Maya-astrologiaa

Mayojen hienostunut kalenterijärjestelmä koostuu pääosin Haab, Tun ja Tzolk’in kalentereista, jotka seuraavat kosmisia lainalaisuuksia – solaarisen ja galaktisen valon virtauksia sekä yhdistelmiä. Mayojen pyhä astrologinen kalenteri Tzolk’in ja siihen perustuva 13 kuun kalenteri ovat pohja oman syntymäpäivän mukaan katsottavaan varsinaiseen aurinkomerkkiin, elementtiin eli ilmansuuntaan, sointuun sekä neljään muuhun laajentavaan ja täydentävään aurinkomerkkiin. Tzolk’in perustuu ikuisesti jatkuvaan 260 päivän jaksoon, jossa kullakin päivällä on oma sisäinen laatunsa ja energiavärähtelynsä.

Antaaksemme käsityksen maya-astrologian luonteesta, olemme koonneet oheen lyhyet kuvaukset kaikkien 20 eri aurinkomerkin ominaisuuksista. Mikäli siis tiedät jo aurinkomerkkisi maya-astrologiaan perustuen, voit kätevästi virkistää muistiasi oheisilla esittelyillä. Tzolk’in kalenterin pohjalta laskettavan aurinkomerkin määrittämisessä kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntevaan astrologiin, sillä merkin laskeminen on monimutkaisten kaavojen ja laskutoimitusten lopputulos. Sangen valaisevia astrologisia tulkintoja Maya kalenteriin perustuen on mahdollista tilata osoitteesta www.maya-aurinko.com.

Lohikäärme, krokotiili – Imix

Voima: synnyttävä, punainen
Elementti: tuli
Pääteema: avoin uusille aluille, syntyminen
Luonne: Vahvan hoivaavan energian omaava, perhettään ja ystäviään suojeleva, työskentelee omien tunteidensa kanssa, kykenee luovaan viestien vastaanottamiseen elämänlähteestä.

Tuuli – Ik, Iq

Voima: jalostava, valkoinen
Elementti: ilma
Pääteema: kommunikaatio eri muodoissaan, tuulen henkäys
Luonne: Voimakkaiden mielikuvien ohjaama haaveilija, henkisen inspiraation edistäjä, luonnollisen kosmisen energian sekä peruselinvoiman jalostaja ja sopeutuja, monikasvoinen suunnittelija.

Yö – Akbal

Voima: muuntava, sininen
Elementti: vesi
Pääteema: runsauden tutkiminen
Luonne: Ahkerasti itseään ja tyhjyyttä tutkiva, uusien ratkaisujen järjestelmällinen kehittelijä, mysteereitä ja pimeyttä syvällisesti miettivä, looginen perinteiden ja arvojen vaalija.

Siemen – Kan

Voima: kypsyttävä, keltainen
Elementti: maa
Pääteema: kukoistavien ajatusten kasvattaminen ja yhdistäminen
Luonne: Itseään ja muita opettava, taiteellinen kaavoista irtautuja, yleinen ja aktiivinen yhteisön puolustaja sekä yhtenäistäjä, syvän ja vahvan fyysisen energian omaava kasvattaja.

Käärme – Chicchan

Voima: synnyttävä, punainen
Elementti: tuli
Pääteema: elämänvoiman joustavuus ja tunteiden virtaus
Luonne: Vaistomainen huomioitsija, voimakkaasti sydämestään toimiva, sensuaalinen ja dramaattinen totuuden kannattaja, ajan virrassa liikkuva, jatkuvassa muutoksessa elävä, oikeudenmukainen johtaja.

Maailmojen sillanrakentaja, muuttuja – Cimi

Voima: jalostava, valkoinen
Elementti: ilma
Pääteema: asioiden loppuun saattaminen, uudestisyntyminen
Luonne: Avulias ja uhrautuva erilaisissa siirtymävaiheissa, kurinalainen ja organisointikykyinen yhteisöllisissä asioissa, velvollisuuksiin sitoutuva, diplomaattinen elämän tarkastelija.

