Avaa portti mielen maailmaasi

Tuossa jokin aika sitten sain viestin henkiseltä opastajaltani, jossa hän sanoi minulle:”Sieluun mennään mielen kautta.” Pohtija, kun olen, niin lähdin asiaa mietiskelemään. Mitä tämä todellisuudessa voisi tarkoittaa? Teorian tasolla ymmärrän asian kyllä, mutta mitä se on käytännön elämän kannalta?

Mielen tehtävänä on liikkua ja havaita ympäristöä. Etsiä ympäristöstä ajatuksia vahvistavia asioita ja kokemuksia. Sellaisia kokemuksia, jotka ovat sille tuttuja ja turvallisia. Sen vuoksi voidaan myös sanoa, että mielen tehtävänä on säilyttää tasapaino. Jos mielen käsiteltäväksi tulee jokin uusi kokemus, sen tasapaino voi järkkyä. Se ei tiedä kuinka toimia, koska ei löydä rakenteistaan mitään vastaavaa kokemukseen liittyvää. Mieli voi siinä tilanteessa esimerkiksi synnyttää pelkoja, jotta ihmisen toiminta palautuisi ”vanhoille urille”. Mieli ei halua pahaa, mutta on itse hätätilanteessa ja pyrkii suojelemaan ihmistä kokemuksilta, joille sillä ei ole vastinetta. Joskus nämä uudet kokemukset ja niiden synnyttämät pelot voivat olla niin voimakkaita, että ihmisen mieli ei halua käsitellä niitä, jolloin kokemukset siirtyvät ihmisen alitajuntaan käsittelemättöminä. Tällöin ne ryhtyvät vaikuttamaan ihmisen elämässä alitajunnan tasolla ja pulpahtelevat pintaan arvaamattomasti ja piilevästi rajoittaen ajattelua sekä tekemistä ja sitä kautta elämää. Mieli vahvistaa ajatuksia ja ajatukset vahvistavat mieltä. Mieli on ns. rakenteinen ”energia”. Se on rakentunut, muodostunut niistä kokemuksista, jotka on kohdattu elämän varrella. Eli niistä tapahtumista, ihmiskohtaamisista ja tilanteista, joita on ollut ja siitä, miten näihin on suhtauduttu. Sen vuoksi mielen rakenne on jokaisella omansa – mieli on rakentunut siten jokaisella ihmisellä omanlaisekseen.

Kaikki ihmiset haluavat olla onnellisia

Kaikki ihmiset haluavat rakastaa ja viettää mukavaa elämää. Voisin kuvitella, että tämä on totta. Mutta miksi ihmiset eivät sitten tee itselleen tai elämälleen jotain, että saavuttaisivat kaiken mitä tarvitsevat? Ihminen voi olla fyysisesti sairas tai henkisesti alamaissa ja järjen ääni pistää hänet etsimään itselleen parannuskeinoa. Jokin hänen sisällään pitää kuitenkin kiinni hänen sairaudestaan ja alakuloisuudestaan, siten paraneminen tai eheytyminen ei pääse käynnistymään. Ihminen estää omalla mielellään paranemisen ja mahdollisuuden eheytymiseen. Ihminen voi olla niin tottunut omaan sairauteensa tai alakuloisuuteensa, että ei tiedä mitä elämä olisi ilman sairautta. Mahdollisuus paranemisesta ja siten elämänmuutoksesta herättää pelkoja ja sen vuoksi se ei ole mahdollista. Tai ihminen voi olla huonossa, jopa väkivaltaisessa parisuhteessa ja haluaisi siitä pois, mutta jokin pistää vastaan. Se on ihmisen mieli, joka toimii herättäen muun muassa syyllisyyttä, pelkoja, häpeää, arvottomuutta tai riittämättömyyttä. Mieli näyttelee harhan näytelmiä ja tekee kaikkensa, jotta ihminen ja hänen elämänsä ei muuttuisi.

Harhaileeko mielesi?

