Tietosuojaseloste

Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa noudattaen. Tilatessasi tuotteita tai uutiskirjeen internet-sivuillamme, kertyvät annetut tiedot palveluntarjoajan ylläpitämään rekisteriin. Näitä tietoja tullaan käyttämään ainoastaan asiakassuhteen hoitoon, maksun veloitukseen tai viestien toimittamiseen asiakkaalle. Annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Energiakeskus Indigo/Nature Shop Finland Oy (y-tunnus 1110224-8), Ristiniementie 32-34 L, 02320 Espoo, info(at)energiakeskus.com.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, palveluiden ja tuotteiden toimittaminen sekä suoramarkkinoinnin (uutiskirje) toteuttaminen asiakastietojen perusteella Energiakeskus Indigon viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista sekä niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin ja/tai palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa www-lomakkeilta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei luovuteta nimi- ja osoitetietoja kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin.

Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme, mikäli se on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia kumppaneitamme saattavat olla esimerkiksi uutiskirjeen lähettämisen kumppanit, tietojärjestelmien kumppanit sekä muut yhteistyökumppanit. Tällaisissa tilanteissa henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Voimme myös käyttää kolmansia palveluntarjoajia, kuten maksupalvelujen tarjoajia suorittamaan tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä puolestamme.

Luovutamme tarvittessa henkilötietoja myös tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin, kuten toimivaltaisille viranomaisille ja informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti EU:n ja ETA:n sisällä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen info(at)energiakeskus.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Pyrimme kohtuullisin keinoin päivittämään vanhentuneita henkilötietoja ja poistamaan tarpeettomia henkilötietoja.

Evästeet

Sivuillamme käytetään ainoastaan sivuston toiminnan, kuten verkkokaupan ostoskorin sisällön tallentamiseen tarkoitettuja ja tietoturvan kannalta välttämättömiä evästeitä. Emme kerää tietoja sivujemme käytöstä verkkoanalyysipalvelujen avulla eikä käytössämme ole uudelleenmarkkinointievästeitä. Olemme upottaneet YouTube-videoita tietyille verkkosivustomme sivuille. YouTube (Googlen omistama) asettaa määrättyjä evästeitä, kun vierailija napsauttaa YouTube-painiketta videosoittimessa.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Omien toimintatapojemme ja palveluiden kehityksen sekä läinsäädännön ja tulkintakäytäntöjen mahdollisten muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti. Päivitetty 16.7.2022.