Unisymbolit: luonnonilmiöt ja elementit

Sininen taivas kattonamme ja tukeva maa jalkojemme alla – aistimuksemme ja ympäristö, jossa elämme tällä planeetalla heijastavat helposti erilaisia kuvia, tuntemuksia sekä suuntaviivoja uniimme, joissa parhaimmillaan työstämme esimerkiksi päivän tapahtumia tai omia kokemuksia, toiveita ja pelkojamme. Luonnonilmiöiden ja eri elementtien esiintyminen pinnallisen merkityksen omaavina tai vertauskuvina unissamme on melko tavallista, niitä tulkitsemalla voi jälleen saada arvokasta tietoa piilotajuisesta mielestä sekä oppia ymmärtämään paremmin omaa itseään.

Auringon- tai kuunpimennys

Näiden taivaallisten kappaleiden pimenemisen on muinaisissa kulttuureissa uskottu olevan ennusmerkkejä luonnon järjestyksen dramaattisesta muutoksesta sekä kaoottisten aikojen saapumisesta. Unissa auringon- tai kuunpimennykset yhdistetään oman valon himmenemiseen eli mahdollisesti mieltä vaivaavaan tunteeseen siitä, että jokin tai joku varjostaa unennäkijän olemusta. Pimennykset saattavat edustaa myös omia sisäisiä hirviöitä, kuten pelkoa, vihaa tai turhautumista, jotka heikentävät loistamisen kykyämme eli itsestämme parhaimman esilletuomista.

Kuunpimennys voi edelleen kertoa unessa oman feminiinisen puolen varjostumisesta, auringonpimennys taasen viittaa unessa myös itsensä epäilyyn ja pelkoihin päämäärien saavuttamattomuudesta. Ehkä kyseessä on omien kykyjen aliarvioiminen, joka johtaa itseluottamuksen hiipumiseen sekä kyvyttömyyteen säilyttää myönteinen, aurinkoinen elämänasenne.

Pimennyksien jälkeen valo loistaa jälleen – on aika tulla esiin varjoista. On aika tarkastella mahdollisia haasteita uuden tiedon valossa ja uudesta näkökulmasta. On aika kirkkaudelle ja lämmölle.

Aurinko

Aurinko on kosminen voima, joka edustaa suurta maskuliinista energiaa, valaistumista, oivalluksia sekä hyvää tahtoa. Unissa aurinko voi kuvastaa myönteisenä merkkinä myös luomisen keskusta, henkistä kasvua ja mielen rauhaa.

Autiomaa

Autiomaat edustavat laajuutta ja äärettömyyden tunnetta, ne kutsuvat usein unennäkijää etsimään pinnan alla piileviä elämäntotuuksia. Ajaton loputtomuus ja hiekkadyynien rajattomuus saattaa unessa viitata myös mielenrauhan, tyyneyden ja jopa eristäytyneisyyden kaipuuseen.

Fossiilit

Eläin- tai kasvifossiilit unissa viestittävät kiinnostuksesta aiempia tapahtumia kohtaan – ne ovat ehkä kivettyneitä vihjeitä siitä, mikä on vanhentunutta elämässäsi. Uni voi myös kuvastaa henkilöä, joka on juuttunut menneisyyteen tai omaa vanhanaikaisia ajattelutapoja.

Hirmumyrsky

Unimyrskyt tunnetaan voimistaan ja vanhaa tuhoavista vaikutuksistaan. Unissa hirmumyrskyt ja tornadot voivatkin kuvata unennäkijän omaa halukkuutta rajuun muutokseen tai omassa itsessä muodostuvien emotionaalisten ja mentaalisten tunteiden tunnistamisen tarvetta.

Hyökyaalto

Korkea hyökyaalto on luonnonvoima, jolla voi unissa olla potentiaali jopa odottamattomaankin turvallisuuden tunteen poispyyhkäisemiseen. Hyökyaallon näkeminen unessa voi siten kuvata valtaisaa tunnetta tai mahdollista tuntematonta uhkaa, joka kaipaa välitöntä huomiota unennäkijän alitajunnassa. Hyökyaalto voi myös viedä mennessään vanhoja ja toimimattomia uskomuksia, itsetuhoisia tapoja sekä kielteisiä tuntemuksia – uudet alut saattavat odottaa unennäkijää uusissa paikoissa.