Jollei ajatuksilla ole selkeää fokusta, jollei elämällä ole suuntaa, jollei ihminen itse tiedä mitä tarvitsee, mieli voi ryhtyä harhailemaan mielihalujen maailmassa. Yksi mielen tehtävistä on synnyttää mielihalujen kokemuksia. Jollei ihminen tiedä itse mitä elämältään haluaa ja mitkä asiat todellisuudessa herättävät hänessä aitoa innostusta ja mielenkiintoa, mieli pyrkii havaitsemaan mielihalua herättäviä asioita ihmisen ulkopuolelta, ympäristöstä. Harhaileva mieli on helposti koukutettavissa ulkopuolelta tulevilla impulsseilla. Ihminen ei voi haluta sitä, mitä ei tiedä olevan olemassa. Sen vuoksi ihmisen harhaileva mieli on helppo saalis herättämään mielenkiinto myös kaikenlaiseen sellaiseen, mitä hän ei ihan oikeasti tarvitse. Mieli voi haluta jotain ja sitten, kun se on saatu, se ei enää kiinnostakaan. Kyseessä oli siten pelkkä mielihalu. Päämäärättömästi harhaileva mieli hajottaa energian ja voi myös jumittaa ihmisen elämän tarpomaan paikoillaan.

Energia seuraa ajatusta

Paljon puhutaan siitä, että ajatukset ohjaavat ja luovat elämäämme. Ja näin mielestäni onkin. Ajatukset herättävät tunnetilat, jotka saavat ihmiset toimimaan tai lamaantumaan. Ajatus on energiaa, joka laajenee ihmisestä hänen ympärilleen siihen kohteeseen, johon ihminen ajatuksen lähettää. Se voi siten siirtyä myös ajatusenergiana toiselle ihmisille. ’Muuta ajatuksesi – muutat elämäsi’ on sanonta, jota viljellään laajasti. Mutta ajatusten lisäksi elämänmuutoksen tarvitaan myös mielen yhteistyö. Mieli täytyy saada havaitsemaan ympäristöä sinun aitojen sydämen tavoitteidesi mukaisesti. Mieli on se voima, joka laittaa asioita liikkeelle tai jumittaa ne paikoilleen. Elämä ei muutu pelkillä ajatuksilla vaan muutokseen tarvitaan myös toimintaa ja se on tätä ihmisenä olemista. Jos olisimme pelkästään henkiolentoja, ajatus riittäisi. Mutta olemme ihmisiä ja pelkästään tämä fyysinen olomuoto on merkki siitä, että tarvitsemme toiminnan energiaa ympärillemme. Näen asiakaskunnassani ja ympärilläni nykyisin paljon ns. lamaantuneita, ahdistuneita ja alakuloisia ihmisiä. Olen itsekin ollut siinä energiassa mukana lähes koko viime vuoden. Ihminen tarvitsee toimintaa – ei toimintaa toiminnan vuoksi, vaan sellaista toimintaa ja tekemistä, joka on aidosti sitä, mitä itse haluaa.

Tavoitteena onnellinen elämä

Nykyisin laajalle levinnyt Salaisuuden (The Secret) ”filosofia” sisältää paljon hyviä asioita ajatusenergiasta ja sen avulla elämän luomisesta. Mutta sen seurauksena syntynyt hurmoksen aalto siitä, että ajatuksen voimaa käytetään pelkästään tavoitteiden saavuttamiseksi, että elämän tarkoitus on saavuttaa tavoitteita (mukavia ulkomaan matkoja, paljon rahaa, kivan kesämökin), unohtaa yhden todella tärkeän seikan. Olen itsekin ollut siinä ”hurmoksessa” mukana ja saanut kaikenlaisia asioita elämässäni, mutta silti en ole ollut onnellinen. Jotain olennaista on puuttunut. Mielestäni elämän tarkoitus on henkinen kasvaminen erilaisten elämänkokemusten kautta. Tavoitteena on onnellinen ja tasapainoinen elämä, ei ulkomaanmatka tai vuosi lämpöisessä Thaimaassa. Henkistä kasvua ei tapahdu eikä kokemuksia kartu, jollei elämässä tehdä matkaa. Se tarkoittaa sitä, että elämälle kaikkein tärkeintä on suunta ja matka, ei tavoite. Tavoitteet ovat palkintoja hyvin tehdystä matkasta. Niiden arvon ymmärtää vasta sitten, kun on tehnyt matkaa niitä kohden. Ulkomaanmatkat ja kesämökit ovat tuloksia, seurauksia hyvin tehdystä matkasta. Matkan aikana ihminen oppii itsestään paljon, riisuu pois mielen rakentamia harhoja ja elämä muuttuu enemmän ja enemmän tasapainoisemmaksi sekä onnellisemmaksi. Kun harhat riisutaan, ihminen ymmärtää sen, mitä hän todellisuudessa tarvitsee. Se mitä saavutat, ei ole tärkeintä vaan se mitä tunnet, kun saavutat sen.

