopputulokseen, läsnä olevasta mahdollisesta epävarmuudesta riippumatta.

Mitä kauemmas yhteiskunta ajautuu totuudesta, sitä enemmän se vihaa heitä, jotka puhuvat sitä.
– George Orwell

Viisaus on totuuden puhtauden valitsemista pelkojen sijaan ja juuri näillä mietteillä Energiakeskus Indigon uusi blogisivusto ’Totuuden silmä’ avautuu pyrkimyksenään sen tulkitseminen, jonka uskomme olevan totta ja mikä aidosti on totta. Pyrimme rikkomaan stereotypioita, näkemään ihmiskuntaa hallitsevien tiedotusvälineiden aikaan saaman illuusion tuolle puolen ja saavuttamaan irtautumisen valheellisesta todellisuudesta. Kolmannen silmän voima on todistamassa vapautumista näistä todentuntuisista harhoista.

Totuus ei etsi ketään. Se odottaa löytämistään.
– Suzy Kassem

Tervetuloa siis heräämisen matkalle, jolla voit edetä juuri omassa tahdissasi eli niin hitaasti tai nopeasti kuin tietoinen ja tiedostamaton mielesi sallivat… Totuus vapauttaa!

Totuuden silmässä, Anna Maria Pajarinen

Maailmaan tässä elämänkierrossa kirkuvan siniviolettina otuksena ilmaantunut Energiakeskus Indigon värähtelijä.