Unisymbolit: universaalit unikokemukset

Unia tulkitessamme kohtaamme uuden maailman ja kielen, joissa kuvat, symbolit, myytit ja vertauskuvat kertovat viestejä alitajunnastamme. Tämän unikielen tulkitsemisessa avuksi saattavat olla toiset henkilöt, unikirjat tai terapeutit, mutta muista: olet itse paras uniesi tulkki. Unikuvat ja tapahtumat saattavat olla kulttuuriympäristöön liittyviä tai yleismaailmallisia, mutta itse kunkin oma elämänkokemus, asenteet, mielikuvat ja ymmärrys ovat avain omien unien sisältöön.

Tarjoamme ohessa siis vain vinkkejä ja vaihtoehtoja mieltä askarruttaviin parituntisiin, kaiken mahdollistaviin hetkiin, joissa kuvat, ajatukset ja tunteet sekoittuvat mielessä yhteydeksi alitajuntamme syvimpiin kerroksiin. Kuten Aura-Somassakin on tapana sanoa: paras opas on sisälläsi!

Aistien kadottaminen

Näkö-, kuulo- tai puhekyvyn kadottaminen unessa saattaa kuvata kykenemättömyyttä kohdata erinnäisiä asioita elämässä. Näköaistin menettäminen voi ilmentää suunnan kadottamista tai sokeutta omille mahdollisuuksille. Tai ehkä elämä on heittänyt unennäkijän polulle jonkin odottamattoman käänteen, joka aiheuttaa vastahakoisuutta tosiasioiden myöntämisessä?

Korvat edustavat kommunikaatiossa sekä oman itsen että muiden kuuntelemista ja kuulemista. Kuuloaistin menettäminen unessa kertoo tämän avoimuuden sulkeutumisesta, kyseessä saattaa olla puolustusmekanismi – halu olla kuulematta mahdollisesti epämiellyttäviä asioita.

Puhuminen on kommunikaation toinen aspekti, kyse on myös itsensä ilmaisemisesta. Äänen menetys unessa on yleistä esimerkiksi hädän hetkellä – on tarve huutaa apua, mutta kukaan ei kuule tai suusta ei vain tule ääntä. Puhekyvyttömyys voi viitata myös pidätettyyn raivoon tai tunteiden ilmaisun vaikeuteen ylipäätään. Tai ehkä on aika kuunnella ja puhua myöhemmin?

Alastomuus ja erotiikka

Alastomuus unissa on tavallista, mutta monimerkityksellistä. Avainkysymys on, miltä paljaan ihon näkeminen tai vaatteettomuus unessa tuntuu? Onko se ahdistavaa, liian paljastavaa tai noloa, suorastaan häpeällistä? Tuntuuko alastomuus helpolta, vapauttavalta tai huolettomalta? Näemmekö unessa itsemme ilman rihman kiertämää vai jonkun toisen henkilön alastomuuden? Joka tapauksessa alastomuus viittaa usein rehellisyyteen ja peittelemättömyyteen, nämä unet kannustavat hyväksymään asiat juuri sellaisina kuin ne ovat – myös oman itsensä.

Eroottiset unet vaihtelevat aiheiltaan eivätkä aina välttämättä ole tulkittavissa seksuaalisesti. Ne saattavat osoittaa meille tarpeitamme monella eri tasolla aina fyysisestä kosketuksesta tyydyttämättömiin tai tyydytettyihin tunteisiin. Rakasteleminen unessa voi merkitä myös voimakasta kaipuuta luovaan ilmaisuun, eroottiset unet saattavatkin johdattaa vapaampaan elämään.

Eksyminen

Eksyminen unissa saattaa olla ahdistavalta tuntuva, outo kokemus tai jonkin uuden asian löytämiseen johtava onnekas tunne. Eksymisunet voivat herättää tuntemuksia hylkäämisen tai pois sulkemisen pelosta. Unissa eksyessämme voimme myös aistia syvää ikävää elämämme turvallista hahmoa kohtaan, saatamme kokea ylittämättömien vaikeuksien estävän etenemistämme tai emme löydä tietä omaan kotiin eli olemme hukassa omalta itseltämme. Eksymisunissa kyse voi olla myös omien vahvuuksien löytämisestä, lähdemme yllättävään suuntaan perille pääsemiksi ja tämä valitsemamme polku saattaa viedä perille nopeammin kuin uskalsimme odottaakaan tai koemme matkan varrella todella myönteisiä asioita.

