Värikoulutus

Aura-Soma värikoulutus voi tukea sinua, jos haluat työskennellä syvemmin värien kanssa itseäsi hoivaten, samoin kuin hoivataitojen harjoittajia ja opettajia, jotka haluavat tuoda värien voimaa mukaan heidän työhönsä muiden kanssa.

Globaali yhteisö

Aura-Soman jakelijoita, ammatinharjoittajia, opettajia ja opiskelijoita on tällä hetkellä noin 50 000 maailmanlaajuisesti. Aura-Soman värikoulutus, konsulttien ja opettajien oppikurssit esitetään riippumattoman sertifiointiorganisaation, Aura-Soma akatemian kautta.

Liity meihin

Yli 30 vuoden ajan satoja tuhansia ihmisiä yli 90:ssä maassa ovat tunteneet vetoa Aura-Soman käyttämiseen. Toivotamme tervetulleiksi heidät, jotka haluavat tulla osaksi luomaan tietoisempia yksilöitä, yhteisöjä ja organisaatioita. Huom! Suomessa ei toistaiseksi ole saatavilla sertifioituja Aura-Soma kursseja. Tässä vaiheessa kaikki muodolliset koulutukset tai pakolliset päivitykset on suoritettava ulkomailla.

Ota ystävällisesti yhteyttä, mikäli haluat lisätietoja.

Taso 1, perustaso

Ensimmäinen vaihe kolmivaiheisella matkalla Aura-Soma ammatinharjoittajaksi. Tason 1 peruskurssi sallii sinun paljastaa värin kielen ja sen mitä tietoinen kehitys voi tarjota. Tämä kurssi edustaa lähtökohtaa kaikille niille, jotka haluavat luottaa intuitioonsa ja saada paremman ymmärryksen omasta itsestään. Se auttaa sinua tukemaan, ei ainoastaan omaa hyvinvoinnin matkaasi, vaan lisäksi myös muita olemaan parhaita versioita itsestään. Neljän päivän aikana käsittelet seuraavat asiat:

 • Aura-Soman prinsiipit tunkeilemattomana, itsevalintaisena sieluterapiana.
 • Väriteoriaa: primääri-, sekundääri- ja tertiäärivärit, vastavärit, piilotetut värit.
 • Värien viestit – lahjamme ja kykymme.
 • Johdanto hienoaineisen anatomian kolmeen tähteen.
 • Näkyvä spektri ja chakrat. Sympaattinen resonanssi avaimena tasapainon palauttamiseen.
 • Konsultaatioprosessi: sielun värikoodi ajan halki. Jokaisen pullon sijainnin merkitys Equilibrium valinnassa.  Jokaisen pullonosan tulkinta värivalinnoissa.
 • Johdanto täydelliseen Aura-Soma valikoimaan: Equilibrium tasapainoöljyt, pomanderit, kvintesenssit, väriesenssit ja archangeloi esenssisuihkeet.
 • Havainnollistaminen ja käytännönharjoitus auran ja hienoaineisten energioiden kanssa.
 • Havainnollistaminen ja käytännönharjoitus Equilibrium valinnan tulkitsemisesta.
 • Suuntaviivat suosituksiin asiakaskonsultaation aikana.

Taso 2, keskitaso

Toinen askel kolmivaiheisella matkalla Aura-Soma ammatinharjoittajaksi. Tason 2 jatkokurssi sallii sinun tutkia värin syvempää symbolismia ja värin eri tasoja suhteessa tietoisuuteen ja hyvinvointiin, saavuttaa syvempää ymmärrystä väristä ja tietoisuudesta suhteessa kolmen lakiin ja luontaisiin taipumuksiin sekä niiden lahjoihin ja tehdä yhteyksiä Aura-Soma värisysteemin ja muiden viisausperinteiden, kuten buddhismin ja numerologian kanssa. Neljän päivän aikana käsittelet seuraavat asiat:

 • Viiden väritason tutkiminen – vertauskuvallinen, henkinen, mentaalinen, emotionaalinen ja energeettinen.
 • Primäärivärit kaikissa väreissä ja kolme taipumusta.
 • Kolmen laki – hienoaineinen anatomia.
 • Equilibrium ja numerologia.
 • Kvintesenssit: lisäinformaatiota mestarienergioista.
 • Värihengitys.
 • Kivien ja kiteiden käyttö Aura-Soma systeemissä.

Taso 3, edistyneiden taso

Viimeinen askel kolmivaiheisella matkalla Aura-Soma ammatinharjoittajaksi. Tason 3 edistyneiden kurssi sallii sinun tutkia väriteorian syvempiä puolia Mestarisarjan kautta, kehittäen täyden ymmärryksen ihmisen hienoaineisesta anatomiasta Aura-Soman perspektiivistä. Se kasvattaa myös konsultaatiotaitoja käytännön osallistumisen kautta; kehittäen yhteyksiä värin ja tietoisuuden välillä auttaen siten intuitiotasi yhdistymään Equilibrium tasapainopulloihin syvemmällä tavalla. Neljän päivän aikana käsittelet seuraavat asiat:

 • Väriteoria ja hienoaineinen anatomia suhteessa tietoisuuden kehittymiseen sitä mukaa kuin paljastuu Mestaripullojen sarjan avautuessa.
 • Konsultaatiotaidot konsultin, asiakkaan ja tarkkailijan roolien tietoisuuden kautta.