Unisymbolit: eläimet maalla, merellä ja ilmassa

Erilaiset eläimet unissamme ovat kiehtovia, ne tarjoavat oivalluksia ja syvempää ymmärrystä omasta itsestämme kuvaten usein vaistomaisia, alkukantaisia ominaisuuksiamme. Suurin osa tästä merkittävästä ja usein pysäyttävästäkin symboliikasta on unennäkijälle henkilökohtaista, jaamme siis ohessa ainoastaan eri lähteiden suuntaviivoja omien unitulkintojen tekemiseen ja siten mahdollisuuksia näiden alitajuisten eläinviestien ymmärtämiseen.

Aasi

Aasit ja muulit edustavat kykyä kantaa huomattavia taakkoja selässään ja kuvastavat siten avustavaa sekä kärsivällistä asioiden hyväksymistä. Itsepäisyys on myös tunnettu aasien luonteenpiirre, joten aasin esiintyminen unessa saattaa viitata myös omaan peräänantamattomaan persoonallisuuteen.

Ampiainen

Ampiaiset ovat usein henkisten vaikeuksien, piilotajuisten epäluulojen, vihan ja muiden kielteisten tunteiden vertauskuvia unissa. Jungille ampiaisenpisto merkitsi unessa vaistojen vaarallista hyökkäystä, se kuvastaa myös kateutta ja/tai itseesi kohdistuvaa vihaa.

Ankka

Ankat ovat eläinkunnan monipuolisia osaajia – ne uivat vedessä, tepastelevat maalla ja lentävät ilmassa. Ankka unissa saattaakin liittyä joustavuuteen ja kykyyn sulautua erilaisiin tilanteisiin. Ankat kuvastavat siten kekseliästä ja rehellistä luonnetta. Japanilaisessa symboliikassa pareittain poikastensa kanssa uivat ankat liitetään onnelliseen avioliittoon.

Apina

Yleisesti apinat, jotka liitetään kuvainnollisesti ihmisten perusvaistoihin, edustavat unissa leikkisää luonnetta ja olemuksen ilkikurista puolta. Apinoiminen tarkoittaa myös jäljittelyä ja matkimista, joten luonnollinen uteliaisuus taipumuksena voi myös olla apinaunien viesti.

Delfiini

Delfiinit esiintyvät unissa melko harvoin, mutta useimmiten kokemus on sangen miellyttävä unennäkijälle. Kuten tosielämän kertomuksissa myös unimaailmassa delfiinit estävät usein ihmisiä hukkumasta, delfiinit koetaan aina suojelevina ja rauhoittavina hahmoina unissa. Niiden ystävällistä kommunikaatiota kuvaillaan sanattoman syväksi, varmuutta antavaksi ja muinaisen viisaaksi. Tämänkaltainen unikokemus saattaakin johdattaa unennäkijän kosketuksiin oman henkisen laatunsa kanssa ja tuoda koskettavan yhtenäisyyden tunteen luonnon ja hengen maailmaan. Heräämistä delfiiniunista kuvataan olotilana rauhalliseksi, onnelliseksi sekä levolliseksi ja unissa alkanut delfiinien opastama matka voikin jatkua oman itsen syvissä vesissä myös päivätajunnan aikaan. Lue lisää delfiineistä.

Elefantti, norsu

Elefantit tunnetaan voimistaan, varmuudestaan ja pitkäikäisyydestään. Unissa ne voivat kuvata unennäkijän omaa tai lähiomaisten kärsivällisyyttä ja viisautta, ehkä myös toisten ihmisten ymmärtämistä. Pitkän muistinsa ansiosta elefantit unissa kehottavat myös kysymään itseltään, pitääkö jokin muisto unennäkijää otteessaan – ehkä on aika päästää irti menneisyydestä.

