Sanansaattajina arkkienkelit

Arkkienkelit ovat korkea-arvoisia enkeleitä, joiden sanotaan olevan Jumalan sanansaattajia. Korkeimpia arkkienkeleitä on 7 (lähteestä ja uskonnosta riippuen) ja jokaisella heistä on oma erityinen tehtävänsä. Arkkienkeleillä kerrotaan myös olevan oma kaksoisliekkinsä, feminiininen puolensa.

Enkelit kunnioittavat vapaata tahtoamme ja toimivat aina korkeimmaksi parhaaksemme auttaen meitä mielellään apua pyytäessämme. Enkelit ohjaavat ja puhuttelevat meitä sisäisen viisauden ja sydämemme kautta. Enkeleiden energia on erittäin rakkaudellista ja lempeää eikä mikään ongelmamme tai huolenaihe ole heille liian pieni. He ovat täällä meitä varten, auttaakseen meitä kasvamaan.

Arkkienkeli Mikael

Nimen merkitys: Jumalan kaltainen
Teema: Rohkeus, vahvuus, totuus ja suojeleminen.
Kaksoisliekki: Faith
Chakra: 5. kurkkuchakra
Horoskooppi: leijona
Planeetta: Aurinko
Aura-Soma: Tasapainopullo 94, vaaleansininen/vaaleankeltainen.

Arkkienkeli Mikael on kenties tunnetuin arkkienkeleistä. Hän on soturienkeli ja voimakas suojelija niin henkisellä kuin fyysiselläkin tasolla. Mikael on poliisivoimien suojelija, hänet liitetään rohkeuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Hän on rauhantuoja, taivaan ja maan vartija.
Mikaelin sanotaan olevan enkeleiden johtaja ja omalla energiallaan hän voi tukea sinuakin kulkemaan vahvana omalla polullasi. Hän auttaa sinua vahvistamaan rohkeuttasi ja luottamustasi sekä muistamaan ja kulkemaan kohti todellista elämäntehtävääsi. Mikael katkaisee vanhat sidokset ihmisiin ja paikkoihin, niin pyytäessäsi. Hänen apuaan voit myös pyytää rikkoutuneiden laitteiden korjaamisessa. Pyydä Mikaelia antamaan sinulle tahdonvoimaa ja lujuutta, kun kohtaat elämässäsi haasteita.

Mikaelin kaksoisliekki on Faith, joka vahvistaa nimensä mukaisesti uskoa itseesi, jotta voisit saavuttaa haluamasi asiat. He toimivat yhdessä sinisestä, ensimmäisestä säteestä, joka on suojelemisen, Jumalan voiman ja lujuuden säde.

Arkkienkeli Gabriel

Nimen merkitys: Jumalan voima
Teema: Puhtaus, toivo, hyvyys, onni, sopusointu, perhesuhteet.
Kaksoisliekki: Hope
Chakrat: 1. juurichakra ja 2. sakraalichakra
Horoskooppi: rapu ja vesimies
Planeetta: Kuu
Aura-Soma: Tasapainopullo 95, magenta/kulta.

Arkkienkeli Gabriel oli enkeli, joka toi viestin Marialle Jeesuksen syntymästä ja Gabrielia kutsutaankin merkittävien asioiden viestintuojaenkeliksi. Gabriel on Raamatussa toinen nimeltä mainituista enkeleistä Mikaelin lisäksi.
Jos olet kadottanut suunnan elämässäsi ja kaipaat selkeytystä elämäntehtäväsi toteuttamiseksi, voit pyytää Gabrielia valaisemaan tietäsi. Gabriel auttaa sinua löytämään oikean polun ja raivaamaan todellisen tarkoituksesi tieltä asiat, jotka eivät enää palvele sinua.
Gabriel on opettajien, toimittajien ja kirjoittajien suojelusenkeli. Voit pyytää hänen apuaan erityisesti kommunikointiin ja viestittämiseen liittyvissä asioissa.
Gabriel on myös raskausajan, adoption ja synnytyksen suojelusenkeli. Hänet voit pyytää avuksesi lastenkasvatukseen ja muihin perhesuhteisiin liittyvissä ongelmissa.

