Unisymbolit: ihminen ja fyysinen keho

Fyysinen kehomme eli kotimme, kulkuneuvomme ja ilmaisuvälineemme, voi lähettää viestejä unissamme fyysisen puolen todellisesta olotilasta tai uniamme voivat kuvittaa kehon ja sen eri osien symboliset merkitykset välittäen siten informaatiota piilotajunnastamme. Suurin osa tästä jopa lapsuusmuistoihin saakka kurottavasta symboliikasta on unennäkijälle henkilökohtaista, tarjoamme siis ohessa jälleen ainoastaan eri lähteiden suuntaviivoja omien unitulkintojen tekemiseen.

Aivot

Aivot käsittelevät aistien välityksellä vastaanotettua informaatiota ja aivoja yhdessä sydämen kanssa pidetään kahtena ihmisen tärkeimpänä elimenä. Stressiä aiheuttava liiallinen painolasti mielessä voi näyttäytyä unessa aivojen muodossa, usein myös inspiroiva aivomyrsky saattaa hajaannuttaa liian monet ajatukset kokonaan tai ehkä omat ideat ja ajatukset eivät ole saaneet ansaittua huomiota tai kannustusta. Aivojen näkeminen unessa saattaa olla myös kehoitus asioiden harkitsemiseen tai vihje löytää ratkaisun avaimet omasta itsestään.

Hampaat

Unet hampaiden menettämisestä ovat yleisiä muun muassa elämän muutosten yhteydessä, hampaat kuvastavat itsevarmuutta sekä kykyä vastata haasteisiin. Hampaat näkyvät myös hymyillessä, jolloin paljastamme jotain itsestämme myönteisellä tavalla tai irvistäessä, jolloin kyse on vihasta tai tuskasta – joskus asioita tehdään hampaat irvessä eli väkisin. Voimme myös virnuilla, nakertaa asioita tai purra hampaitamme yhteen. Meillä on maitohampaita, jotka edeltävät pysyviä hampaita lapsilla sekä yleensä varttuneemmalla iällä puhkeavia viisaudenhampaita, jotka ovat pysyvän hammaskerran takimmaisia poskihampaita.

Useat hampaisiin liittyvät unet, kuten murenevat hampaat, kuvastavat nuoruuden ja elinvoiman kadottamisen tai seksuaalisen kyvyttömyyden pelkoa. Irronneiden hampaiden suusta sylkeminen voi viitata ikääntymisen ja mahdollisen oman ulkomuodon muuntumisen kohtaamiseen. Tekohampaat yhdistetään unissa sääntöjen rikkomiseen tai valehteluun ja mätänevät hampaat taasen viittaavat alitajuisiin viesteihin asioiden menemisestä ei-toivottuun suuntaan.

Hiukset

Vertauskuvainnollisesti hiukset edustavat monia eri asioita: kasvua, luovuutta, hedelmällisyyttä, ajatuksia, vaurautta ja voimaa. Kampaajalle tai parturille meno unissa on ehkä muutoksen merkki, hiusten värjääminen tulkitaan usein unessa nähdyn värin mukaan ja hiusten pidennykset unissa voivat viitata vahvaan haluun löytää epäluonnollinen oikotie elämässä. Avain hiustenleikkuun tulkitsemiseen piilee tuntemuksissa, joita hiusten lyhentäminen aiheuttaa – kysymys voi olla myönteisestä sisäisestä muutoksesta, tarpeettomista asioista luopumisesta tai henkilökohtaisen voiman menetyksestä, katumuksen tai syyllisyyden tunteista.

Vahingoittuneet hiukset unissa voivat edustaa kielteisiä ajatuksia omasta itsestämme, takut hiuksissa ovat taasen oman elämän solmukohtia ja hiusten putoaminen voi viitata hylättyihin ideoihin tai voiman ja kontrollin menetykseen, kyvyttömyyden tunteisiin. Unissa kaljuuntuminen kokonaan saattaa olla maallisista haluista luopumista tai merkki voimasta, mahdista. Kaljuuntumisen tulkintaan vaikuttaa luonnollisesti se, ajetaanko pää kaljuksi tarkoituksella vai onko hiusten lähtö meistä itsestämme riippumatonta.

