Nukkumisen ja unien merkitys

Tieteellisen lähestymistavan kautta tiedämme, että uni on ihmisen aivotoiminnan tila, jossa tietoinen yhteys olemassaoloon on poikki kehon levätessä, rentoutuessa ja korjatessa itseään. Tyypillisen kahdeksantuntisen unen aikana esiintyy keskimäärin viisi unijaksoa, joiden pituus on noin 90 minuuttia. Näistä jokaiseen unijaksoon sisältyy varsinainen unennäkövaihe, joka sijoittuu yleensä unijakson loppuun ja liittyy REM-uneen (Rapid Eye Movement), jonka aikana muun muassa silmät liikkuvat vilkkaasti (vilkeuni) ja aivosähkökäyrässä, hengityksessä sekä verenkierrossa ilmenee voimakkaita muutoksia. Ihmisen muun kehon siis levätessä unennäön aikana, aivot toimivat aktiivisesti – unien näkeminen vaatii voimakasta aivotoimintaa.

Nukkuminen on fyysisen levon tarpeen lisäksi arvokasta antia henkisen, emotionaalisen ja mentaalisen hyvinvointimme kannalta. Unet ovatkin kiehtoneet ihmisiä tuhansien vuosien ajan – unia tulkitessamme jatkamme vuosituhansien perinteitä seuraten muun muassa kuuluisien tiedemiesten, ajattelijoiden, taiteilijoiden tai kirjailijoiden jalanjälkiä. Astumme valveillaolosta tiedostamattomaan maailmaan, jossa kaikki on mahdollista. Voimme mennä tuntemattomiin paikkoihin tai vieraiseen aikaan, voimme kohdata tuttuja tai tuntemattomia ihmisiä tai eriskummallisia olentoja sekä löytää itsestämme uusia puolia. Unen aikana elämme muutaman tunnin maailmassa, joka on kuin toinen todellisuus.

Erilaiset unet

Me kaikki näemme unia ja unennäkemisellä on monia eri tarkoituksia. Saatamme unen aikana ratkaista ongelmia, todelliset tunteemme muita ihmisiä kohtaan paljastuvat, alitajuntamme pyrkii helpottamaan paineita rankkojen aikojen keskellä tai luovuutemme virtaus kohoaa unien ansiosta huomattavasti. Unet jaetaankin yleensä kolmeen eri ryhmään: tiedostamattomat, tietoiset ja korkeamman tietoisuuden unet.

Tiedostamattomat unet tuovat esiin vanhoja asioita alitajunnastamme, jotta saisimme selkeämmän käsityksen siitä, kuinka todella tunnemme muiden vaikutteiden altistaman tuntemisen sijaan. Nämä unet ovat usein painajaisia tai mahdollisuuksia pimeän puolemme tiedostamiseen, jotta voimme parantaa tätä puolta itsessämme ja lopuksi vapautua siitä kokonaan. Painajaisunia voisi verrata sisäiseen herätyskelloon – niiden pyrkimyksenä on saada huomiomme kiinnittymään asiaan, joka aiheuttaa meille suurta epämukavuutta joko henkisellä tai fyysisellä tasolla, jotta kohtaisimme nuo asiat hereillä ollessamme.

Tietoiset unemme ovat taasen kuin kenraaliharjoituksia valveilla olemisen tekemisiimme. Saattaa olla, että näitä unia nähtyämme tunnemme itsemme väsyneiksi kuin koko yön töitä tehneiksi ja tavallaan, tämä pitää juuri paikkansa – näin olemme itse asiassa tehneet! Tällaiset unet ovat suoria, helposti ymmärrettäviä ja selkeitä merkityksessään.

Korkeamman tietoisuuden unet sallivat valaisevat matkat sisäisillä tasoillamme. Näiden nimenomaisten unien ylöskirjaaminen ja itselleen tulkitseminen on tärkeää jokapäiväisessä elämässämme, sillä nämä unet ovat todellista henkistä johdatusta. Korkeamman tietoisuuden unet voivat olla todella inspiroivan tuntuisia, kirkkaita sekä selkeitä ja saatamme jo unta nähdessämme tiedostaa unen viestin. Näissä unissa osaamme lentää, löydämme itsemme avaruudesta, ratkaisemme ongelmia, parannamme itseämme ja muita. Tämän tason unet auttavat meitä tunnistamaan äärettömät mahdollisuutemme, ne eivät tunne rajoja ja niiden pohjalta voimme luoda kokonaan uuden maailman – siirtyä korkeammille tietoisuuden tasoille.

Unien muistaminen

On kaksi tehokasta tapaa muistaa unemme, joista toinen on itselleen käskyn antaminen juuri ennen nukahtamista: ’Muistan uneni’. Tätä keinoa voi myös tehostaa kirjoittamalla käsky ylös paperille. Toinen tapa on, että juuri ennen silmien avaamista aamulla kerromme itsellemme yöllä nähdyn unen, jonka haluamme muistaa. Tämä toiminto siirtää unemme kuvitukselliselta aivojemme puolelta kielelliselle puolelle, jolloin yleensä muistamme unen tarpeeksi kauan sen ylöskirjaamiseksi. On myös olemassa unia, jotka muistuvat mieleemme sangen vaivatta tai jopa kiusaavat meitä siihen asti kunnes todella ymmärrämme niiden viestin ja tarkoituksen.