Gabriel ja Hope ovat valkoisen, neljännen säteen enkeleitä, joka edustaa puhtautta, kurinalaisuutta, ylösnousemusta ja toivoa. Gabriel ja hänen kaksoisliekkinsä Hope muistuttavat meitä omasta jumalallisesta olemuksestamme. Kun vaalimme omaa täydellistä kuvaa mielessämme, pääsemme lähemmäksi täyttä potentiaaliamme. Gabrielin tehtävä maan päällä on auttaa meitä tulemaan täydelliseksi itseksemme. Hope (Toivo) antaa meille voiman toimia sen sijaan, että vajoaisimme toimettomuuteen, turhautumiseen ja ahdistukseen epäuskon ajamana.

Arkkienkeli Rafael

Nimen merkitys: Jumala parantaa
Teema: Parantaminen, luovuus, taiteet.
Kaksoisliekki: Maria
Chakra: 6. otsachakra
Horoskooppi: kaksonen ja neitsyt
Planeetta: Merkurius
Aura-Soma: Tasapainopullo 96, kuninkaansininen/kuninkaansininen.

Arkkienkeli Rafael on parantajien ja parantamisen suojelusenkeli. Hänen tehtävä on auttaa meitä kehittämään kolmatta silmäämme eli otsachakraamme, joka edustaa sisäistä näkemystä. Hän tuo meille tietoisuuden siitä, kuinka parantaa itsemme luonnollisella rakkauden ja ilon tarkoituksella.
Rafael on kaikkien parantajien, lääkäreiden, sairaanhoitajien ja terapeuttien suojelusenkeli. Pyydä Rafael avuksi, jos sinulla on mitä tahansa kipuja, henkisiä tai fyysisiä. Pyytämällä Rafaelin apua, hän auttaa löytämään ulkopuolista apua paranemisprosessiin ja lopulta oman sisäisen parantajamme. Hänen viestinsä on, että todellinen paraneminen on sitä, että sydämemme on kokonaan täyttynyt universaalilla rakkaudella.
Rafael on myös matkailijoiden suojelusenkeli. Voit pyytää häntä olemaan oppaana ja turvana matkoillasi.

Rafaelin kaksoisliekki on Jeesuksen äiti Maria, enkelten kuningatar, joka on täynnä feminiinistä, hoivaavaa energiaa ja armoa. Rafael ja Maria edustavat viidettä sädettä, jonka väri on smaragdinvihreä. Se on tieteen, tiedon ja tutkimuksen säde.

Arkkienkeli Uriel

Nimen merkitys: Jumalan valo
Teema: Rauha, viisaus, intuitio, luottamus, pelastus.
Kaksoisliekki: Aurora
Chakra: 3. solar plexus
Horoskooppi: vaaka
Planeetta: Mars
Aura-Soma: Tasapainopullo 97, kulta/kuninkaansininen.

Arkkienkeli Uriel johtaa rauhanenkeleiden joukkoa ja on erityisesti apuna selvitettäessä konflikteja. Hän auttaa ratkaisemaan ongelmallisia tilanteita, jotka saattavat hämärtää omaa kykyämme ajatella selkeästi.
Pyydä Urielia autttamaan sinua omissa sisäisissä ristiriidoissasi. Hän on täällä apunamme muistuttamassa meitä sisäisen rauhan saavuttamisen mahdollisuudesta jokaisena hetkenä. Arkkienkeli Urielin viesti on, että ankkuroidessamme itsemme puhtaaseen Jumalan rakkauteen, saamme voiman häivyttää kaiken kielteisyyden ja pelkoon perustuvat ajatuksemme. Uriel auttaa sinua murtamaan egosi, jotta voit nähdä todellisen itsesi. Hän opettaa näkemään tuskalliset pettymykset viisauden lähteinä ja vapauttamaan menneisyyden kokemusten kärsimyksestä anteeksiannon voimalla.
Urielin sanotaan olevan erityisesti Maa planeettamme suojelusenkeli, joka varjelee maan sisässä piileviä mysteerejä. Urielia voit myös pyytää vahvistamaan maadoitustasi.

Uriel ja hänen kaksoisliekkinsä Aurora edustavat kuudetta, indigonsinistä sädettä.

Arkkienkeli Zadkiel

Nimen merkitys: Jumalan oikeamielisyys
Teema: Henkinen kasvu, muutos, armo, kosminen alkemia.
Kaksoisliekki: Amethyst
Chakra: 8. sieluchakra
Horoskooppi: jousimies ja kalat
Planeetta: Jupiter
Aura-Soma: Tasapainopullo 99, vaalea oliivinvihreä/vaaleanpunainen.