Iho

Iho on kehomme suoja ja vesieriste, sen tehtävä on myös lämmönsäätely kuumalla sekä kylmällä. Kuvainnollisesti iho on kuoremme, se antaa meille suojaa ulkopuoliselta maailmalta. Unissa ihon näkeminen voi viitata siihen, kuinka päästämme muita ihmisiä lähellemme tai pinnallisuuteen, ehkä jopa epärealistiseen virheettömyyden tavoitteluun. Ihossa voi myös olla arpia, ruhjeita, haavoja tai tulehduksia, jotka psykologisesti vihjaavat mentaaliseen tai henkiseen tilaamme. Olemmeko haavoittuneita? Kuinka haavamme puhdistetaan tai kuinka ne paranevat? Osa paranemisprosessia on ruven ilmaantuminen mahdollisen haavan päälle – rupi lähtee pois, kun sen alle on kasvanut uutta ihoa eli olemme uudistaneet itsemme. Mikäli emme anna unessa ruven olla rauhassa paikoillaan, voi se kertoa taipumuksestamme häiriköidä paranemis- tai uudistumisprosessia.

Jalat

Jaloilla seisomme, pysymme pystyssä, liikumme ja tunnemme yhteyden maahan. Jalat kantavat myös muuta kehoa. Unessa tukevasti kahdella jalalla seisoessamme olemme hyvin maadoittuneita ja kykenemme seisomaan omilla jaloillamme eli pärjäämme siis yksin ja olemme valmiita menestymään. Unessa jalat ovat voineet myös antaa periksi eli alitajunnasta saattaa kummuta esiin tunne siitä, että emme jaksaa enää tukea omaa itseämme tai muita. Jaloilla on mahdollista mennä eteenpäin, jolloin ne voivat ilmentää uralla etenemistä tai lähtemisen hetkeä. Jalkojen ristiminen istuessa on puolustautumisen merkki, unennäkijällä on ehkä vaikeuksia kuunnella muita ja ottaa vastaan uusia ajatuksia.

Jalkaterät

Jalkojen kärjessä sijaitsevat jalkaterät, jotka muodostuvat luista, lihaksista ja muista pehmytkudoksista. Jalkaterästä löytyvät isovarvas sekä muut varpaat, jalkapohja ja kantapää. Jalkaterien näkeminen unessa kuljettaa omalle perustalle, mistä olemme lähtöisin ja millaisia jalanjälkiä jätämme taakse polullamme? Jalkaterien suuteleminen tai peseminen kuvastaa palvelua, nöyryyttä ja kiintymystä, jalan polkeminen taasen vihamielisyyttä ja ’äänestäminen jaloillaan’ poistumista pitämättömästä tilanteesta. Yleisin symboliikka kantapäälle on Akilleen kantapään metafora, jolla tarkoitetaan jonkin asian heikkoa kohtaa.

Kallo

Pääkallo suojaa selkärankaisten aivoja, unissa kallon näkeminen saattaa siten viitata piilotettuihin salaisuuksiin, mieleen tai älyllisiin kykyihin. Kallo on myös kuoleman, vaaran ja myrkyn symboli. Ehkä se tuo uniin heijastuksia oman ajan etenemisestä tai sen hukkaamisesta, kuolevaisuudesta tai omista, tukahdetuista ominaisuuksista.

Kasvot

Koska harvoin näemme omia kasvojamme todellisuutta vastaavana (käänteinen peilikuva, epäaidot sävyt kuvissa jne.), kasvot tai kasvottomuus unissa ovat merkityksellisiä ja myös sanat sekä sanonnat kertovat jälleen kuvainnollisista yhteyksistä näiden unien tulkintaan. Paljaat, ehostamattomat kasvot – rehellisyys, häpeämättömyys ja peittelemättömyys, kaksinaamaisuus – epärehellisyys ja luottamuksen pettäminen, monet kasvot (monikasvoinen) – tärkeimmän erottaminen, menettää kasvonsa – noloon asemaan joutuminen, kohdata kasvotusten – avoin katse- ja keskusteluyhteys.