Ilma

Ilma yhtenä neljästä peruselementistä liitetään henkeen, vapauteen, luovuuteen, ajatuksiin ja älyyn. Unessa ilman voi aistia kevyenä tuulahduksena, leijumisen tunteena, hengenahdistuksena tai hapenpuutteena. Ilma unessa voi olla myös kirkasta, sumuista tai saastunutta, kylmää tai kuumaa – kaikki nämä erilaiset ilmanalat antavat selkeitä vastauksia unen viesteistä.

Joki

Kirkas ja rauhallinen joki tulkitaan unissa usein virrassa menemisen merkiksi, tiedät suuntasi ja sallit elämäsi virrata luonnollista tahtia eteenpäin. Joki edustaa myös elämän iloa, tyyneyttä, vaurautta sekä hedelmällisyyttä, ja mikäli kylvet joessa, on kyse puhdistautumisesta monella eri tasolla. Joen ylitys kertoo taasen haasteen tai jonkin muun asian kohtaamisesta lähemmäksi päämäärää päästäksesi.

Järvi

Järvi unissa saattaa liittyä mielen emotionaaliseen tilaan, rajalliseen tunteiden ilmaisuun. Järvi on ollut myös mysteeristen voimien symboli sekä lohdutuksen, turvallisuuden ja sisäisen rauhan vertauskuva.

Jää

Vertauskuviltaan jää yhdistetään veden lailla alitajuisiin tunteisiin. Jään näkeminen unissa voi siten viitata jäätyneeseen rakkauteen tai jäähtyneisiin ihmissuhteisiin. Tai ehkä jää kuvaa sulaessaan unennäkijälle suhteiden uudelleen lämpenemistä tai kielteisten tunteiden tunnistamista.

Meriveden pinnalla näkyvä jäävuoren huippu on vain kymmenesosa isosta massasta, joka unissa kehottaa katsomaan tarkemmin jotain, joka tuntuu mahdollisesti vähäpätöiseltä – jäävuoren huippu voi kuvastaa varoittaen suuremmasta, pintaa syvemmästä haasteesta.

Kalliojyrkänne

Unessa kalliojyrkänteen reunalla seisominen kuvastaa mahdollisuutta laajempaan näkökulmaan, ehkä jopa kohonneen ymmärryksen tason saavuttamista ja uutta tietoisuutta. Vaihtoehtoisesti se viittaa elämää muuttavan päätöksen pohtimiseen ja kriittiseen pisteeseen elämässä, jolloin ei ole varaa menettää kontrolliaan.

Kallion huipulle kiipeämisestä uneksiminen saattaa edustaa kunnianhimoa ja halua saavuttaa korkea asema työssä tai menestystä jollain muulla elämän osa-alueella, jossa saattaa esiintyä kilpailua muiden ihmisten kanssa.

Kivet

Kivien symbolismiin liitetään voima, yhtenäisyys ja taipumattomat uskomukset. Kivien karkeus ja rosoisuus voi kuvata oman identiteetin tunnistamista ja kehittämistä. Unissa veden eli alitajunnan ja tunteiden siloittamat pyöreät kivet taasen heijastavat oman itsen eri osa-alueiden hienoutta ja tasaisuutta.

Vaihtoehtoisesti kivet liittyvät kysymyksiin moraalisesta tuomitsemisesta tai syyllisyydestä – ehkä unessa esiintyy myllynkivi, joka tuntuu lähes murskaavalta taakalta elämässä tai Raamatun teema ”se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven” on unen viesti. Kiveen kirjoitettu on myös sanonta, jolla viitataan johonkin pysyvään, unohtumattomaan. Muita kiveen liitettäviä mielleyhtymiä, sanontoja tai sananparsia ovat muun muassa: kivenkova, viisasten kivi, kivenä kengässä, läpi harmaan kiven, vaikka kiven alta, iskeä kirveensä kiveen ja vierivä kivi ei sammaloidu.