Hai

Haiden symbolismiin liitetään vihamielisyys ja rajuus. Hai on saalistaja, joka saattaa unissa edustaa vaikeita ja pitkiä emotionaalisen uhan aikoja joko itseään tai muita kohtaan. Nämä tuntemukset voivat liittyä omaan itsenäisyyteen tai johonkin yksilölliseen puoleen omassa itsessä. Hai unissa saattaa edustaa myös ahneutta ja häikäilemättömyyttä, tämä ihminen voi olla oma itse tai joku muu, joka pyrkii saamaan haluamansa toisten tunteista tai hyvinvoinnista välittämättä.

Haikara

Haikara on unissa äidillisen rakkauden ja suuren kiintymyksen symboli sekä uuden elämän vertauskuva. Haikara koetaan hyvänä enteenä ja se edustaa kalastavana lintuna myös hedelmällisyyttä sekä luovuutta.

Hanhi

Hanhet kuvastavat muuttomatkoillaan vuodenaikojen vaihtumista ja antiikin uskomuksissa uskollista avioliittoa. Unissa ne saattavat siten viitata arvioinnin hetkeen mahdollisesta muutoksesta tai paikallaan pysymisestä yksityis- tai työelämässä. Hanhet liitetään myös hedelmällisyyteen ja äidilliseen rakkauteen – hanhiemoon, joka pitää hyvää huolta katraastaan.

Haukka

Haukka kehottaa unissa usein varovaisuuteen, etenemään laaja-alaisesti asioita tarkastellen ja harkitusti.

Heinäsirkka

Heinäsirkan ilmaantuminen uniin saattaa kertoa päätöksenteon vaikeudesta ja siihen sitoutumisesta, on ehkä aika asettua aloilleen ja keskittyä käsillä olevaan tehtävään. Heinäsirkka on myös vapauden, itsenäisyyden ja valaistumisen vertauskuva, joten se saattaa kannustaa hyppyyn kohti tuntematonta, uskolla ja luottamuksella.

Hevonen

Hevosista uneksiessa on hyvä kiinnittää ensin huomiota siihen, onko hevonen villi, kesy tai kenties siivekäs. Kaikella tällä on merkitystä, nämä asiat edustavat unennäkijän persoonallisuutta ja käytöstä. Hevonen on perinteisesti voiman, vahvuuden, kestävyyden, viriliteetin ja kyvykkyyden symboli. Se kuvastaa luonnon villejä, fyysisiä ja itsenäisiä voimia.

Musta tai tumma hevonen liitetään mysteeriin sekä kesyttämättömään ja tuntemattomaan energiaan. Valkoinen tai vaalea hevonen taasen on puhtauden, vaurauden ja hyvän onnen symboli. Siivekäs hevonen voi kertoa energiasta, joka on vapautunut henkiseen kasvuun ja puhuva hevonen viittaa korkeampaan tietoon.

Hiiri

Hiiren näkeminen unessa saattaa viitata itsevarmuuden puutteeseen, nöyryyden tai merkityksettömyyden tunteisiin. Nämä alitajuntaiset tuntemukset yhdessä hiiriunien kanssa kumpuavat usein unennäkijän omista riittämättömyyden peloista, mahdollisesti piilossa tai väärässä ympäristössä olemisesta. Vaihtoehtoisesti hiiret unissa kuvastavat pieniä ärsykkeitä, jotka pyrkivät sitkeästi nakertamaan sisäistä rauhaa ja tasapainoa. Lopuksi unien hiiri voi myös edustaa tietokoneen hiirtä ja olla siten yhteys esimerkiksi työpaikalle tai virtuaaliseen maailmaan.

Hirvi

Hirven symbolismiin liitetään pitkäikäisyys, vahvuus ja itsekunnioitus. Uroshirvi oksia muistuttavine sarvineen on uudistumisen ja kasvun, joskus myös miehisen seksuaalisuuden symboli. Hirven kaartuvat sarvet voivat unissa viitata myös haarautumiseen eli uusien yhteyksien luomiseen.