Hukkuminen

Vesi on elementti, joka liitetään voimakkaasti alitajunnan virtoihin. Hukkumisunet saattavat siten merkitä ajatuksia tai tunteita, joiden ei ole vielä aika nousta pintaan käsiteltäviksi. Myös tukahtumisen tunne tai hengittämisen mahdottomuus ovat tuttuja näissä unissa, ehkä oma tila tai vapaudentunne ovat uhattuina elämässä. Hukkumisuniin liittyvät myös tulvat, jotka voivat viitata töihin hukkumiseen tai yleiseen ylikuormittumiseen.

Koetilanne

Kouluaikojen stressaavat koetilanteet saattavat pitää meitä edelleen otteessaan ja ilmaantua uniimme kertomaan viestejä voimattomuuden tunteista, sosiaalisen nöyryytyksen peloista tai haluttomuudestamme ilmaista ajankohtaisia tunteitamme. Nämä huolentäyteiset hetket voivat myös tuoda esiin tunteita luottamuspulasta ja loukata yksityisyyttämme – ehkä on aika ottaa tilanne haltuun ja siirtyä kuulustelijaksi eli kohdata nämä tilanteet oman itsen auktoriteettihahmona.

Kuolema

Kuolema on syntymisen ohella osa elämän kiertokulkua ja tämän tiedostaminen kohottaa elämänlaatua. Unessa kuolema saattaa kuvata jonkin asian tai vaiheen loppuunsaattamista ja uuden alkua, siirtymistä ehkä uuteen elämänvaiheeseen. Tämä alitajuntainen viesti tai toive muutoksesta voi ilmaantua uniin monien eri symboleiden kautta, tyypillisiä ovat harpisti (kuoleman viestintuoja, taivaallinen musiikki), tiimalasi (ajanmittari), viikatemies (sadonkorjuun aika) tai siunaustilaisuus (päätöksen paikka). Hautaaminen liittyy myös kuolemaan, tämän tyyppiset unet voivat viitata erilaisten piilotajuisten tunteiden tukahduttamiseen tai vaihtoehtoisesti tervetulleeseen vanhoista kaavoista, tavoista tai traumoista irtaantumiseen, niistä luopumiseen.

Lentäminen

Unet lentämisestä liittyvät yleensä vaikeuksien yläpuolelle kohoamiseen ja aineellisen maailman arkirutiineista irtautumiseen. Nämä unet tuntuvat vahvasti voimistavilta, niissä koetaan riemukasta yhteyttä maailmankaikkeuteen ja kuolemattomuuteen, täydellistä vapautumista maallisista kahleista. Lentäminen voi olla myös pakenemista tai tarvetta katsoa asioita hieman toisesta perspektiivistä, ottaa etäisyyttä asioihin ja tehdä yleiskatsaus oman elämän eri puoliin emotionaalisella tasolla.

Luonnonmullistukset

Muun muassa tulvat, maanjäristykset ja pyörremyrskyt ovat yleisiä unissa maailmaa kattavien uutisten vuoksi, mutta luonnollisesti eritoten näitä traumaattisia olosuhteita kokeneiden keskuudessa. Unet luonnonmullistuksista saattavat heijastella myös pelkoa omia luonnonvoimia tai rajua muutosta kohtaan, jonka alitajunta tuo esiin unissa elämää järisyttävällä voimalla. Tällainen äkillinen muutos horjuttaa koko olemustamme ja kuljettaa meidät vapauteen, järkytyksen omainen ravistus on joskus ainoa keino saavuttaa onnellinen lopputulos.

Matkat, matkustaminen

Matkaunia tulkitaan monella eri tasolla, mutta yleisesti ne viittaavat liikkeeseen, eteenpäin menemiseen tai haluun muuttaa jotain omassa elämässään. Näiden unien sisällössä matkaajien määrä ja matkakumppaneiden henkilöllisyys sekä matkustamiseen valittu kulkuneuvo vaikuttavat unen viestien tarkasteluun.