Kuivuus

Veden kuvastaessa tunteitamme, kuivuus viittaa usein tunteiden tyhjiöön itsessämme. Nämä tuntemukset voivat liittyä vetäytymiseen muiden kiintymyksen osoituksilta tai johonkin menetykseen, kuten kuolemantapaukseen. Looginen selitys kuivuusunille on myös konkreettinen veden ja kosteuden puute elimistössämme – juotko riittävästi puhdasta vettä optimaalisen terveyden ylläpitämiseksi?

Kuu

Jos näet unissasi tämän salaisuuksien, feminiinisyyden ja intuition symbolin, saattaa se kertoa, että on tyyneyden tai toivon aika elämässä. Kuun viesti voi liittyä myös johonkin piilotettuun, mysteeriseen puoleen omassa itsessä, onhan tämä taivaankappale tunnettu myös heijastavista ominaisuuksistaan. Jos unessa esiintyy useampi kuu, voi se viitata todella voimakkaaseen vaistoon, jota kannattaa seurata.

Kuunsirppi liitetään kuvainnollisesti syklisiin muutoksiin, uusiutumiseen ja liikkeeseen. Se kertoo sujuvasta etenemisestä kohti omaa elämänpolkua. Täysikuu merkitsee täydentymistä ja kokonaisuutta sekä sisäisten pyrkimysten voimaa, uusi kuu taasen symboloi muutoksia ja uusia alkuja.

Laakso

Laaksot tarjoavat vuorten tai kukkuloiden turvallisesti ympäröimän, maan ja veden yhdistämän hedelmällisen paikan, jossa yltäkylläisyys kukoistaa. Laakso voi kuvata myös polkua valaistumiseen tai läpimenoa oman elämän siirtymävaiheessa.

Lumi

Lumisade peittää maiseman valkoisella peitollaan ja vaimentaa äänet – lumi on puhtauden, lepotilan ja ulkoisen elämän rauhoittamisen vertauskuva. Me myös leikimme lumessa, teemme lumipalloja ja lumiukkoja. Mikäli nämä lumikuvat näkyvät unissa, voivat ne viitata tarpeeseen tarttua luontaisiin mahdollisuuksiin ennen kuin ne sulavat ja katoavat lumen lailla. Sulava lumi voi myös kuvastaa jyrkkien asenteiden sulattamista tai kylmenneiden tunteiden lämmittämistä ja vapauttamista.

Lumivyöry

Lumivyöry on luonnonilmiö, jossa lumimassa vyöryy alas rinnettä. Unissa se saattaa kuvastaa jäätyneiden tunteiden voimaa ja tämän kerääntyneen jännityksen vapautumista jopa vaarallisella tavalla.

Luola

Luolat ovat olleet monien kansojen aikaisimpia asuinsijoja sekä pyhiä vihkimysrituaalien pitopaikkoja. Luolaan liitetäänkin kuvainnollisesti siten muun muassa suojautuminen, turvallisuus ja salaisuudet. Luola on piilopaikka, jossa voimme tuntea olevamme turvassa arjen ja ulkomaailman huolilta. Uneksiminen luolassa kävelemisestä voi edustaa tutkimusmatkaa omassa piilotajunnassa, oman itsen löytämistä.

Maa

Feminiininen ja hedelmällinen maaemo, maaäiti eli äiti maa on muinaisten kansojen uskomuksissa naispuolinen henkiolento, joka hoivaa ja hallitsee maata tai on itse sama asia kuin maaperä. Maa on myös perustamme kuvaten siten vakautta ja turvallisuuden tunnetta, joten maan näkeminen unessa voi viitata maadoittumisen tarpeeseen tai asioiden katsomiseen realistisesta näkökulmasta.

Unissa maapallon näkeminen voi tarkoittaa kokonaisuutta ja globaalia tietoisuutta – kaikki on osa maailmankaikkeutta ja siten energeettisesti yhdistetty kaikkeen.

Maanjäristys

Maanjäristys on unissa täydellisen mullistuksen vertauskuva, joka ravistelee omaa vakautta ja perustaa. Tämä äkillinen energian purkautuminen korostaa omaa epävarmuutta, pelkoja ja voimattomuuden tunnetta. Ehkä unessa löytyy suoja järistykseltä, jolloin on mahdollisuus voittaa nämä elämää ravisuttavat haasteet.