Hylje

Ulkomuodoltaan sileät ja pulleat hylkeet tunnetaan eläiminä, jotka liikkuvat sulavasti vedessä, mutta pystyvät nousemaan myös maalle. Tämä kuvastaa syvimpien vaistojen ja elämänenergioiden ilmaantumista unennäkijän tietoiseen elämään – ykseys maailman kanssa. Hylje unessa voi osoittaa myös yhteyksiä, jotka auttavat tulevaisuudessa.

Hyttynen

Hyttyset unissa voivat edustaa tuntemuksia siitä, kuinka unennäkijän yksityisyyttä loukataan ja jokin tilanne tai henkilö ammentaa tyhjiin omattua energiaa ja voimavaroja.

Hämähäkki

Hämähäkki on arkkityyppi, joka edustaa suurta äidillistä ja feminiinistä energiaa, luovuutta, älykkyyttä sekä nokkeluutta. Unissa hämähäkki voi kuvastaa myös ulkopuolisuuden tunteita, etäisyyden tarvetta tai ansaan jäämisen pelkoa.

Unet hämähäkeistä voivat yhdistyä tarpeeseen kutoa uudestaan elämänverkkoaan ja tehdä päätöksiä omaan kohtaloon liittyen. Hämähäkin seitti saattaa viitata myös ansaittuun palkintoon ahkerasta uurastuksesta, ehkä unennäkijällä on toiveita työpaikalla ylenemisestä.

Härkä

Jos näet unissasi tämän voimakkaan mielen, peräänantamattomuuden ja vahvuuden symbolin, saattaa se kertoa, että on aika seistä vakuuttavasti sanojensa ja tekojensa takana tai tehdä kompromisseja. Härkäunen viesti voi myös liittyä tukahdettuun seksuaaliseen energiaan, hedelmällisyyteen, mieskuntoisuuteen tai hallitsemattomaan intohimoon, onhan tämä nautaeläimen uros tunnettu myös ’raivohärkänä’.

Joutsen

Ylväs ja kaunis joutsen liitetään symboliikaltaan pyhään puhtauteen. Unessa joutsen saattaa kertoa viestiä ennakkoluulottomuudesta: kauneus voi yllättää pinnan alta. Joutsenlaulu sanontana taasen tarkoittaa mahdollisesti edeltäviä parempaa jäähyväisesiintymistä, viimeistä suoritusta tai saavutusta.

Jänis

Jänis on onnen, maagisten voimien ja kuun sekä menestyksen symboli. Jäniksen näkeminen unissa saattaakin siten vihjata myönteiseen näkemykseen elämästä. Yleisimmin jänikseen liitetään kuitenkin hedelmällisyys ja seksuaalinen aktiivisuus, jänis unissa voi vihjata perheen perustamisen haluihin tai seksuaaliseen haluttomuuteen.

Kalat

Erilaiset kalat ovat ikuisen elämän vertauskuvia. Unissa ne tarjoavat myös oivalluksia alitajunnastamme, on ehkä aika saattaa jotain syvältä itsestämme päivätajuntaan. Joskus naiset näkevät unia uivista kaloista tullessaan raskaiksi, kalat kuvastavat tällöin hedelmöitystä.

Kalkkuna

Kalkkuna unissa saattaa liittyä onnelliseen ja ajattomaan koko perheen kokoontumiseen amerikkalaiseen kiitospäivän viettoon ja jouluun liittyen. Kalkkuna on ollut myös yltäkylläisyyden ja hedelmällisyyden symboli sekä sadonkorjuun, uusien alkujen ja valmistautumisen vertauskuva.

Kameli

Kamelit unissa saattavat liittyä liian suuren taakan kantamiseen elämässä tai taipumukseen pitää kiinni vanhoista tunteista niiden ilmaisemisen ja vapauttamisen sijaan. Kameli voi tällöin toimia unennäkijän oppaana pohdintojen autiomaassa kohti virkistävien oivallusten keidasta.