Keuhkot

Elintärkeinä hengityseliminä keuhkot kuvaavat tilaamme hengittää ja kykyämme vastaanottaa elämää – jokainen hengenvetomme voi olla viimeinen eli tavallaan synnymme jokaisella sisäänhengityksellä aina uudestaan. Myös haasteita elämässä kohdatessamme saatamme saada lisää energiaa vetäessämme ’henkeä’ voimakkaasti sisään. Keuhkojen ja niiden olotilan näkeminen tai hengittämisen tunteminen unissa kertookin usein kyvystämme elää tässä hetkessä, olla elämän virrassa sekä omasta tilastamme monella eri tasolla.

Kieli

Kieli on monimuotoinen elin, joka auttaa meitä muun muassa puhumaan ja syömään. Kiinalaisessa lääketieteessä kielestä katsotaan ihmisen terveydentilaa ja monissa kulttuureissa kieli on liitetty seksuaalisuuteen sekä ilkikurisuuteen. Kieli voi olla niin sanotusti solmussa, jolloin on vaikea saada sanotuksi haluamaansa haluamallaan tavalla tai ihminen saattaa olla ilkeäkielinen eli pahansuopa – kieli kuvastaa sitä, kuinka asioita sanotaan ja ilmaistaan.

Kohtu

Symboliikaltaan kohtu on hedelmällinen, kaiken elämän alkulähde. Se voi kuvastaa unissa uusia ideoita ja ajatuksia, uutta elämänvaihetta. Kohtu on myös äärimmäisen turvan ja hoivan paikka eli se saattaa viitata arkielämän vaatimuksista pakenemiseen tai mahdollisten riippuvaisuuksien kieltämiseen.

Korvat

Korvat vastaanottavat tietoa, ne viittaavat kykyymme kiinnittää huomiota asioihin ja kuunnella itseämme sekä muita. Kenties myös sanonta ’yhdestä korvasta sisään, toisesta ulos’ tai ajatus korvan taakse panemisesta yrittävät kertoa meille jotakin. Suomenkielessä myös sana ’korvata’ on mielenkiintoinen unien yhteydessä.

Kurkku

Kurkku, kaula ja niska yhdistävät päämme kehoon eli ajatukset tunteisiin, kurkkua voidaankin pitää ilmaisumme ja luovuutemme kanavana. Kipeä kurkku unessa viittaa kyvyttömyyteemme ilmaista omaa itseämme, omia tunteitamme muille ihmisille. Pala kurkussa kuvastaa taasen pelkoa ja epäluottamusta elämänkulkuun, se voi myös olla niellyn kiukun, raivon ja turhautumisen tuke.

Kynnet

Kynnet sijaitsevat sormien tai varpaiden päässä ja niiden ensisijainen tehtävä ihmisellä on sormen- tai varpaanpään suojaaminen. Kynnet uusiutuvat ja kasvavat, jolloin niitä leikataan lyhyemmiksi. Kynsien ilmaantuessa uniin on hyvä kiinnittää huomiota juuri kynsien pituuteen sekä väriin, kuntoon ja puhtauteen – nopeasti kasvavat kynnet viittaavat esimerkiksi haluun tavoittaa joku ihminen. Kynsien lakkaaminen edustaa loistokkuutta tai asioiden peittelemistä, naamioimista ja kynsien pureskeleminen epävarmuutta asioiden hoitamisen suhteen, haasteellisia tehtäviä. Kynsillä voidaan myös raaputtaa hieman pintaa eli yrittää selvittää asioiden todellista luonnetta. Itsensä raapiminen voi kuvata lievää ärsyyntymistä omaan itseen ja toisten kynsimisessä saattaa olla kyseessä vihamielinen ilmaus rakastettua, ystävää, sukulaista tai työkaveria kohtaan.