Maanvyöry

Yleisesti maanvyöry, jossa maa-aines liikkuu rinnettä alaspäin painovoiman vaikutuksesta, edustaa unissa pidätettyjä ja tukahdettuja raivon sekä turhautumisen tunteita, jotka nyt ilmaistaan äkillisesti. Maanvyöry saattaa tarkoittaa myös arkielämän ylivoimaisia paineita ja vaatimusten kasautumista, jolloin näiden unien viesti voi olla väistämättömän stressitilanteen tunnistaminen.

Meri

Henkiseen virkistymiseen, rauhaan ja uusiutumiseen liitettävä meri on tunteiden, tuntemusten ja piilotajunnan vertauskuva. Luonteeltaan loppumaton meri vuorovesineen kuvastaa säännöllistä liikettä ja tarjoaa siten tunteen jatkuvuudesta. Meriunet saattavatkin ehdottaa, että on aika ottaa laajempi näkökulma asioihin ja myönteisen toiveikas asenne elämään.

Myrskyisä meri taasen merkitsee unien symboliikassa emotionaalista kuohuntaa ja unet merelle eksymisestä kertovat vailla suuntaa ajelehtimisesta elämässä.

Metallit

Metallit ovat alkuaineita tai seoksia ja ne edustavat kosmista energiaa kiinteässä muodossa. Unissa metallit viittaavat voimaan, luonteeseen ja libidoon. Eri metalleilla on myös omat viestinsä, joten kannattaa tarkastella unessa näkyvän metallin lajia ja muotoa sekä sitä, mitä metallin kanssa tehdään.

Eri metallien symboliikkaa unissa:

 • kulta – rikkaus, valaistuminen, henkinen viisaus, päättäväisyys, jalostus ja taipumattomuus
 • hopea – romanttinen rakkaus, feminiinisyys, intuitio ja tyyneys
 • rauta – voima, kestävyys, tahdonvoima, kovuus ja säälimättömyys
 • kupari – valta parantaa, ajatusten virtaus ja tiedonkulku
 • lyijy – painavuus, tiheys, mukautuvaisuus ja ongelmat
 • elohopea – valppaus, tietoisuus, järki ja monipuolisuus

Metsät ja puut

Monet sadut ja tarinat kertovat metsään eksymisistä ja siitä, kuinka nämä kokemukset kuljettavat usein aarteiden sekä viisauksien äärelle. Unien metsässä käveleminen ja vaistojen seuraaminen saattaakin olla merkki siirtymäkaudesta omassa elämässä ja näin tien löytäminen ulos metsästä voi viitata asioiden sekä oman suunnan selkeytymiseen. Kenties myös sanonnat ”niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan”, ”metsä on suomalaisen kirkko” ja ”ei näe metsää puilta” eli ei näe kokonaisuutta, yrittävät kertoa meille viestejään unien välityksellä.

Maan ja taivaan yhdistäessään puut edustavat symboliikaltaan uutta toivoa, kasvua, tietoa ja elämää. Ne ovat myös voiman, pysyvyyden ja suojan vertauskuvia. Edelleen puut liitetään vuosirenkaineen aikaan, puu unessa voi merkitä elämänsykliä tai ajan kulumista.

Elinvoimainen, terve puu kestää tuulet ja tuiverrukset, se kertoo tasapainoisesta ja vakaalla pohjalla olevasta elämästä. Kasvava, nuori puu on taasen kehityksen ja uusien, lähinnä henkisten asioiden omaksumisen vertauskuva ja täydessä kukassaan olevan puun viesti on elämänilo, energia sekä iloa tuottavat ihmissuhteet.

Muta

Usein mutaiset unet kuvaavat voimakasta turhautumista unennäkijän epätoivoisesti yrittäessä päästä unessa eteenpäin kykenemättä silti etenemään mutaan juuttuen. Tilanne voi tuntua painostavalta ja viitata myös siihen, kuinka jumiutuminen estää uusien asioiden kokeilemisen elämässä. Tai ehkä muta on alitajunnan symboli sotkuiselle tilanteelle viitaten henkisen puhdistautumisen tarpeellisuuteen.