Mikäli sinun on vaikea muistaa uniasi, pidä muistikirjaa tai sanelukonetta vuoteesi vieressä ja kirjaa unesi ylös heti herättyäsi, jopa keskellä yötä. Älä sensuroi uniasi, kirjaa kaikki ylös viimeistä yksityiskohtaa myöten ja kirjoita ylös myös nimet tai keskustelun palaset. Mieti heräämisen tunnelmiasi tai edes unen osasia ja mikäli olet kiireinen juuri herättyäsi, talleta paperille avainsanoja sekä anna unellesi otsikko. Voit myös piirtää kuvia todella voimakkaista tai epätavallisista aiheista ja muista: älä yritä ymmärtää unta sitä ylöskirjatessasi, mahdollisen tulkinnan aika on myöhemmin.

Mikäli et muista uniasi, ne vapauttavat joka tapauksessa psyykkistä jännitystä ja kohottavat hyvinvointiamme niin henkisellä kuin fyysiselläkin tasolla. Alitajuntasi tai korkeampi minäsi työskentelee unennäön aikana omaksi parhaaksesi, mutta on kuitenkin hyödyllisempää opetella muistamaan nähdyt unet, koska ne antavat meille tärkeää tietoa omasta itsestämme päivätajunnan aikaan.

Unien tulkitseminen

Unia tulkitessamme kohtaamme uuden maailman ja kielen, joissa kuvat, symbolit, myytit ja vertauskuvat kertovat viestejä alitajunnastamme. Tämän unikielen tulkitsemisessa avuksi saattavat olla toiset henkilöt, unikirjat tai terapeutit, mutta muista: olet itse paras uniesi tulkki. Unikuvat ja tapahtumat saattavat olla kulttuuriympäristöön liittyviä tai yleismaailmallisia, mutta itse kunkin oma elämänkokemus, asenteet, mielikuvat ja ymmärrys ovat avain omien unien sisältöön.

Unimuistikirja on itse unien muistamisen harjoittelun ohella mainio työkalu oman unisanakirjan kokoamiseen ja tallentamiseen. Kun unimuistikirjaan on kertynyt unia parin kolmen kuukauden ajalta, kannattaa ylöskirjatut unet lukaista uudelleen läpi ja selvittää onko unissa havaittavissa toistuvia teemoja tai kuvioita. Näin on mahdollista koota pikku hiljaa omaa unitiedostoa tulkintojen tekemistä varten ja havannoida esimerkiksi usein toistuvien eläinten merkitys omissa unissaan. Unimuistikirjaa selatessa selviää myös mikäli ilmenee unia, jotka ovat osa pidempiaikaista prosessia, tavallaan jatkokertomuksia, joiden tulkitsemiseen on varattava enemmän aikaa.

Omien unien tulkitsemisessa voi myös käyttää apuna nopeassa tahdissa etenevää kysymys-vastaus tekniikkaa, jolloin päiväminä kysyy esimerkiksi yöminältään sarjan kysymyksiä tiettyyn uneen liittyen. Alkuun pääsee seuraavilla kysymyksillä: ’Miksi näin tämän unen?’ tai ’Mitä tämä uni kertoo minulle?’ tai ’Mitä tämä uni tarkoittaa?’. Suositeltavaa on, että vastaukset tulevat yöminältä heti, ilman miettimisaikaa. Keskustelussa voi apuna käyttää visualisointia ja kuvitella yöminä istumassa esimerkiksi itseään vastapäätä. Unikeskustelun voi käydä hiljaa mielessään, mutta kommunikaatio on yleensä tehokkaampaa ääneen puhuttaessa. Mikäli mahdollista, kannattaakin tämä kahdenkeskinen keskustelu nauhoittaa ja kuunnella kokonaisuudessaan käydyn keskustelun päätteeksi.

Omiin tulkintoihinsa luottaminen on tärkeää unien tulkinnassa, jolloin tämän uuden kielen oppiminen sujuu yö yöltä helpommin. Ennakkoluulot- ja käsitykset häiritsevät tulkintaa, joten niiden välttäminen on suositeltavaa, jotta unen tai sen osien ymmärtäminen olisi mahdollisimman lähellä todellista tarkoitusta. Unet pitävät usein sisällään vertauksia ja kielikuvia, näitä kannattaa etsiä unista, sillä ne voimistavat unen viestejä. Sanaleikit tai homonyymit (sana, joka ääntyy samoin kuin toinen sana) ovat myös helppotajuisia vihjeitä unien viestien selvittämisessä.

Unipyhättö-metodi

Monissa muinaisissa kulttuureissa on ollut tapana kutsua apua ja ohjausta alitajunnalta tai muilta oppailta ja parantavilta jumalilta mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Oheinen unipyhättö-metodi heijastelee ajatuksia menneiltä ajoilta, jolloin erityinen luola, voimapaikka tai temppeli on ollut puhdistautumisrituaalin ja meditoinnin ohella ihmisen oman rauhan ja tilan kulissina syvällisten vastausten saamiselle.