Kädet

Käsillä tartumme asioihin, ne kuvaavat toimintaa. Käsillä myös pidetään kiinni asioista sekä annetaan ja vastaanotetaan. Kädestä muodostuu nyrkki tai avokämmen, voimme käyttää oman käden oikeutta eli ryhtyä omin valloin toimeen tai kuvainnollisesti pestä kätemme eli kieltää vastuumme tai irrottautua jostain asiasta. Saatamme tarjota auttavan kätemme, ’olla kädettömiä’ eli neuvottomia tai kulkea käsi kädessä eli olla yhdessä. Jotkut istuvat käsi poskella harhailevin ajatuksin ja sanotaan myös ettei koira ruokkivaa kättä pure.

Lisää symboliikkaa käsiin tuovat vielä erikseen sormet, joilla on omia merkityksiään, kuten multasormi ja viherpeukalo sekä vasemman käden nimetön kihla- ja vihkisormukselle valittuna sormena. Jälkimmäinen perustuu uskomukseen, jonka mukaan vasemman käden nimettömästä on suora verisuonen yhteys sydämeen, rakkauden symboliin. Nimettömän sormen on usein uskottu myös omaavaan taikavoimia ja siksi sormi on jäänyt monissa kulttuureissa vaille omaa nimeä. Sanonta ’jos antaa pirulle pikkusormen, se ottaa koko käden’ on myös unissa merkityksellinen vertauskuva.

”Käsi on sydämen näkyvä osa.” – Jakob Bosshart

Käsivarret

Olkapään ja kainalon sekä käden välissä sijaitsevat käsivarret, joilla unissa halataan, tapellaan tai torjutaan. Ojennetuin käsivarsin tarjotaan tai haetaan lohdutusta, kurotetaan kohti muita ihmisiä. Käsivarret ilmaan kohotettuina ovat taasen antautumisen tai innostuneen juhlimisen merkki. Vasen käsivarsi liitetään usein feminiinisiin ominaisuuksiin ja hoivaavaan energiaan, kun taas oikea käsivarsi edustaa maskuliinista, menevää energiaa.

Luut, luuranko

Luuranko on fyysisen kehomme sisäinen tukirakenne, joka koostuu luista. Luuranko unissa liitetään usein kuolemaan eri tasoilla, ehtymiseen tai salaisuuksiin ja luut taasen halua päästä ongelman ytimeen.

Maksa

Monipuolisen maksan yksi tärkeimmistä tehtävistä elimistössämme on detoksifikaatio eli keholle vieraiden molekyylien myrkyttömäksi muuntaminen. Ehkäpä unet maksasta kehottavat puhdistautumaan fyysisesti ja/tai emotionaalisesti?

Nenä

Anatomisesti keskellä kasvoja sijaitsevan nenän kautta hengitämme ilmaa sisäämme, tiedämme ja tunnemme olevamme hengissä, elossa. Edelleen selviytymiskykyyn ja 1. chakraan energiatasolla liitettävä hajuaisti sijaitsee nenässä. Hajuaisti varoittaa ympäristön vaaroista, kuten savusta, vaarallisista kaasuista tai pilaantuneesta ruoasta.

Nenä voi olla unessa myös tukkoinen, nuhainen, vuotava tai esimerkiksi punainen. Voimme kulkea nenä pystyssä eli olla ylpeitä, ehkä jopa koppavia tai meillä voi mennä herne nenään, jos emme kestä arvostelua eli ärsyynnymme tai otamme asioita henkilökohtaisesti itseemme. Voimme näyttää pitkää nenää jollekulle eli osoittaa vahingoniloamme, voimme kaivaa verta nenästä eli haastaa riitaa ja voimme myös työntää nenämme joka paikkaan eli sekaantua tai puuttua liikaa joka asiaan. Pinokkio-uneksi kutsuttu nenän pituuden kasvaminen kertoo epärehellisyydestä ja valheellisuudesta, myös totuudellisuus omaa itseä kohtaan nousee tämän unen tulkinnassa esiin.