Muodonmuutos

Muodonmuutokset kuvastavat monesti toivetta muutoksesta ja siten unikuvat johdattelevat vaistoamme kahden asian, alkuperäisen ja sitä seuranneen muutoksen voimin. Unissa ihmiset saattavat muuttua eläimeksi tai kasviksi, eläin muuttua ihmiseksi tai esineet voivat vaihtaa olomuotoaan. Olipa kyseessä mikä muutos tahansa, unessa olevat kaksi, toinen toistaan seurannutta hahmoa tai asiaa, ovat molemmat tulkinnan arvoisia. Millaiseen muutokseen unessa vihjataan? Haluammeko päästä eroon jostain? Ehkä kyseessä on viesti jonkin tukahdetun olemuspuolemme hyväksymisestä tai toivommeko uutta näkökulmaa elämäämme, mahdollisuutta kokea asioita uudella tavalla?

Mystiset hahmot

Mytologiset ja mystiset hahmot, kuten lohikäärme, yksisarvinen, keijukaiset tai merenneidot, voivat esiintyä unissamme muun muassa viestintuojina, oppaina, valepukuisina ihmisinä tai kuvastaa salattuja luonteenpiirteitämme. Jättiläinen saattaa ilmaantua uniimme kertomaan mahtavista sisäisistä voimista ja paholainen taasen viestittää tukahdetuista tai hallitsemattomista tunteista.

Myöhästyminen

Onko myöhästymisen syynä asioiden viime hetkeen jättäminen, tarvittavan valmistautumisen puute? Onko elämässä tarpeeksi aikaa tehdä asioita? Turhautumisen tunteet syystä tai toisesta johtuvista ajoitusvirheistä ja itsensä pidätteleminen elämässä saattavat tuottaa unia myöhästymisestä. Suunnan kadottaminen tai vieraantuminen asioista ja ihmisistä ovat myös esimerkiksi matkustamisunien myöhästymisen viesti. Lentokentät liitetään saapumisiin ja lähtemisiin eli siirtymisiin – ehkä myöhästyminen lennolta vihjaa tuleviin muutoksiin, suunnitelmien vaihtumiseen? Tai onko jokin poissa raiteiltaan? Unikuvat junasta myöhästymisestä liittyvät usein myös rautatievaihteisiin. Ehkä unennäkijää yritetään ohjata uusille raiteille, mutta junasta myöhästyminen ei tuota tätä toivottua tulosta ja eteneminen viivästyy.

Näkymättömyys

Näkymättömyys unikuvissa tarjoaa suojan mahdollisia takaa-ajajia vastaan, se voi siis olla puolustuskeino tai kuvata tuntemuksia välinpitämättömyydestä. Ehkä kyseessä on piiloutuminen muilta tai jopa omalta itseltään? Kenties halu kadota, sulautua taustaan? Onko siten aika ottaa oma paikkansa maailmassa, tulla esiin ja tehdä itsensä näkyväksi, näyttäytyä sellaisena kuin on ja paljastaa omia tunteitaan sekä ajatuksiaan? Tai juuri päinvastoin – ottaa aikaa omalle itselle ja poistua hetkeksi näyttämöltä, olla kenties näkymättömänä katsomossa seuraamassa tilanteiden kehittymistä?

Pelko

Saatamme onnistua päivisin kieltämään mahdolliset pelontunteet itseltämme, mutta öisin tämä tietoinen puolustusmekanismi ei ole toiminnassa – piilotajuntamme pystyy tuomaan monenlaisia tunteita ja kokemuksia esiin unissa käsiteltäväksi. Pelko on luonnollinen vastine erilaisiin elämäntilanteisiin ja usein pelkounien prosessointi auttaakin pääsemään yli tästä tunteesta. Syvän trauman kokemisen jälkeen, pelkounien jatkuvasti toistuessa on kuitenkin hyvä olla yhteydessä ammattiauttajaan tilanteesta toipumiseksi.

Petos, pettäminen

Petos liittyy useimmiten luottamuksemme rikkoontumiseen, jolloin unet pettymyksestä ja vihasta nousevat pintaan. Ehkä heijastamme pettymyksen omaan itseemme unessa johonkin toiseen henkilöön. Esimerkiksi masennus saattaa tuoda unen kautta esiin epäilyksiä omaa itseä kohtaan, kuten valheellisen tunteen muiden kääntymisestä unennäkijää vastaan. Saatamme näissä unissa myös aistia oman turvattomuuden tunteemme, kumppanin hiipuvan kiintymyksen tai kaipuumme kaikkien intohimojemme vapaaseen tyydyttämiseen.