Planeetat

Planeetat unissa voivat kuvata luovuutta, etsintää ja uusia seikkailuja. Uni saattaa viestittää halusta tutkia omaa sisäistä maailmaa tai egojen eli fyysistä, ulkopuolista maailmaa. Tällöin planeetat edustavat syvempiä asioita, kuten tapaa, jolla suhtaudumme itseemme.

Eri planeettojen ja kääpiöplaneetan symboliikkaa unissa:

 • Merkurius – mieli, valppaus, tietoisuus, avoin kommunikaatio, järki ja monipuolisuus
 • Venus – rakkaus, kauneus, harmonia, naisellisuus, äitiys ja vastaanottavaisuus
 • Mars – pelottomuus, kunnianhimo, maskuliininen voima ja ulospäin suuntaunut energia
 • Jupiter – luovuus, energia, menestys, optimismi, anteliaisuus, mielihyvä ja kasvu
 • Saturnus – itsehillintä, rajoitteet, määritteleminen, keskittäminen ja kuri
 • Uranus – omaperäisyys, epäsovinnainen ajattelu, itsenäisyys, vapaus ja individualismi
 • Neptunus – inspiraatio, mielikuvitus, antaumus ja mystiikka
 • Pluto – transformaatio, uudestisyntyminen ja piilotetut voimat

Revontulet

Usein revontulista uneksiminen on myönteinen henkinen kokemus täyttäen unennäkijän lämmöllä ja rakkaudella. Revontulet mielletäänkin verhoiksi maallisen ja taivaallisen maailman välillä, unissa ne ovat uuden energian, elinvoiman ja kunnioituksen vertauskuvia. Lisäksi, kuten aina valoihin liittyen, revontulet yhdistetään valaisemiseen ja oivalluksiin, mahdollisuuteen vastaanottaa hämmästyttävää uutta tietoa ja viisautta.

Rotko, kuilu

Pohjattomat rotkot tai kuilut unissa saattavat liittyä epätoivoon tai ahdistusta tuottaviin esteisiin elämässä. Kuiluun putoaminen kuvastaa oman alitajunnan syvyyksiä, ehkä ilmassa on pelkoa ja epävarmuutta omista piilotetuista tunteista ja ajatuksista. Unessa rotkon pohjalla oleminen kertoo myös alamäen alimman kohdan saavuttamisesta ja matkan alkamisesta kohti valoa ja korkeuksia.

Saari

Unet saarista kuvastavat vapaa-aikaa, rentoutumista ja mukavuutta, trooppinen saari on usein myös kaukaisen sijaintinsa vuoksi pakopaikka arjen vaatimuksista eli eristäytyneisyyden symboli. Kaukana kaikista ja kaikesta syrjäisellä saarella loman viettäminen voi tuntua unelmien ratkaisulta juuri tällä hetkellä.

Sade

Sateen näkeminen ja kokeminen unessa viittaa anteeksiantoon, sulouteen ja tunteiden vapauttamiseen sekä korkeampaan ajatteluun ja tarkoitukseen. Putoavat vesipisarat ovat myös kyynelten, itkemisen ja surullisuuden metafora.

Perinteisesti sadetta on pidetty auringon tapaan hedelmällisyyden lähteenä ja uudistumisen vertauskuvana. Sade on välttämätön kaikelle kasvulle, tämä saattaa unessa merkitä sitä, että maaperä on hedelmällinen unennäkijän uudelle hankkeelle tai aikomuksille.

Salamat

Salama, vanhalta nimitykseltään pitkäinen, on inspiraation, ilmestyksen ja äkillisen totuuden ymmärtämisen symboli. Salamat unissa vihjaavat myös yllättäviin käänteisiin elämässä ja oman kontrollin ulottumattomissa oleviin voimiin, jotka voivat olla tuhoavia tai hedelmällisiä.