Karhu

Unet karhuista kuvastavat usein eläimellisiä voimia ja itsenäisyyttä, karhu on myös talvisen leponsa vuoksi kuoleman ja jälleensyntymisen eli elämänkierron symboli. Monissa perinteissä karhut edustavat myös feminiinistä, vastaanottavaista energiaa sekä itsehavainnointia, oman sisäisen maailman ja ajatusten tutkimista.

Kettu

Vertauskuviltaan kettu yhdistetään kujeiluun, älykkyyteen ja kekseliäisyyteen. Ketun näkeminen unissa voi siten viitata oveliin ihmisiin tai visaiseen ihmissuhteeseen, tai ehkä se kuvaa unennäkijälle selviytymistä yllättävistäkin tilanteista omaan älyyn luottaen.

Kilpikonna

Sitkeyteen, terveeseen järkeen, uskollisuuteen ja pitkäikäisyyteen liitettävä kilpikonna on kärsivällisyyden ja rauhallisen etenemisen vertauskuva. Kilpikonnaunet saattavat siten ehdottaa, että on ehkä aika ottaa hieman hitaammin elämässä tai ihmissuhteissa. Kilpikonnan kova panssari on suoja ja turva tai jopa pakopaikka elämän todellisuudelta, se voi myös viestittää tarpeesta oman itsen suojaamiseen.

Kirahvi

Kirahvi tulkitaan unissa usein niskan venyttämisen merkiksi, se edustaa tarvetta katsoa asioita laajemmasta näkökulmasta. Avainsanoja, jotka kirahviin liitetään vertauskuvainnollisesti ovat myös muun muassa: kekseliäisyys, hengen lempeys, erottelukyky, kärsivällisyys, eleganssi, kauneus, suojelu, näkemykset, havainnoiminen ja yhteistyökyky.

Kissa

Kissa on perinteisesti feminiinisen seksuaalisuuden, riippumattomuuden, luovuuden ja myös intuitiivisen puolemme sekä maagisten voimien symboli. Se voi edustaa unissa omia ’pimeitä’ puolia tai kehottaa luottamaan omaan vaistoon. Kissa on myös itsenäisen hengen vertauskuva – se kannustaa vapautumaan eikä salli kenenkään tai minkään pidätellä itseään.

Koira

Koira tulkitaan unissa usein uskollisuuden ja opastuksen merkiksi, se edustaa vahvoja arvoja sekä hyviä, elämässä myönteisellä tavalla eteenpäin vieviä aikomuksia. Koirauni voi myös viestittää kadonneesta kyvystä tai unohtuneesta taidosta, joka on hyödyksi tässä ja nyt.

Korppikotka

Korppikotkat edustavat elämänkiertoa, puhdistautumista ja oivalluksia, ne luovat myös vahvan vallitsevien olojen hyötykäytön unisymbolin. Korppikotka unessa opettaa oppimaan omasta menneisyydestään ja tarjoaa arvokkaita sisäisiä näkemyksiä tämänhetkiseen mahdolliseen ongelmaan tai tilanteeseen.

Kotka

Kotka edustaa arvokkuutta, auktoriteettia, ylväyttä, teräviä näkemyksiä, rohkeutta ja vapautta. Ehkä unennäkijä kaipaa uudistumista ja korkeita, henkisiä päämääriä tai yhteyksiä elämäänsä? Kotka unessa voi kertoa sisäisen rohkeuden ja inspiraation löytymisestä juuri näiden unelmien toteuttamiseksi.

Kovakuoriainen

Koppakuoriaiseen liitetään kuvainnollisesti muun muassa uusiutuminen, kehitys ja yksinkertaisuus. Se on käytännönläheisen ja suunnitelmallisen työn sekä liikkeen vertauskuva. Unet kovakuoriaisesta herättävät kysymään itseltään rehellisesti ovatko kehityksen odotukset käytännöllisiä tai ehkä on aika löytää pysyvyyttä yksinkertaisuudesta.