Putoaminen

Putoamisunet korkeasta rakennuksesta tai esimerkiksi kallionkielekkeeltä ovat sangen yleisiä kaikkialla maailmassa, nämä unet kuvastavat ihmisen yhtä primääritunnetta. Ne saattavat heijastaa kontrollin menettämisen pelkoa, maan katoamista jalkojen alta eli elämää ilman tukea tai ehkä olemme huolissamme liian korkealle kurottamisesta? Kompastuminen portaissa voi liittyä myös pelkoon kivusta, jonka putoaminen saattaa aiheuttaa – ehkä tämä viittaa elämässä virheaskeleen tekemisen pelkoon, itsetunnon horjumiseen?

Rakkaus

Rakastammeko unessa jotain tiettyä ihmistä, eläintä, esinettä tai koemmeko vahvasti jonkin maiseman tai muun luonnon tapahtuman? Liittyykö rakkauteen muita tuntemuksia, kuten kipua, luopumista tai vapauden saavuttamista? Rakkaus voi tulla esiin unissa monissa eri muodoissa, unet voivat kertoa rakkauden puutteesta elämässämme tai syvä rakkauden tunne unessa saattaa olla juuri se voimistava kokemus, jota kaipaamme päivätajuntaamme. Rakkausunet voivat myös paljastaa syviä halujamme, salaisia intohimoja tai uusien, erilaisten ulottuvuuksien kaipuuta elämäämme – näitä unia kannattaa katsoa tarkkaan ja selvittää mitä muutoksia haluaa elämäänsä ja ehkä myös kuinka nämä muutokset mahdollistetaan.

Raskaus, synnyttäminen

Monille naisille raskaana olemisen ensimerkit tulevat esiin symbolisten unien kautta, näissä unissa esiintyy usein vedeneläviä, kuten kaloja ja delfiinejä. Raskaus unikuvissa heijastelee hedelmällisyyttä, luovuuden uutta suuntaa ja sen hellää vaalimista. Ehkä persoonallisuudessamme on kehittymässä uusia puolia tai potentiaalimme on kasvamassa? Raskaus kuvastaa kehitysvaihetta ja synnyttäminen uuden alkua. Syntyminen unessa on kuin uusi elämä, uusi asenne tai ehkä jokin uusi kyky.

Rohkeus

Unissa rohkeus heijastuu usein kohtaamisen kautta, puolustaudumme uhkaa vastaan tai pysymme kannassamme mahdollisen haastajan edessä. Rohkeutta on myös muuttaa unen suuntaa haluttua lopputulosta kohti. Rohkeus unissa on aina vahvistava kokemus, se mahdollistaa oman potentiaalin löytymisen tai ehkä uuden ymmärryksen omasta itsestä.

Sairaudet

Muun muassa shamaanit käyttivät sairauksien tulkinnassa avuksi myös unia, harmaat unet saattavat viitata masennukseen ja unista voi löytyä esimerkiksi varoittavia merkkejä ennen sairauden varsinaista ilmaantumista fyysiselle tasolle. Hengitysvaivat unissa voivat kuvastaa tukahdettua ilmaisua, iho-ongelmat liitetään kyvyttömyyteen luottaa maailmaan ja murtuneet luut paljastavat epävarmuutemme.

Halvaantuminen on sangen ahdistava kokemus unessa, liikuntakyvyttömyys tekee ihmisestä haavoittuvaisen ja tavallaan voimattoman. Osittain tai kokonaan halvaantuminen viittaa usein jumissa olevaan elämän osa-alueeseen ja myös halvaantuneella ruumiinjäsenellä on merkitystä: käsillä annamme ja vastaanotamme, jaloilla liikumme elämässä eri suuntiin.

Sota

Unet sodasta saattavat heijastella todellisia maailmantapahtumia tai ne voivat olla oman sisäisen maailman mittareita. Sotaunia on hyvin erilaisia, unennäkijä voi esiintyä niissä raakana soturina, taistelijana rauhan puolesta tai esimerkiksi pakenevana siviilinä. Sodassa tarvitaan myös hoitajia, on vastarintaliikkeitä ja tiedustelijoita – mikä tahansa rooli unennäkijällä sotaunissa onkaan, ne paljastavat sisäisen, omaa rauhaa häiritsevän tietoisen ja piilotajuisen mielen välisen konfliktin.