Sateenkaari

Sateenkaaren symbolismiin liitetään toivo, pelastus, menestys ja hyvä onni esimerkiksi maineen muodossa. Sateenkaari mielletään myös sillaksi taivaan ja maan välillä eli se voidaan nähdä unissa hengähdystaukona myllerrysten jälkeen sekä siltana maallisen, maadoitetun itsen ja korkeamman, henkisen itsen välillä. Sateenkaari voi siten täyttää unennäkijän myönteisyydellä suhteessa omaan luovuuteen ja sen korkealentoisiin mahdollisuuksiin.

Suo

Suot ovat monimuotoisia ja rikkaita ekosysteemejä, jotka muodostuvat metsämaan soistumisen tai maankohoamisen seurauksena merenrannikoilla. Ne viittaavat siten symboliikaltaan muutoksen paikkoihin, joissa vesi kohtaa maan eli tunteet ja tuntemukset alkavat nousta esiin kehomme syvyyksistä.

Suot tunnetaan myös upottavina paikkoina, unet soista herättävät kysymään itseltään rehellisesti tunnetko epävarmuutta tunteiden valtakunnassa tai jumiutumista tavoitteiden saavuttamisessa.

Taivas ja pilvet

Sininen, kirkas taivas on toivon, mahdollisuuksien, luovuuden, rauhan, selkeän mielen ja ilmaisun vapauden vertauskuva. Sinitaivaan näkeminen unessa saattaakin siten vihjata mielen suunnattomaan potentiaaliin, henkisiin pyrkimyksiin ja aavistukseen ikuisuudesta. Yleisesti taivaaseen liitetään myös sanonta ”vain taivas on rajana”, joka tarkoittaa ilmeisen rajan olemattomuutta.

Pilvet unien taivahilla voivat olla vaaleita pumpulipilviä, jotka edustavat rauhaa, henkistä harmoniaa, sisäisen itsemme ihmeitä ja myötätuntoa. Pilvenhattarat liitetään myös taivaallisiin asioihin, kuten enkeleihin – ehkä suojelusenkelisi auttaa asioiden selkiytymisessä elämässäsi. Tummien, jopa myrskypilvien ilmaantuminen uneen voi viitata ymmärryksen hämäryyteen, huoliin, vihaan tai masennukseen – jokin peittää näkyvyyden…

Tuli

Tuli on yksi neljästä peruselementistä, se edustaa puhdistumista ja intohimoa. Tulen symbolismi liitetään myös tuhoamiseen, uudistumiseen, transformaatioon, valaistumiseen ja vihaan. Uneksiminen tulipalosta talossa voi viitata unennäkijän muutoksen tarpeeseen – tuli karsii talosta eli meistä itsestämme ne tekijät, jotka ovat mahdollisesti olleet uuden alun esteenä.

Tulivuori

Purkautuva tulivuori on voimakas ilmiö, joka voi unessa viitata syvän tason emotionaaliseen toimintaan ja tämän dynaamisen, luovan energian vapautumiseen. Näin tapahtuessa tulivuoresta maan pinnalle tai meren pohjalle purkautuva laava voi tavoittaa kenet tahansa purkauksen ympärillä olevan. Mikäli purkauksen taustalla ovat tukahdetut tai hallitsemattomat vihan ja raivon tunteet, kannattaa pitää huolta siitä, etteivät viattomat sivulliset vahingoitu prosessissa.

Nukkuva tai sammunut tulivuori kuvastaa menneiden ongelmien hiipumista, tulivuoren tulet on sammutettu eli ongelmat on ratkaistu ja laitettu lepoon.

Tulvat

Tulvilla on voima vedenpintaa nostamalla pyyhkäistä mennessään rakenteita ja toisaalta ne auttavat monin paikoin elävöittämään maata ravinteita kuljettamalla. Tulvat ovatkin unissa usein yhden syklin päättymisen ja uuden alkamisen symboleja, ne kuvastavat halua pyyhkiä kaikki puhtaaksi ja tarpeena vapauttaa jännitteitä. Emotionaalisella tasolla unien tulvat ovat alitajunnan valtaamana olemisen vertauskuvia.

Tähdet ja tähdistöt

Tähdet unissa voivat ilmentää huippuosaamista, menestystä, toiveita tai korkeita ihanteita sekä voimakasta samaistumista maailmankaikkeuteen. Vaihtoehtoisesti tähdistöjen ollessa ihmisen luokittelun tulos, voivat nämä unet kertoa unennäkijän yrityksistä arvioida jotain tilannetta tai laitosta.