Krokotiili, alligaattori

Krokotiili on vahvuuden ja piilotettujen voimien symboli. Se kykenee elämään sekä maalla että vedessä ollen siten alitajunnan portinvahti tiedostamattoman ja tietoisen välillä. Krokotiilit unissa vihjaavat myös kykyyn nähdä ja tulkita selkeästi omia emotionaalisia heijastuksia, kohdata omia tunteita ja löytää parannuskeinoja syviin haavoihin.

Kukko

Kukko edustaa maskuliinisuutta ja rohkeutta, sen symbolismi liitetään valppauteen ja tarkkaavaisuuteen. Kukkoileminen on myös rehentelemistä ja isottelua eli haastavaa miesenergiaa, joka haluaa näyttäytyä ja saada huomiota kaikessa komeudessaan.

Kukonlaulu on heräämisen aika, se hälyyttää meidät uuteen päivään ja uusiin haasteisiin sekä oppeihin. Unissa kukko tulkitaan siten ajanvahdiksi, on ehkä aika seurata tarkemmin ajan kulumista tai kiinnittää juuri nyt huomiota johonkin tiettyyn olosuhteeseen elämässämme.

Kyyhkynen

Rauhan ja sovinnon symbolina tunnettu kyyhkynen kuvastaa yksinkertaisuutta, lempeyttä, tyyneyttä, luotettavuutta ja kiintymystä. Kaikkien siivekkäiden olentojen tapaan kyyhkynen on myös inspiraation ja henkisyyden vertauskuva, eritoten valkoinen kyyhkynen edustaa hengen puhtautta ja rakkautta. Kyyhkynen unissa kuiskaa siis hiljaa päästämään irti mahdollisista vihan ja katkeruuden tunteista, muuntamaan nuo tuntemukset hengen suloisuudeksi.

Käki

Käki tunnetaan kahdesta asiasta: erikoisesta pesimistavastaan ja uroksen kukkumisesta. Käkeä kuvaavissa unissa vihjataankin usein uusiin alkuihin – käki kukkuu kevättä, kasvunaikaa. Käki, jonka tapa munia toisten lintulajien pesiin, saattaa myös heijastaa kuvaa ei-tervetulleesta henkilöstä tai ehkä unennäkijä itse on tunkeutumassa sopimattomaan paikkaan tai tilanteeseen.

Kärpänen

Kärpäset ovat unissa usein itsepintaisuuden sekä valheellisuuden viestintuojia. Ne kuvastavat myös emotionaalisia tai fyysisiä tukkeumia, kuten syyllisyydentunteita tai suunnitelmien toteutumattomuutta.

Käärme

Freudin mukaan käärmeen symbolismiin liitetään syyllisyydestä vapaa seksuaalisuus ja Jungille käärme taasen edustaa minän pimeää, käsittämätöntä ja mystistä puolta. Käärme on myös muinainen fyysisen ja henkisen parantamisen vertauskuva sekä uusiutumisen, muutoksen ja elpymisen symboli.

Lammas

Lempeä lammas on säyseyden ja myötämielisyyden vertauskuva, se kuvastaa usein sopuisasti ryhmässä olemisen taitoa jopa liialliseen ryhmän mukana menemiseen saakka. Lammas unissa auttaa myös hyväksymään samankaltaisuuksia muiden ihmisten kanssa, se viittaa perinteiseen ja konservatiiviseen tapaan suhtautua elämään ylipäätään. Lampaan karitsa kuvastaa edelleen puhtautta, totuutta ja haavoittuvuutta. Sen viattomuus on myös helposti petettävissä – karitsa on ollut hiljainen uhrieläin monissa muinaisissa kulttuureissa.

Lehmä

Tämä yleensä tyyni eläin kuvastaa äitiyttä, hedelmällisyyttä sekä vaurautta – onhan lehmä yksi ensimmäisistä kotieläimeksi kesytetyistä eläimistä planeettamme historiassa. Sarviensa ansiosta lehmä liitetään myös kuun jumalattariin sekä naiseuteen. Unissa lehmä voi edelleen viitata liialliseen antamiseen, ehkä unennäkijää ”lypsetään”?