Pakarat

Sydämen nykyisin tunnetuimman symbolin kerrotaan alun perin kuvanneen naisen pakaroita. Myös kuvissa ja veistoksissa jumalattarista on usein riittänyt vain osa, esimerkiksi juuri pakarat, kertomaan naisellisesta hedelmällisyydestä ja seksuaalisuudesta. Pakarat kuvastavat monessa yhteydessä myös valtaa – hallitsijat nähdään upeilla valtaistuimillaan täydellisesti roolissaan istuen. Löysät pakarat unissa saattavatkin viitata vallan menetykseen.

Parta

Kokoparta on ollut miehisyyden ja mieskunnon edustaja kaikkialla maailmassa. Muun muassa muinaisessa Intiassa parran kasvattaminen pitkäksi oli arvokkuuden ja viisauden merkki, samaa kypsyyttä viestittää myös valkoinen parta unissa.

Penis

Penis voi kuvastaa unissa seksuaalista energiaa ja miehistä voimaa tai se voidaan yhdistää eliminaatioon. Siemenneste kuvastaa myös uutta elämää viestittäen siten uusista aluista tai sanonnan mukaan siementen hukkaan heittämisestä.

Posket

Posket voivat unissa olla punaiset nolostumisesta, häpeästä, innostumisesta tai huonokuntoisuudesta. Klovnin punaiseksi maskeeratut posket viittaavat taasen hullutteluun ja komediaan. Lommoposket saattavat olla merkki surullisuudesta tai masentuneisuudesta ja posketon sanana merkitsee arkikielessä uskomatonta, mahdotonta tai älytöntä.

Pää

Ihmiskehossa pää on viisauden, tiedon, oppimisen, tarkkaavaisuuden ja mahdin vertauskuva. Jos unien pääosassa on pää, kannattaa pohtia hallitsemisen ja arvioimisen myönteisiä sekä kielteisiä puolia – ehkä kyseessä on auktoriteetin menetys, saavuttaminen tai etäisyys siihen. Sanoja ja sanontoja, jotka myös kuvastavat pään merkityksiä unissa ovat ’päämies’, ’päätös’, ’päätösvalta’, ’päättämätön’ tai ’päätetty’, ’kuin päätön kana’ tai ’pää pyörällä’, ’pää pystyssä’, ’pää kolmantena jalkana’, ’pää pölkyllä’, ’pää kylmänä’, ’pää kainalossa’, ’pää terävänä’, ’lyödä päätä seinään’, ’pää kiinni’, ’ottaa päähän’, ’pää pilvissä’, ’pää edellä’ ja ’pää jäässä’.

Rinnat

Rinnat ovat ravintomme alkulähde, äidillisen huolenpidon ja läheisyyden tunteen tyyssija. Unissa ne voivat viestittää sitä, kuinka kaipaamme kumppania rinnallemme tai yleisesti tukea ja hoivaa elämäämme. Naisten rinnat ja miehinen rintakehä liitetään myös seksuaalisuuteen, ne ovat usein fyysisen viehättävyyden mittareita ja saattavat unissa kuvastaa sitä, kuinka koemme itsemme naisena tai miehenä.

Selkä

Selän tai selustan näkeminen unessa voi viitata hylätyksi tulemisen pelkoon, tuen tai huolenpidon riittämättömyyteen. Voimme myös kääntää selkämme jollekin – selkä saattaa edustaa asioita, joita emme halua nähdä, ovat piilossa tai takanamme. Selkäranka on voiman ja rohkeuden symboli, selkärangattomalla on taasen vastakkainen merkitys. Edelleen selkään puukottaminen on sanontana monille tuttu, unessa tapahtuma voi tuoda esiin tuntemuksia petoksesta, jonkin kääntymisestä itseään vastaan tai yllättävän hyökkäyksen kohteena olemisesta.

Silmät

Sielun peileinä silmät unissa voivat heijastaa kykyämme nähdä asioita, tiedostamista ja hyvinvointiamme. Merkitystä on sillä ovatko silmät avoinna ja kirkkaat vai suljetut tai ilmeettömät. Sanat ja sanonnat ovat myös sangen symbolisia ja kiinnostavia unien yhteydessä: ’silmä silmästä’, ’silmästä silmään’, ’myrskyn silmässä’, ’sopii kuin nyrkki silmään’, ’suomukset putosivat silmiltä’, ’kauneus on katsojan silmässä’ ja ’neulansilmä’.