Sydämen ääni

Mieli tarvitsee fokuksen, jotta se toimii tehokkaasti tavoitteiden saavuttamiseksi. Elämällä täytyy siis olla suunta. Ja ihminen itse on suunnannäyttäjä. Mielen yhteistyön takaamiseksi tarvitaan rohkeutta, rohkeutta kuunnella oman sydämensä ääntä ja rohkeutta ryhtyä ottamaan ensimmäisiä askeleita kohti sitä suuntaa, joka sydämessä tuntuu oikealle. Lisäksi tarvitaan sinnikkyyttä – mieli saadaan tekemään yhteistyötä toistamalla sinnikkäästi uusia toimintatapoja. Tarvitaan myös päämäärätietoisuutta, jämäkkää toimintaa. Kaikkein eniten tarvitaan suurta sydäntä ja laajaa tietoisuutta kuuntelemaan omaa itseään ja ymmärtämään mielen ns. vastaiskuja matkan varrella.

Mielen rakenteet

Jotta yhteistyö mielen kanssa voisi toimia hyvin, on syytä luoda hyvä pohja omalle elämälleen. Että niin sanotut elämänpalikat ovat tasapainossa, että on energiaa ja voimia tehdä töitä itsensä kanssa sekä fokusoida elämäänsä. Lisäksi tarvitaan hyvää itsetuntemusta. Itsetuntemuksen kautta päästään tutustumaan mielen rakenteisiin. Löydetään mielen toimintatavat ja päästään vaikuttamaan sen toimintaan sekä rakenteisiin. Päästään riisumaan mieli siitä harhasta, minkä se on rakentanut itselleen. Itsetuntemusta tarvitaan myös siihen, että löydetään mielelle oikeat fokukset. Ne fokukset ja tavoitteet, jotka herättävät ihastuksen ja intohimon. Sen jälkeen on mahdollista ja helpompaa opetella mielenhallintaan liittyviä työkaluja ja välineitä. Olen tehnyt tätä tietoista matkaa itseni kanssa jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Välillä se on ollut aika haastavaa ja raskasta, mutta välillä myös todella palkitsevaa. Nämä edellä kuvatut ajatukset ovat syntyneet oman elämänkokemukseni, oman elämäni aikana kerätyn koulutuksen ja teorian sekä asiakastyöni kautta. Tällä tiellä olen myös löytänyt oman elämäntehtäväni, jota haluan toteuttaa työssäni jakamalla osaamiseni ja kokemukseni asiakkaideni käyttöön.

”Jos voin estää yhdenkin sydämen murtumasta, en elä turhaan; jos voin helpottaa tuskan paahdetta yhdessäkin elämässä tai auttaa yhdenkin pyörtyvän pikkulinnun takaisin pesäänsä, en elä turhaan.” – Emily Dickinson

Kun luovut mielesi synnyttämästä harhasta saat myös oman voimasi takaisin ja elämääsi alkaa kumpuamaan enemmän tasapainoa tuottavia asioita.

Artikkelin on kirjoittanut elämäntaidon valmentaja Kirsi Savolainen copyright © Kirsi Savolainen.
Onko sinulla haasteellinen elämäntilanne liittyen esimerkiksi ihmissuhteisiisi, parisuhteeseesi tai työhösi? Tai oletko kohdannut elämäntilanteen, jossa mietit miten tästä eteenpäin? Mietitkö mahdollisesti valintojasi? Kirsi on selvänäkijä, tarot tulkitsija ja energian välittäjä – voit ottaa häneen yhteyttä: 0700-87300 (2,32/min) / 0407336142 (1,20 €/min), varaa etukäteen viestillä 0046763086676. Yhteyden Kirsiin saat myös facebookin kautta: Tarot – Inner wisdom – www.facebook.com/tarotinnerwisdom.