Leijona

Leijonat kuvastavat rohkeutta, voimaa ja arvokkuutta. Leijona nähdäänkin useiden kuninkaallisten sukujen suuruuden sekä Suomen kansallisena symbolina. Leijona saattaa edustaa unissa myös emotionaalisten vaikeuksien voittamista, vaikutusvaltaa muihin ihmisiin tai vihjausta vastuunottamiseen.

Leopardi, puuma, jaguaari

Leopardit eli pantterit unissa saattavat liittyä sitkeydellä vaikeuksien voittamiseen tai muuttumattomuuteen, omista näkemyksistä tai toimintatavoista luopumattomuuteen: Mihin pantteri pilkuistaan pääsisi? Pantteri on myös voiman, kauneuden ja ylväyden symboli.

Lepakko

Eläinten symboliikassa lepakko kuvastaa sisäistä minää ja piilotettuja tunteita, ne edustavat uudestisyntymistä sekä ilmentymätöntä potentiaalia. Lepakot ilmaantuvat piilotajunnastamme tuoden esiin mahdollisesti asioita, joita emme ole halunneet nähdä tai hyväksyä. Lepakot vievät meitä eteenpäin itsetuntemuksen polullamme ja auttavat vapautumaan vanhoista kaavoista.

Lisko

Liskon näkeminen unessa saattaa viitata alkukantaisiin vaistoihimme, se kertoo suhteestamme seksiin, ruokaan, selviytymiseen jne. Lisko tunnetaan myös maadoittumisen, luovuuden heräämisen, uudistumisen ja piristymisen symbolina.

Lokki

Unessa lokki ja muut merilinnut saattavat tuoda esiin yhteyksiä valtaviin vesiin ja korkeisiin taivaisiin – ne kuvastavat matkustamista ja toivetta kaiken taakseen jättämisestä. Tai ehkä unennäkijä tuhlaa mahdollisuuksiaan ja jättää käyttämättä taitojaan sekä kykyjään. Lokki voi tällöin edustaa omia voimia ja vahvuuksia.

Madot

Madot unissa saattavat liittyä maahan, maadoittamiseen ja hajottamiseen. Myös liiallinen aineellisuus sekä matelu eli mahdollisesti huono itsetunto ovat vertauskuvia, joita uniin ilmestyvät madot viestittävät.

Mehiläinen

Mehiläisen näkeminen unessa on ehkä tunnetta uutteruudesta ja siitä mahdollisesti koituvista palkinnoista. Mehiläiset edustavat myös yhteisen hyvän eteen työskentelemistä, mehiläiset ovat muurahaisten ohella taidonnäyte ykseyden voimasta.

Muurahainen

Muurahaiset kuvastavat ahkeruutta, toimeliaisuutta, mukautumista ja yhteistyötä. Unissa niiden viestit voivat mahdollisesti kertoa myös yleisestä tyytymättömyydestä omaan, päivittäiseen elämään ja arkirutiineihin tai välinpitämättömyyden ja merkityksettömyyden tuntemuksista.

Papukaija

Unissa papukaijat ja muut värikkäät linnut, kuten kolibrit, liitetään lämpöön ja iloisuuteen. Ne ovat sademetsien sateenkaaria, jotka levittävät energisellä ulkonäöllään myönteisiä uutisia ympäristöönsä. Papukaija on siten viestintuoja, jopa turhien puheiden tulkki, joka saattaa pistää unennäkijän miettimään tarkkaan sanomisiaan ja tietyn informaation jakamista.

Pelikaani

Pelikaani on hoivaamisen, uhrautumisen ja hyväntekeväisyyden symboli. Ehkä unet pelikaaneista viittaavatkin toisista, erityisesti lapsista välittämiseen? Pelikaani kuvastaa myös epäitsekkyyttä ja taipumusta laittaa muut oman itsen edelle.

