Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 25.9.2019.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Energiakeskus Indigo/Nature Shop Finland Oy (y-tunnus 1110224-8), Ristiniementie 32-34 L, 02320 Espoo, info(at)energiakeskus.com.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on markkinointi perinteisin tavoin, kuten suoramarkkinointi, markkinointi sähköisin välinein ja tekstiviestein, mikäli asiakas ei ole markkinointia erikseen kieltänyt. Lisäksi henkilötietojen tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, asiakassegmenttien profilointi, palveluiden ja tuotteiden toimittaminen sekä muun Energiakeskus Indigon toiminnalle olennaisen tiedon kerääminen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), syntymävuosi, sukupuoli, opiskelijanumero, asiakkaan ilmoittamat intressiryhmät, verkkoyhteyden IP-osoite, evästeet sivustolta, sijaintitietoja ja tietoja Aura-Soma koulutuksen tasosta, tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista sekä niiden muutoksista, laskutustiedot, markkinointiviesteihin ja verkkosisältöihin liittyvät käyttäytymistiedot, tietoja käynnistä Energiakeskus Indigossa, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin ja/tai palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa www-lomakkeilta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei luovuteta nimi- ja osoitetietoja kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin.

Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme, mikäli se on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia kumppaneitamme saattavat olla esimerkiksi markkinoinnin kumppanit, tietojärjestelmien kumppanit sekä muut yhteistyökumppanit. Tällaisissa tilanteissa henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Voimme myös käyttää kolmansia palveluntarjoajia, kuten maksupalvelujen, perintäpalvelujen ja analytiikkapalvelujen tarjoajia suorittamaan tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä puolestamme.

Luovutamme tarvittessa henkilötietoja myös tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin, kuten toimivaltaisille viranomaisille ja informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen info(at)energiakeskus.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Pyrimme kohtuullisin keinoin päivittämään vanhentuneita henkilötietoja ja poistamaan tarpeettomia henkilötietoja.

Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita palvellaksemme asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa käyttäjän päätelaitteelle palvelun välityksellä. Evästeiden avulla keräämme tietoja muun muassa kävijöiden käyttämistä päätelaitteista ja käyttäytymisestä verkkokaupassamme. Evästeiden käytöllä pyrimme kehittämään palveluitamme, käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Käytämme sivuston analysoinnissa Google Analytics palvelua. Google Analytics on ilmainen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu tietokoneohjelma, jota käytetään www-selaimen välityksellä. Kävijöistä kerätyt tiedot tallennetaan Googlen palvelimelle, josta niistä koottuja tilastoja voidaan tutkia Analytics-ohjelmaan kirjautumalla. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua.

Lue lisää: Google Analytics

Voit halutessasi estää koska tahansa evästeiden käytön osittain tai kokonaan muuttamalla selaimesi asetuksia. Sinulla on myös mahdollisuus poistaa selaimeesi tallennetut evästeet. Huom! Evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkosivustomme ja palvelujemme osien tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää ne kokonaan.

Lue lisää: Chrome, Windows Explorer, Firefox, Safari

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Omien toimintatapojemme ja palveluiden kehityksen sekä läinsäädännön ja tulkintakäytäntöjen mahdollisten muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä verkkosivustollamme.