Kolmas silmä eli näkymätön ja kaikkinäkevä silmämme, joka liitetään otsachakraan eli indigoon energiakeskukseen, tarkoittaa unissa sisäistä näkemystä, oivalluksia, vaistoja tai ehkä sisäisiä taitojamme, joita emme ole vielä löytäneet. Tämä sielunsilmä voi nähdä asioita, joita muut eivät näe tai se katsoo omaa itseä ja alkaa luottamaan omiin vaistoihin, omaan intuitioon.

Suu

Suu edustaa itseilmaisuamme – se sallii meidän puhua, laulaa, viheltää ja suudella. Myös ravinto kohtaa suun ensimmäisenä kehossamme, voimme jopa joutua tunteidemme nielaisemaksi. Saatamme puhua ohi suun tai emme saa sanoja suusta. Suu voi kuivua, voimme myös laittaa suun makiaksi tai panna suun säkkiä myöten. Suusta löytyvät myös hampaat, joilla pureudumme asioihin ja huulet, joilla on monia seksuaalisia yhteyksiä. Myös esineillä voi olla suu, kuten pullonsuu ja eläinten suut unissa voivat olla niin ikään merkityksellisiä – ’ei ole lahjahevosen suuhun katsomista’.

Sydän

Sydän on kehomme hengissä pysymisen elinehto. Se on osa, joka kuvastaa myös olemuksemme tunnekeskusta, pyyteettömän rakkauden ja emotionaalisen turvallisuuden keskipistettä. Usein sydämeen liittyvät unet pyrkivät kertomaan sydämeen viittaavista fyysisistä ongelmista, mutta symboliset ilmentymät ovat myös mahdollisia. Kyse voi olla epävarmuuden tunteista läheisiä kohtaan, sydämistyminen eli suuttuminen sydänjuuriaan myöten tai esimerkiksi romanttisen rakkauden tunteet. Sydän voi olla särkynyt, kovettunut tai jäätynyt…

Vagina

Feminiinisyys, seksuaalisuus ja seksuaaliset tarpeet sekä piilotettu potentiaali ovat asioita, jotka liitetään kuvainnollisesti vaginaan. Vaginalla on myös keskeinen rooli lisääntymisessä, jolloin se saattaa liittyä unissa antamiseen ja vastaanottamiseen – kuinka avoimia olemme elämälle, uusille asioille, omille tai muiden toiveille?

Vatsa

Vatsa ja eritoten mahalaukku on ruumiinosa, joka varastoi ja käsittelee ravintoamme. Jokainen meistä sulattaa ajatuksiaan, kokemuksiaan ja oppimaansa eri tavalla, vatsan näkeminen unessa saattaakin kertoa juuri tästä kyvystämme erotella asioita – ottaa arvokkaat asiat talteen ja päästää irti tarpeettomasta tai päinvastoin. Pyöreä vatsa on myös naisellisen hedelmällisyyden symboli ja esimerkiksi nauravan buddhan suuri maha liitetään yltäkylläisyyteen kaikilla tasoilla.

Perhoset vatsassa kuvaavat jännittyneisyyden ja hermostuneisuuden tunteita, vatsa onkin tärkeä tunteiden tulkki. Vatsan keskeltä löytyy myös napa, lapsen ja äidin elämänyhteyden merkki, joka voi kiinnittää unenkatsojan huomion jalokivin koristeltuna, lävistettynä tai tatuoituna.

Veri

Veri on nestemäistä kudosta, joka ylläpitää elämäämme – ilman verta olemme elottomia. Veri unissa kuvastaa elämänvoimaa, haavoittuvuutta, hedelmällisyyttä, uhrautumista tai heräämistä todellisuuteen. Monet naiset näkevät jopa väkivaltaisia unia verestä myös päivää, paria ennen kuukautisiaan.