Perhonen

Perhonen on muodonmuutoksen symboli, joka unissa saattaa viitata myös iloon, romanssiin, luovuuteen ja henkisyyteen. Perhonen voi kuvastaa uutta tapaa ajatella asioista tai uutta vaihetta elämässä, muutoksen aikaa.

”Kerran minä, Chuang Tzu, näin unta, että olin perhonen ja lepattelin ympäriinsä sinne tänne. Olin tietoinen vain perhosena olemisesta vailla tietoisuutta inhimillisestä yksilöllisyydestä. Äkkiä heräsin ja siinä olin, oikeasti ja epäilemättä Chuang Tzu. En kuitenkaan tiennyt, olinko Chuang Tzu, joka oli uneksinut olevansa perhonen vai perhonen, joka uneksi olevansa Chuang Tzu.”
– Chuang Tzu, suuri taolainen mestari

Pukki, vuohi

Pukilla on paikkansa monissa muinaisissa tarinoissa sekä eri uskontojen perinteissä. Vuohipukki on usein arvostelukyvytön elostelun symboli, joka liitetään myös seksuaalisuuteen ja kiihottumiseen. Syntipukki tarkoittaa taasen yleensä viatonta ihmistä, jonka syyksi muiden virheet tai epäonnistumiset laitetaan.

Punarinta

Legendaarinen punarinta on lintu, joka viattomuuden vertauskuvana on perinteinen epäoikeudenmukaisuuden symboli. Punarinta unissa voi kuvastaa myös uusia alkuja sekä kasvun aikaa, virkistymisen ja uusien mahdollisuuksien inspiroivat tuntemukset kuljettavat unennäkijää eteenpäin kohti uusia haasteita.

Pöllö

Pöllö on viisauden, sisäisen näkemyksen, taian ja laajentuneen tietoisuuden symboli, näin myös unimaailmassa. Pöllö kertoo äänettömästä yhteydestä omiin vaistoihin ja psyykkisiin voimiin. Pöllön näyttäytyminen unissa yön pimeinä tunteina voi viitata myös tarpeeseen päästää irti omista kielteisistä tunteista ja ajatusmalleista.

Rapu

Ravut unissa saattavat liittyä johonkin, joka kuluttaa unennäkijän energiaa – luonnossa ravut piiloutuvat herkästi hiekkaan tai kivien lomaan. Äärimmillään ravut kuvastavat takertuvaa ja riippuvaista ihmistä, ehkä unennäkijä roikkuu sitkeästi toimimattomassa ihmissuhteessa. Ravut voivat unissa kuvastaa myös sitkeyttä tai kestävyyttä, takaperin etenemisen sijaan ne kannustavat rohkeasti kohtaamaan ja käsittelemään eteen tulevan.

Riikinkukko

Riikinkukkouroksen hohtavat värit ja prameat sulat ovat varmistaneet sen, että tämä lintu on varmasti maailmankartalla monissa eri taruissa ja tarinoissa. Riikinkukko unissa liitetään uuteen kasvuun, kauneuteen, rakkauteen ja ylpeyteen. Tämä ”satojen silmien” lintu saattaa kuvastaa unennäkijän yleistä tyytyväisyyttä tämänhetkiseen elämäänsä tai mahdollisen menestyksen kolkuttelua omalle ovelle.

Rotta

Unissa rotta on usein pimeyden tulkki, länsimaiset ihmiset näkevät sen kuoleman, rappeutumisen, sairauksien ja lian symbolina. Rotta voi unessa viitata myös ystävään, jonka hylkäämäksi tai pettämäksi unennäkijä on päätynyt. Hindulaisuudessa rotta nähdään älykkäänä ja harkitsevaisena eläimenä, kiinalaisessa astrologiassa rotta on myös kekseliäs kulttuurieläin, joka toimii taitavasti erilaisissa olosuhteissa.

