Elämä & ihmissuhteet

Erilaiset ihmissuhteet ovat osa elämäämme, vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa alkaa heti syntymästämme lähtien, jolloin luomme yhteyden ensimmäiseen toiseen ihmiseen elämässämme. Perhe-, sukulais- ja ystävyyssuhteet muodostuvat seuraavaksi opettaen meille kommunikaatiotaitoja ja empatian kykyä sekä toimivat peileinä omaan itseen tutustumisessa. Työsuhteet ammatillisten yhteyksien perusteella liittyvät tyypillisesti toimeentulon hankkimiseen ja rakkaussuhteet muuntuvat usein parisuhteiksi, joista kahden aikuisen yhdessä eläminen on tyypillinen länsimaisen perhesuhteen perusta.

Elämän tärkein ihmissuhde on kuitenkin suhde ja suhtautuminen omaan itseen. Todellinen rakkaus omaa itseään kohtaan ja itsensä täydellinen hyväksyminen ihmisenä pohjautuvat terveeseen itsetuntoon eli itsensä realistiseen tunnistamiseen. Itseluottamuksesta ja itsensä arvostamisesta kumpuavat myönteiset energiat myös ympärillemme – omaa itseään rakastamalla luo itselleen parhaan ystävän koko elämän kestävään suhteeseen.

I love myself the way I am, there’s nothing I need to change.
I’ll always be the perfect me, there’s nothing to rearrange.
I’m beautiful and capable, of being the best me I can.
And I love myself, just the way I am.

I love you the way you are, there’s nothing you need to do.
When I feel the love inside, it’s easy to love you.
Behind your fears, your rage and tears, I see your shining star.
And I love you, just the way your are.

I love the world the way it is, cause I can clearly see.
That all the things I judge are done, by people just like me.
So ’til the birth of peace on earth, that only love can bring.
I’ll help it grow, by loving everything.

I love myself the way I am, and I still want to grow.
But change outside can only come, when deep inside I know.
I’m beautiful and capable, of being the best me I can.
And I love myself, just the way I am.

A Unity Song