Takaa-ajo

Takaa-ajettuna oleminen herättää meissä yhden ihmislajin ensimmäisistä peloista, tämän usein äärimmäisen ahdistavalta tuntuvan unen näkeminen voi kertoa vainottuna olemisen tunteista tai jonkin tukahdetun luonteenominaisuuden pyrkimyksestä tulla pintaan alitajunnastamme. Takaa-ajounissa saatamme paeta ihmistä, ihmisjoukkoa, eläintä tai kenties jotain tuntematonta uhkaa – olemmeko metsästyksen kohteena tai kenties pakenemme kohtaamisen pelossa? Pakeneminen liittyy myös selviytymiseen: taistele tai pakene. Tällaisissa unissa saattaa esiintyä myös liikuntakyvyn täydellinen puute eli tahdomme paeta, mutta emme pysty. Valtava painolasti estää meitä etenemästä, tarve edetä halvaannuttaa meidät tai olemme juuttuneet kiinni johonkin. Omat tunteemme, ajatuksemme, tavat ja toimintakaavat saattavat jarruttaa tai jahdata meitä.

Mikäli unennäkijä itse on unessa takaa-ajajana, viittaa uni saavuttamattoman aggressiiviseen tavoitteluun. Kysymyksiä herättää myös takaa-ajajan olemusmuoto ja se mitä takaa-ajetaan. Mitä yritämme saavuttaa elämässämme, alitajunnan taka-ajatuksia? Ohjaileeko takaa-ajaja pakenevaa kenties johonkin tiettyyn suuntaan? Saavuttavatko nämä kaksi toisiaan vai pääseekö takaa-ajettu karkuun juuri viime hetkellä? Toteutumattomat unelmat, saavuttamattomat tavoitteet tai ehkä asiat ovat karanneet käsistä?

Talot, rakennukset

Yleensä talot kuvastavat unissa unennäkijää itseään, monella eri tasolla. Huonokuntoinen talo voi kertoa oman itsen laiminlyömisestä, rakennuksen suljetut ikkunaluukut viestittävät sulkeutumista ulkomaailmalta ja rikkoontuneet ikkunat taasen saattavat päästää taloon vieraita eli muiden ajatuksia vaikuttamaan omaan mieleen. Myös talon ovilla on omat merkityksensä: jungilaisen käsityksen mukaan ulospäin avautuva ovi kuvaa avautumisen tarvetta ja sisäänpäin kääntyvä ovi kertoo tarpeesta tutkia omaa sisintään.

Uusien huoneiden tai salakäytävien löytäminen talosta viittaa uusien puolien löytymiseen omasta itsestä. Tämän ennen tuntemattoman potentiaalin löytyminen on yleensä miellyttävä ja vahvistava kokemus unessa, tällöin myös talon eri huoneilla saattaa olla oma merkityksensä. Makuuhuone kuvastaa lepoa, seksuaalisia suhteita ja nukkumista. Kylpyhuone on puhdistautumisen sekä eliminaation paikka ja olohuone viittaa tilaan, jonka olemme valmiit näyttämään myös muille, se on sosiaalisen kohtaamisen näyttämö.

Toiletit

Wc-unet voivat todellisen fyysisen tarpeen ohella liittyä jätteisiin tunnetasolla. Yleensä näissä unissa esiintyy ongelmia wc:n käytössä eli toiletit ovat liian likaisia käyttää, tulvivat tai wc-kopeista puuttuvat ovet. Nämä kaikki viittaavat haluun irtautua jätteestä ja turhautumiseen yrityksen epäonnistumisesta. Onko aika päästää irti tarpeettomasta, ehkä asioista, jotka eivät ole enää hyödyllisiä tai sulatetuista kokemuksista, aikansa eläneistä ajatuksista? Kenties on aika puhdistautua kielteisistä tunteista tai vapauttaa oma taiteellinen luovuus?

Uudelleen syntyminen

Kuin kevät vuoden kiertokulussa, uudelleen syntyminen unissa kuvastaa uusia alkuja, uusia mahdollisuuksia ja elämän jatkuvuutta. Tarve uudistumiseen saattaa kummuta alitajunnastamme pitkän sopeutumisen tai itseämme vastaan toimimisen päätteeksi – ehkä haastavan elämänvaiheen lopuksi on aika syntyä uudestaan, aloittaa uusi elämä tuorein ajatuksin, uutena omana itsenä? Mahdollisuus muutokseen on aina olemassa.