Sammakko

Sammakko on kotonaan niin maalla kuin vedessäkin kuvastaen siten eri elementtien liittoa ja kykyä sopeutua erilaisiin tilanteisiin. Sammakko liitetään myös runsaan jälkikasvunsa ansiosta hedelmällisyyteen. Se on myös uudestisyntymisen, muutoksen ja uusiutumisen vertauskuva.

Seepra

Mustavalkoisesta raidoituksestaan tunnettu seepra edustaa unissa täydellistä tasapainoa, ykseyttä ja harmoniaa. Seepra liitetään vertauskuvana myös vastakohtaisuuksien vetovoimaan sekä kaksinaisuuksiin omassa itsessä.

Sika

Yhtenä maatilojen älykkäimmistä eläimistä sika on hyvin sosiaalinen, laumassa viihtyvä eläin, jonka tarpeisiin kuuluu maaperän tonkiminen kärsällä ja rypeminen eli mutakylvyt. Usein olosuhteiden uhreina siat edustavat unissa likaisuutta ja ahneutta, ne voivat kuvastaa myös itsekkyyttä tai itsepäisyyttä vihjaten omien tapojen parantamiseen.

Simpukka, kotilot

Simpukat ja kotilot edustavat unissa sulkeutumista, emotionaalista kylmyyttä, itsepäisyyttä ja sinnikkyyttä. Unennäkijä saattaa sulkea lähimmäiset ajatustensa ja tunteidensa ulkopuolelle, päästämättä heitä auttamaan mahdollisten ongelmien kanssa.

Skorpioni

Skorpionit kuvastavat pisteliäästi asioiden ytimeen menemistä, itsehillintää, päättäväisyyttä sekä seksuaalisuutta. Myös muuntautumiskyky on ominaisuus, joka skorpioneihin unien tulkinnassa liitetään.

Susi

Susi on kestävä ja sitkeä saalistaja, se liitetäänkin symboliikaltaan eläimelliseen selviytymiseen. Unissa susi kuvastaa myös rohkeutta, kauneutta, eristyneisyyttä, mysteeriä, itseluottamusta ja ylpeyttä – ominaisuuksia, jotka ovat välttämättömiä matkalla oman itsen toteuttamiseen. Unennäkijälle susi voi viitata edelleen esimerkiksi missä tahansa tilanteessa oman tyyneytensä säilyttävään henkilöön.

Tiikeri

Hyvin vahva ja lihaksikas tiikeri edustaa unissa voimaa sekä kykyä käyttää hyväkseen eri tilanteiden tuomat mahdollisuudet. Tiikeriunet voivat myös vihjata unennäkijälle johtajan roolin omaksumisesta tai ylväydellä omaan naiselliseen seksuaalisuuteen suhtautumisesta.

Valas

Valaat unissa voivat viitata omaan intuitioon ja tietoisuuteen, henkisyyden uuteen suuntaan tai tuntemuksiin jonkin varjoon jäämisestä, tunnekuohun valtaan joutumisesta. Nykyaikana myös ekologisuus on valaaseen liitettävä yhteys luonnonsuojelun ohella. Valaan vatsa on taasen perinteinen kuoleman ja uudelleen syntymisen vertauskuva.

Virtahepo

Virtahepo on usein piilotettujen mahdollisuuksien symboli, se voi kuvata unissa lahjoja ja kykyjä, joita unennäkijä ei ole tiennyt edes omaavansa. Virtahevot ovat myös seurallisia eläimiä, jotka rypevät mudassa rentoutuneen oloisina – unessa tämän huolettoman lauman näkeminen voi kertoa kaipuusta ystävien pariin ja arkirutiinien hetkelliseen unohtamiseen. Egyptiläisessä mytologiassa naaraspuolinen virtahepo liitetään synnyttämisen ja äitiyden jumalattareen, uni virtahevosta voi edustaa siten myös huolia hedelmällisyydestä tai synnyttämisestä.