Käsi, peura – Manik

Voima: muuntava, sininen
Elementti: vesi
Pääteema: toisten auttaminen
Luonne: Vaeltamaan taipuvainen, omaperäinen ja yksilöllinen hengentyökalu, hiljainen ja taitava muiden ihmisten puolustaja, kielteisten voimien karkoittaja, rauhallinen loppuunsaattaja.

Tähti – Lamat

Voima: kypsyttävä, keltainen
Elementti: maa
Pääteema: yltäkylläisyyden saavuttaminen kaikilla tasoilla
Luonne: Tyylikäs moninkertaistaja, älykäs ja energinen yrittäjä, tasapainoinen ja harmoninen kommunikaattori, haasteiden rakastaja, puuhakas vastuunkantaja.

Kuu, anti – Muluc

Voima: synnyttävä, punainen
Elementti: tuli
Pääteema: kaiken luodun arvostaminen
Luonne: Kollektiivisen voiman omaava romanttinen sopeutuja, antelias ja tunteellinen pohjavirtojen aistija, rikkaan mielikuvituksen ohjaama.

Koira – Oc

Voima: jalostava, valkoinen
Elementti: ilma
Pääteema: perheen ja ystävien olemassaolosta nauttiminen
Luonne: Lämminsydäminen ja avulias ryhmän jäsen, lojaali ja rohkea suojelija, leikkisä maailmanmatkaaja, johdonmukainen mahdollisuuksien huomioija, ihmisluonteen oiva ymmärtäjä.

Apina – Chuen

Voima: muuntava, sininen
Elementti: vesi
Pääteema: uusien asioiden ja taikojen aloittaminen
Luonne: Utelias monien alojen taituri, taiteellinen ja nokkela asioiden ratkaisija, esiintymistä ja huomiota rakastava silmänkääntäjä, uusien kaavojen ja keksintöjen kutoja.

Ihminen, tie – Eb

Voima: kypsyttävä, keltainen
Elementti: maa
Pääteema: yhteisön hyväksi vapaasta tahdosta toimiminen
Luonne: Ahkera ja kuuliainen tienraivaaja, empaattinen romantikko, huolellinen ja käytännöllinen tutkija, nöyrä huolehtija, vapaan tahdon vankkumaton kannattaja.

Taivaanvaeltaja, kaislaruoko – Ben

Voima: synnyttävä, punainen
Elementti: tuli
Pääteema: oman olemuksen siunaaminen ja parantaminen
Luonne: Henkisen laadun omaava suojelija, haasteita rakastava valopilkku, neuvottelutaitoinen periaatteiden puolesta puhuja, analyyttisen ja vahvan mielen omaava tietopankki.

Taikuri, jaguaari – Ix

Voima: jalostava, valkoinen
Elementti: ilma
Pääteema: ajaton kanssakäyminen ja maaäidin arvostaminen
Luonne: Hienovarainen ihmisten ja suhteiden tunnistaja, feminiinisen voiman ja herkkyyden shamaani, henkisesti virittäytynyt toimija, älykäs lumoaja.

Kotka – Men

Voima: muuntava, sininen
Elementti: vesi
Pääteema: kohoaminen kohti laajempaa perspektiiviä
Luonne: Henkilökohtaista vapautta arvostava tieteilijä, tarkka ja kärsivällinen sanansaattaja, yksityiskohtainen teknikko, älykäs arvostaja.

Soturi, viisaus – Cib

Voima: kypsyttävä, keltainen
Elementti: maa
Pääteema: hiljaiset mietiskelyn hetket
Luonne: Omaa muinaista viisautta ja kosmista voimaa, asiallinen perheen ja yhteisön puolustaja, sisäisesti vahva luonnon ja pyhien paikkojen kanssa kommunikoija.

Maa – Kaban

Voima: synnyttävä, punainen
Elementti: tuli
Pääteema: kiitollisuus maaäitiä kohtaan suunnattuna
Luonne: Huonojen aikeiden ja tapojen käytännöllinen karkoittaja, opinhaluinen ja nokkela, elämänvirrassa vapaamielisesti etenevä.

Peili, veitsi – Etznab

Voima: jalostava, valkoinen
Elementti: ilma
Pääteema: ajaton heijastus ja sielunelämän tutkiskelu
Luonne: Järjestelmällisyyden ja totuuden puolustaja, käytännöllinen ja rohkea uhrautuja, todellisuuden ja tunteiden erottelija.