Ukkonen

Pohjoisissa kulttuureissa ukkonen on tunnettu jumalten äänenä ja Kalevalassa jopa ylijumalana, joka suuttuessaan jyrisee ja sinkoaa salamat taivaasta. Ukkonen unissa voikin merkitä varoitusta raivon tai aggression purkautumisesta tai jonkun auktoriteetin pelottavan voimakasta ääntä. Vaihtoehtoisesti ukkonen on osoitus siitä, että on aika kiinnittää huomiota ja opetella jokin tärkeä elämän oppiläksy.

Vesi

Vesi on yleinen piilotajunnan, tunteiden ja luovuuden symboli, se on elämän lähde ja yksi neljästä peruselementistä. Veteen liitetään myös henkisyyden symbolismi, paraneminen, puhdistuminen ja virvoitus.

Tyyni vesi merkitsee tyyneyden lisäksi mielenrauhaa ja uudistumista, myrskyinen tai kiehuva vesi on taasen emotionaalisen kuohunnan vertauskuva. Mutaisesta tai likaisesta vedestä unen näkeminen voi viitata kielteisissä tunteissa rypemiseen ja kirkas vesi kertoo onnesta, terveydestä sekä hyvinvoinnista. Jos vesi ilmenee suljetussa tilassa, kuten uima-altaassa, se viittaa usein unennäkijän hallittuihin tunteisiin tai pidättäytymiseen.

Vesiputous

Vesiputoukset unissa ovat usein puhdistavan irtipäästämisen merkkejä, syöksyvä vesi on myös voimakas ja energinen kuva muutoksesta. Vesiputous voi tällöin toimia unennäkijän oppaana patoutuneiden ja kielteisten tunteiden vapauttamiseen.

Vuodenajat

Vuodenajat kuvastavat ajan kulumista sekä oman elämän vaiheita ja ajanjaksoja. Vuodenajat unissa saattavat siten viitata nopeasti vaihtuessaan käynnissä oleviin merkittäviin muutoksiin ja syvään henkiseen kehitykseen elämässä.

Eri vuodenaikojen symboliikkaa unissa:

 • kevät – toivo, uudet alut, nuoruus, täyttymistään odottava potentiaali ja luovat hankkeet
 • kesä – kasvu, tieto, tuottavuus, suvaitsevaisuus ja kypsyys
 • syksy – sadonkorjuu, yltäkylläisyys ja vieraanvaraisuus
 • talvi – mietiskelyn ja pohdinnan aika, henkinen itsetutkiskelu

Vuori

Vuorenhuiput ovat perinteisesti taivaan ja maan kohtaamispaikkoja, ne tarjoavat siten energeettisesti kulkuväylän yhdeltä tasolta toiselle. Lisäksi vuoret ovat tavoitteiden, maallisista haluista luopumisen sekä korkeamman potentiaalin ja henkisyyden etsinnän vertauskuvia. Vuori voi myös edustaa unissa suurta estettä tai haastetta, joka on voitettava ja vuorelle kiipeäminen kuvaakin päättäväisyyttä ja kunnianhimoa.

Värit

Värit unissa edustavat energiaa, tunteita ja värähtelyjä. Jokaisella on omat käsityksensä ja henkilökohtaiset suhteet väreihin, joten on tärkeää luottaa omiin tulkintoihin univärien viesteistä, mutta ohessa lista joistakin väreihin unissa liitettävistä asioista:

 • punainen – intohimo, vaara, kuumuus, aineellisuus ja maallisuus
 • oranssi – hedelmällisyys, ystävällisyys, eloisuus ja seurallisuus
 • keltainen – ilo, äly, valta ja onnellisuus
 • vihreä – muutos, terveys, kasvu, suunta ja tasapaino
 • sininen – rauha, tyyneys, uskollisuus, luottamus ja kommunikaatio
 • violetti – henkisyys, lempeys, transformaatio ja salaperäisyys
 • musta – tuntematon, piilotajunta, mysteeri, pimeys ja potentiaali