Arkkienkeli Zadkiel johtaa ilon, vapauden ja armon enkeleiden joukkoa. Heidän tehtävänään on muuntaa alempia värähtelytaajuuksia ja auttaa ihmisiä kehittämään anteeksiantoa, diplomatiaa ja tilanteiden sietokykyä.
Kielteiset ajatuksemme sitovat meitä alemmalle värähtelytaajuudelle. Zadkiel auttaa pyydettäessä meitä muuttamaan ja purkamaan itseämme ja muita kohtaan luodut kielteiset ja rajoittavat ajatusmallimme, käyttäen apunaan violettia liekkiä. Zadkiel on violetin liekin vartijaenkeli. Hän opettaa armoa, myötätuntoa ja anteeksiantoa. Pyydä Zadkielia avuksesi, kun sinun täytyy muistaa mitä tahansa, esimerkiksi oma jumalallisuutesi.

Zadkiel ja hänen kaksoisliekkinsä Amethyst työskentelevät seitsämännestä, violetista säteestä. Violetti säde edustaa muutosta ja henkistä alkemiaa.

Arkkienkeli Jofiel

Nimen merkitys: Jumalan kauneus
Teema: Kauneus, viisaus, luovuus, ilo, valaistuminen.
Kaksoisliekki: Christine
Chakra: 7. kruunuchakra
Horoskooppi: härkä ja kauris
Planeetta: Saturnus
Aura-Soma: Tasapainopullo 101, vaaleansininen/vaalea oliivinvihreä.

Arkkienkeli Jofiel auttaa sinua saamaan yhteyden omaan sisäiseen viisauteesi. Hän tuo kruunuchakraamme tietoa korkeimmasta valosta, joka auttaa häivyttämään kielteisyyttä ja pelkojamme, valaen meihin uskoa ja selkeyttäen viisaudellaan. Jofiel avustaa meitä saamaan yhteyden omaan korkeampaan minäämme ja sitä kautta sielunsuunnitelmaamme. Hän auttaa meitä ymmärtämään itseämme, toisiamme ja kohtaamiamme tilanteita viisauden valossa.
Arkkienkeli Jofiel tukee sinua rauhoittumaan ja muistuttaa pysähtymisen tärkeydestä. Hän opastaa meitä näkemään kauneuden kaikessa ja arvostamaan sitä sekä löytämään ilon ja oman luovuutemme. Hän on taitelijoiden suojelusenkeli.
Jos tuntuu siltä, että olet kadottanut valon ja ilon elämästäsi, Jofiel voi tuoda sen luoksesi uudelleen. Kutsu arkkienkeli Jofielia tuomaan kauneutta, selkeyttä, iloa ja naurua elämääsi. Kun kaipaat tukea opiskeluun tai inspiraatioita erilaisiin projekteihin, kutsu hänet luoksesi.

Jofiel ja hänen kaksoisliekkinsä Christine tuovat tietoa puhtaasta kristusvalosta. He yhdessä ovat toisen, keltaisen säteen enkeleitä.

Arkkienkeli Samuel

Nimen merkitys: Hän, joka näkee Jumalan
Teema: Rakkaus, luovuus.
Kaksoisliekki: Charity
Chakra: 4. sydänchakra
Horoskooppi: skorpioni ja oinas
Planeetta: Mars
Aura-Soma: Tasapainopullo 102, syvä oliivinvihreä/syvä magenta (Arkkienkeli Samael).

Arkkienkeli Samuel on rakkauden enkeli. Voit pyytää hänet avuksesi avaamaan sydäntäsi yhä laajenevalle rakkauden kokemiselle. Hän auttaa sinua kehittämään anteeksiannonkykyä ja parantamaan henkisiä haavojasi. Samuel tukee meitä oman luovuutemme ilmaisemisessa sydämemme kautta. Samuel auttaa sinua keskittymään oman sydämen äänesi kuuntelemiseen ja siihen luottamiseen. Oma sydän on tärkein kompassi oman elämäntehtävämme löytämiseen.

Samuel ja Charity auttavat meitä säilyttämään rauhan tunteen sisimmässämme vaikka ulkopuolellamme olisi haastavan tuntuisia, kielteisiäkin energioita. Yhdessä he varjelevat meitä näiltä energioilta ja peloilta. He auttavat meitä sielunkumppanin kohtaamisessa ja löytämään elämäämme sydämen rakkauteen perustuvia ihmissuhteita. Pyydä heidän apuaan ihmissuhteissasi vallitsevien väärinkäsitysten selvittämiseen, työssä tai perhe-elämässä.
Yhdessä he toimivat kolmannesta, vaaleanpunaisesta luovuuden, pyyteettömän rakkauden ja aktiivisen älykkyyden säteestä.