Perustarpeena rakkaus

Kaikilla meillä on tarve rakkauteen. Jokainen etsii sitä omalla tavallaan. Ja jokaisella on oman näköisensä tarpeensa taustalla, jonka perusteella toimii ja ajattelee. Mutta mitä kaikkea tämä tarve rakkauteen saakaan ihmisen tekemään?

Etsiminen alkaa lapsuudesta

Tarvitsemme perusturvaa vanhemmiltamme, aikuisilta ihmisiltä, ulkopuoleltamme. Elämämme on aikuisten ihmisten käsissä. Tarve ei pelkästään ole ruokaan, puhtauteen, lämpöön ja lepoon liittyviä asioita, vaan pikkuhiljaa kaipaamme myös hyväksyntää, arvostusta ja läheisyyttä. Jokainen tietää, että perusturva ja ihmisen perusidentiteetti luodaan jo pienestä lapsesta lähtien. Perusidentiteettiin kuuluvat myös kuva itsestä naisena tai miehenä. Kuva rakentuu omista kokemuksista ja ympäristön luomista kuvista sekä malleista, joihin vaikuttavat kaikki lapsen ympärillä olevat aikuiset. Ne aikuiset, jotka ovat lapselle merkityksellisiä. Poika katselee isäänsä tai lähellä olevia maskuliinisen sukupuolen edustajia ja päättelee sen mukaisesti, mitä on olla mies ja mitä miehen kuuluu tehdä tai olla. Samoin tyttö katselee äitiään ja feminiinisen sukupuolen edustajia. Näin rakentuu myös kuva vastakkaisesta sukupuolesta. Poika/tyttö katselee äitiään/isäänsä ja tekee päätelmiä sen hetkisellä viisaudellaan siitä, mitä on olla nainen/mies ja mikä on naisen/miehen osa. Kuvan muodostumiseen vaikuttavat myös omat kokemukset äidin ja isän antamasta huomiosta, hellyydestä ja läheisyydestä.

Kuva parisuhteesta

Siinä rakentuu lapsen maailmaan myös kuva parisuhteesta. Hän muodostaa omalla viisaudellaan päätelmiä ja uskomuksia ja katselemalla sekä havainnoimalla omia vanhempiaan siitä, mitä on rakkaus, mitä on parisuhde, kuinka vastakkaista sukupuolta, kumppania kohdellaan jne. Näin sanotaan, että rakkautta ei voi etsiä. Rakkauden etsiminen johtaa harhaan. Rakkaus on omassa itsessä. Se pitää paikkansa. Mutta niin kauan kuin ihmisellä on tyydyttämättömiä tarpeita ja ymmärtämättömyyttä joko itseään tai vastakkaista sukupuolta kohtaan, on olemassa myös rakkauden etsimistä. Ja niin kauan on myös rakkauden etsimistä itsensä ulkopuolelta. Haemme toisilta ihmisiltä, ulkopuoleltamme hyväksyntää, arvostusta, läheisyyttä eli rakkautta, jota emme lapsena ole saaneet. Ja myös ymmärrystä omasta itsestä tai vastakkaisesta sukupuolesta.

Asiakkailtani saamien kokemusten mukaan esimerkiksi aikuisena mies voi hakea ymmärrystä omasta äidistään pystymättä sitoutumaan sen kummemmin oikeastaan keneenkään. Hänellä on halu ja tarve oppia tuntemaan nainen ja naisen sielunelämä ja siihen hän tarvitsee useita naiskontakteja. Tämä sen vuoksi, että äiti jäi hänelle syystä tai toisesta etäiseksi. Hänellä voi olla myös tarve valloittaa tai hurmata nainen, joka tarkoittaa alitajuisesti äidin hurmaamista. Hän kehittää taitoaan naisen hurmaamiseen ja valloittamiseen. Hänestä tulee hurmaaja ja valloittaja, joka vie naisen sydämen, mutta ei anna tilalle mitään. Kun valloitus on voitettu, ja naisen mysteerio ratkaistu, mielenkiinto naista kohtaan lopahtaa. Vetovoimanlaki tekee tehtävänsä niin, että tällainen mies kohtaa naisen, joka jää hänen koukkuunsa. Nainen ihastuu valloittavuuteen, kohteliaisuuteen ja hyvään käytökseen, joka miehellä on. Nainen on sulaa vahaa miehen käsissä. Hän on valmis tekemään kaikkensa, että voisi valloittaa vastaavasti miehen mielenkiinnon itseensä. Hän pyrkii lukemaan miehen ajatuksia ja toimimaan siten, että mies on tyytyväinen. Tässä tapauksessa nainen on elämänsä aikana puolestaan kehittänyt itsessään taitoa miellyttää omalla tavallaan toisia ihmisiä.