Unipyhättö-metodi: Tee oheinen harjoitus, mikäli mahdollista, sinulle pyhässä paikassa tai kodin omassa rauhassa. Harjoitus alkaa henkisellä ja fyysisellä puhdistautumisella eli ota puhdistava kylpy tai suihku ja visualisoi mielessäsi kuinka vesi huuhtoo kaikki arkipäivän huolet ja murheet mennessään. Pue yllesi puhdas yöasu ja pujahda hyvillä mielin puhtaiden, raikkaiden lakanoiden välin. Mieti mitä haluat uneltasi, kirjoita tarkka pyyntö tai kysymys ylös paperille ja nukahtaessasi ajattele vielä uudestaan tuota toivetta tai kysymystä. Kirjoita unesi ylös heti seuraavana aamuna ja katso kuinka näkemäsi uni vastaa kysymykseesi.

Nukkumisen tärkeys

Nukkuminen ja uni ovat välttämättömiä kaikille eläimille, myös ihmiselle. Uni huoltaa muun muassa aivoja ja kehoa, esimerkiksi oppiminen ja muisti edellyttävät riittävää nukkumista, myös hormonien ja proteiinien tuotanto lisääntyy unen aikana. Uni on tärkeää edelleen psyykkisen tasapainon hallinnan kannalta, unen puute koetaan herkästi väsymyksenä, keskittymiskyvyn alenemisena, rauhattomuuden lisääntymisenä ja/tai ärtyisyytenä.

Nukkumisen aikana vuorottelevat kaksi eri univaihetta: NREM-uni ja REM-uni, jotka molemmat ovat ihmisen hyvinvoinnin kannalta tarpeen. Suurin osa nukkumisajasta on NREM-unta eli ortounta, jolloin pulssi sekä hengitys ovat hitaita ja ortounen aikana nähdyt unet ovat helpommin ymmärrettävissä kuin REM-unen aikana. Nukahtaminen ennen puoltayötä onkin suotavaa, koska uni muodostuu silloin pääosin juuri tästä terveellisestä hidasaaltounesta, unen syvimmästä vaiheesta. REM-vaiheet ovat pisimmät taasen aamu-unen aikana, silloin nähdään yleensä eloisimmat ja vaikuttavimmat unet. Nukkumisen tarve on yksilöllinen, mutta molempien univaiheiden toteutumiseksi, yhtenäinen unimäärä ei saisi jäädä alle kuuden tunnin.

Uniympäristö

Koska nukumme noin kolmanneksen elämästämme, on tärkeää saada hyvä uni rauhallisessa ja tasapainoisessa ympäristössä. Riittävän tilava, meluton ja yksinkertaisesti sisustettu makuuhuone ilman minkäänlaisia työvälineitä tai harrastuslaitteita, luo harmonisen uniympäristön. Rauhalliset, viileät värit, kuten sinisen eri vivahteet makuuhuoneessa rentouttavat ja auttavat meitä nukkumaan. Makuuhuoneen suositeltava lämpötila on noin 18-19 astetta, huoneen tuuletus ja tummat verhot ikkunoiden edessä valoisana aikana ovat myös tärkeitä.

Mukava sänky nukkujan fysiikalle sopivalla patjalla ja luonnonkuituisilla vuodevaatteilla parantavat unen laatua entisestään. Kannattaa kuunnella myös omaa sisintään sekä omia tai elämänkumppanin nukkumatottumuksia – parivuode ei välttämättä ole kaikille osapuolille paras sänkyratkaisu tai edes samassa huoneessa nukkuminen. Vuodevaatteiden säännöllinen vaihtaminen ja tuuletus auttavat myös unen päästä kiinni saamisessa. Jalkojen, eritoten jalkaterien tulisi olla lämpimät, joten tarpeeksi kattava peitto ja talvella jopa unisukat ovat herkälle nukkujalle tarpeen. Sänky olisi hyvä pyhittää ainoastaan nukkumiseen, jotta aivot reagoisivat tähän huonekaluun ainoastaan nukkumapaikkana.

Helpon nukahtamisen ja riittävän unen takaamiseksi kannattaa viettää säännöllistä elämää. Päivärytmin pitäminen suunnilleen samoissa ajoissa heräämisen ja nukkumisen suhteen, myös vapaapäivinä, totuttaa elimistön oikeaan rytmiin. Rentouttava liikunta päivittäin riittävän aikaisin ennen nukkumaanmenoa tai kevyt iltalenkki ennen nukkumaanmenoa on hyväksi. Kahvin, vahvan teen tai alkoholin nauttiminen tai tupakoiminen ennen nukkumaan menoa huonontavat unen laatua, samoin tekee liian raskas ateria. Väsyneenä vihdoin vuoteeseen mennessä kannattaa mielipaha ja stressi unohtaa ja ajatella vielä mukavia asioita ennen unentuloa!