Myrsky – Cauac

Voima: muuntava, sininen
Elementti: vesi
Pääteema: opetukset ovat siunauksia ja vastustajat enkeleitä
Luonne: Monipuolinen oppilas ja opettaja, nuorekas vapauden rakastaja, uusien kokemusten etsijä, avulias ystävä ja yhtenäistäjä.

Aurinko – Ahau

Voima: kypsyttävä, keltainen
Elementti: maa
Pääteema: viisauden ja esi-isien jatkuva arvostaminen
Luonne: Taiteellinen haaveilija, lempeä ja romanttinen näkijä, hyvää tarkoittava atleetti, idealistinen johtaja ja ihmisten puolustaja.

Mitä on maya?

Maya-kulttuuri kukoisti Väli-Amerikassa ajanlaskumme alun molemmin puolin. Mayat olivat asiantuntijoita ajasta, taivaankappaleista, niiden liikkeistä ja niiden välisistä suhteista. Arkeologit ovat löytäneet mayojen pyramidien ja temppeleiden sijaintipaikoista yhteyksiä ajan ja taivaankappaleiden seuraamiseen. Mayat pääsivät ilman teknisiä laitteita tarkkuuteen, jota nykyajan tiedemiehet suuresti ihmettelevät ja ihailevat.

Länsimaisen käsityksen mukaan aika liikkuu suoraviivaisesti. Näin meille syntyy illuusio menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Nykyinen, Babyloniasta peräisin oleva ajanlaskumme, perustuu tähän lineaariseen ajatteluun. Aikamme on pilkottu sekunteihin, minuutteihin ja tunteihin. Palkkatyön kautta se on sidottu myös rahaan – toisin sanoen: olemme joutuneet ajan vangeiksi.

Mayat ymmärsivät ajan paljon laajemmassa merkityksessä. He näkivät ajan liikkeen tässä ja ikuisesti liikkuvina sykleinä. He tiesivät, että maan ja taivaan liikkeet noudattavat ympyrän muotoa. Maa kiertää akselinsa ympäri joka päivä. Kuu kiertää maata ympyrän muodossa. Maa kiertää aurinkoa ja aurinkokunta kiertää linnunrataa ympyrässä. Mayat ajattelivat, että muun luonnon tapaan ihmisen elämässä tietyt asiat toistuvat samankaltaisina ajan pyörässä.

Mayojen tiedetään aikanaan seuranneen ainakin seitsemäätoista eri kalenteria. Kullakin kalenterilla oli oma käyttötarkoituksensa. Kalenterit auttoivat tutkimaan ihmisen suhdetta paitsi aurinkoon ja kuuhun, myös esimerkiksi Venukseen, Siriukseen, Orioniin ja Pohjantähteen. Mayat näkivät ajanjaksojen luonteen kalentereiden avulla ja käyttivät tietoa asioitten profeetallisessa ennalta näkemisessä. Heidän kerrotaan tienneen mm. espanjalaisten valloittajien tulemisen etukäteen.

Mitä me sitten voimme saada mayojen ajanlaskusta ja kalentereista? Jos haluamme – ajanlaskun ja kalentereiden avulla voimme rytmittää oman elämämme ajan kulloisenkin laadun mukaisesti. Näin tekivät muinaiset kansat, jotka elivät sopusoinnussa luonnon ja itsensä kanssa. Voimme myös oppia ymmärtämään päivien ja pitempien ajanjaksojen luonnetta kokonaisvaltaisemmin.

Mayojen mukaan jokaisella päivällä ja vuodella on oma laatunsa ja merkityksensä. Se ilmenee tiedon, tunteiden ja elämysten muodossa ns. energiana. Voimme käyttää kalenterin seuraamisessa kaikkia aistejamme ja olemuksemme tasoja – intuitiota, tunnetta, taiteellista luomisvoimaamme ja älyämme.

’Mitä on Maya’ artikkelin on kirjoittanut ja ystävällisesti sivuillemme lainannut Tapio Ruokoranta, Kosminen Koira.