Sekä mies että nainen elävät itsensä ulkopuolella. Hakevat tarpeidensa tyydyttäjää toisista ihmisistä ja etsivät rakkautta itsensä ulkopuolelta. Mutta näissä molemmissa tapauksissa jokainen samansuuntainen ihmiskohtaaminen on mahdollisuus eheytymiseen ja kierteestä vapautumiseen. Voidaan siis sanoa, että sekä mies että nainen ovat toinen toisillensa lahjoja. Toimivat toinen toisensa peilinä, joka antaa tilaisuuden vapautumiseen. Tämä ylläkuvattu näytelmä toistuu niin pitkään kuin molemmat ovat valmiita kohtaamaan oman itsensä ja eheyttämään oman itsensä.

Harhakuvia

Nykypäivän markkinakoneisto on löytänyt oivan foorumin tämänsuuntaisille näytelmille: nettideittailun. Vaikka se antaa hyvän mahdollisuuden myös oikeasti parisuhdetta etsiville, niin siellä on paljon myös niitä, jotka eivät ole liikenteessä todellisen parisuhteen merkeissä. Netin kautta on helppoa tutustua vastakkaiseen sukupuoleen, olla yhteydessä ja antaa lupauksia jostakin sellaisesta, mikä ei tule koskaan toteutumaan. Elää mielikuvitusmaailmassa ja luoda harhakuvia itselleen sekä toiselle. Särkeä sydämiä, aiheuttaa pettymyksiä ja mielipahaa. Tuoda elämäänsä viihdykettä, mielenkiintoa ja jännitystä. Pönkittää itsetuntoaan keräämällä suuren määrän kontakteja ja luomalla harhoja, joissa jokainen kontakti luulee olevansa se yksi ja ainoa. Tämä sen vuoksi, että foorumi antaa siihen helpon mahdollisuuden. Nälkä kasvaa syödessä, jolloin voi tulla tilanteeseen, jossa mikään ei riitä vaan aina luulee löytäneensä uuden ja paremman kuin aikaisemmat kontaktit. On tilanteessa, jossa ei itsekkään enää tiedä mitä haluaa. Deittailusta voi tulla elämäntapa ja pakenemiskeino todellisuudesta. Sen luomaan harhaan voi jäädä kiinni kuten mihin tahansa riippuvuutta aiheuttavaan. Siten särkee yhä enemmän ja enemmän sydämiä.

Valitettavasti kyseisillä foorumeilla on myös vakituisessa parisuhteessa olevia. Ja onhan nykyisin olemassa foorumi, joka myös virallisesti tunnustaa asiakkaikseen vakituisessa parisuhteessa olevat henkilöt. Näin luodaan egon haluama malli ja ikään kuin lupa rakkauden etsimiseen itsensä ulkopuolelta. Ego haluaa, että ihminen etsii rakkautta, mutta ei halua sen löytyvän. Tässä näytelmässä ei ole häviäjiä eikä voittajia. Tämä näytelmä jättää molemmille osapuolille tyhjän olon.

Näytelmään tarvitaan siis molempia osapuolia: valloittajia ja valloitettavia. Kumpikaan ei voi toimia yksinään. Niin kauan kuin molempia osapuolia riittää, näytelmät jatkuvat ja rakkauden etsiminen jatkuu. Keinoja näytelmien päättämiseen ja loppuunsaattamiseen löytyy. Ota oma voima käyttöösi ja ryhdy rakkauden etsimisen sijaan tutkimaan omaa itseäsi. Löydät elämääsi aivan uudenlaista sisältöä ja merkitystä oman itsesi kautta. Sen jälkeen myös ulkopuolinen maailmasi ja ihmissuhteesi alkavat pikkuhiljaa näyttäytymään luotettavampina ja merkityksellisempinä.

Artikkelin on kirjoittanut elämäntaidon valmentaja Kirsi Savolainen copyright © Kirsi Savolainen.

Onko sinulla haasteellinen elämäntilanne liittyen esimerkiksi ihmissuhteisiisi, parisuhteeseesi tai työhösi? Tai oletko kohdannut elämäntilanteen, jossa mietit miten tästä eteenpäin? Mietitkö mahdollisesti valintojasi? Kirsi on selvänäkijä, tarot tulkitsija ja energian välittäjä – voit ottaa häneen yhteyttä: 0700-87300 (2,32/min) / 0407336142 (1,20 €/min), varaa etukäteen viestillä 0046763086676. Yhteyden Kirsiin saat myös facebookin kautta: Tarot – Inner wisdom – www.facebook.com/tarotinnerwisdom.