Serafit – valon enkelit

Serafit eli rakkauden, tulen ja valon enkelit ovat enkelien korkein taso yhdeksänportaisessa enkelihierarkiassa eli ensimmäisen hierarkian ensimmäinen kuoro. Nimi serafi (seraphim, seraphs) on yhdistelmä heprealaisesta sanasta ”rapha”, joka tarkoittaa parantajaa ja sanasta ”ser”, joka tarkoittaa korkeampaa olentoa. Nämä lahjomattomat, säteilevät ja voimakkaat enkelit ovat lähinnä Luojaa ja kommunikoivat suoraan hänen kanssaan. Serafien sanotaan olevan niin kirkkaita etteivät kerubitkaan kykene katsomaan heihin suoraan! Serafien perusominaisuus on palava rakkaus, joka puhdistaa ja poistaa kaiken mikä estää ihmisiä kohtaamasta Jumalaa. He hallitsevat taivaiden liikkeitä ja eleitä niiden virratessa jumalallisesta lähteestä maailmaan ja he ympäröivät Jumalan valtaistuinta luomisen pyhää laulua laulaen. Eräissä kirjoituksissa serafeita sanotaan olevan neljä maailman neljän tuulen mukaan ja heillä on kuusi siipeä, jotka vastaavat luomisen kuutta päivää. Serafien johtajana pidetään yleensä serafia nimeltä Serapiel ja muita serafeja ovat vaihtelevasti Jahoel, Metatron, Mikael, Nathanael, Samael ja Uriel.

Jahoel

Jahoel tunnetaan myös nimillä Jehoel, Jaoel ja Yahoel. Jahoelin kohdalla on monia ristiriitaisuuksia ja erittäin vähän informaatiota hänen toimenkuvastaan tulen johtajana enkelien valtakunnassa. Hänen sanotaan olevan serafien johtaja ja taivaallisen kuoron mestari, mutta samaa sanotaan myös Serapielista, Mikaelista ja Metatronista, joista jälkimmäinen tunnetaan muun muassa nimellä Yahoel Yah. On myös esitetty, että Jahoel olisi ollut Metatronin aikaisempi nimitys, joten monet Metatroniin yhdistettävät asiat voi mieltää myös Jahoelin kuvauksina

Metatron

Juutalaisen perinteen mukaan Metatron, jolla on jopa yli 72 muuta nimeä, on yksi suurimmista enkeleistä taivaan valtakunnassa sekä kokonsa että vaikutusvaltansa vuoksi. Metatronin huhutaan olevan jopa Mikaelia ja Gabrielia mahtavampi hänen onnistuttuaan karkottamaan kaksi taivaaseen livahtanutta egyptiläistä faaraon maagikkoa takaisin maahan heidän taioistaan huolimatta sen jälkeen, kun sekä Mikael että Gabriel olivat ensin testanneet onnistumatta omia voimiaan.

Eri lähteistä riippuen Metatronilla on 12, 36 tai 72 siipeä, lukematon määrä silmiä, taivaan valtaistuin numero seitsemän ja kutsuttuna hän ilmestyy paikalle tulipatsaana, kirkkaampana kuin aurinko. Tämä taivaan kansleri, yltäkylläisyyden korkein voima ja enkeli, joka huolehtii tästä maailmasta, on tarinoiden mukaan ollut alunperin ihminen. Raamatussakin mainittu Hanok ansaitsi suurella hyvyydellään ja oikeudenmukaisuudellaan erityisen arvon Jumalan silmissä, päästen siten taivaan valtakuntaan, jonne noustuaan hänet muunnettiin heti enkeliksi ja hän sai nimekseen Metatron. Kabbalan mukaan hän on se enkeli, joka johdatti heprealaiset Israelin lapset erämaiden läpi Exoduksen jälkeen. Metatronia pidetään kuoleman ylienkelinä, jolle Jumala antaa päivittäin määräykset maan päältä lähtevistä sieluista, jotka Metatron delegoi edelleen alaisilleen Gabrielille ja Samaelille. Metatronin katsotaan myös olevan ennenaikaisesti kuolleiden lasten opettaja paratiisissa.

Mikael

Mikael ”joka on niin kuin Jumala” on luultavasti tunnetuin, suosituin ja sangen monipuolinen enkeli, joka usein kuvataan taiteessa soturinasuisena, nuorekkaan komeana, miekka tai vaaka tunnusmerkkinään. Mikael on yksi kolmesta Raamatussa nimeltä mainituista enkeleistä, toisinaan hänet nähdäänkin taiteessa taistelemassa lohikäärmettä (Saatanaa) vastaan Raamatun kohtauksen mukaisesti. Tämän arkkienkeleiden johtajan ja neljännen taivaan hallitsijan juuret ovat luultavasti lähtöisin kaldealaisten palvomasta suojelun jumalasta tai hengestä ja hänet arvostetaan juutalaisessa, kristillisessä sekä islamilaisessa (Mikhail) perinteessä enkeleistä korkeimmalle. Mikael on hyveiden kuoron ja läsnäolon prinssi sekä katumuksen, oikeuden- mukaisuuden, armon ja pyhityksen enkeli. Mikaelin osaksi ihmisten puolelta on langennut jumalallisen suojelijan tehtävä, viimeksi vuonna 1950 paavi Pius XII julisti Mikaelin poliisien taivaalliseksi suojelijaksi.

Juutalaisen perinteen mukaan Mikael esti Abrahamia uhraamasta poikaansa ja taru kertoo edelleen Mikaelin olleen se enkeli, joka ilmestyi Moosekselle palavassa pensaassa. Mikaelin on arveltu myös vapauttaneen apostoli Pietarin vankilasta, pelastaneen Danielin leijonilta ja olevan vastuussa Sanheribin assyyrialaisten sotilaiden tuhoamisesta. Joissakin kertomuksissa Mikaelia pidetään Aatamin erityisenä isäntänä, joka Aatamin kuoleman jälkeen suostutteli Jumalan puhdistamaan Aatamin synneistään. Niin sanotuissa Kuolleen meren kääröissä Mikaelia kutsutaan Valon prinssiksi, joka taistelee pimeyden voimia vastaan. Näitä langenneita enkeleitä johtaa demoni nimeltä Belial (Beliah).

Nathanael

Nathanael ”Jumalan lahja”, joka tunnetaan myös nimillä Nathaniel, Xathaniel ja Zathael, on heprealaisen kansantarun mukaan tulen elementin enkeli. Näiden kykyjensä myötä hänen sanotaan pelastaneen seitsemän israelilaista liekeistä Israelin kuninkaan tuomittua heidät kuolemaan Jumalan ja Baalin välisessä kilpailussa. Juutalaisten kertomusten mukaan Nathanael luotiin kuudentena enkelinä ja hän on yksi kahdestatoista koston enkelistä. Hänen sanotaan myös olevan yksi kolmesta enkelistä (Ingethalin ja Zeruchin lisäksi), jolla on alaisuudessaan piilotetut asiat, mysteerit tai salaisuudet.

Samael

Samael ”hän, joka näkee Jumalan” tunnetaan sekä hyvän että pahan enkelinä, joka soturin tavoin pukeutuu punaiseen tunikaan, kantaa yllään vihreitä panssareita, rautakypärää ja suuria vihreitä siipiä. Hän on taivaan portinvartija, alkujaan sodanjumala, jonka alaisuudessa kerrotaan olevan 12 000 tuhon enkeliä. Samael saattoi olla se nimeämätön, tumma enkeli, joka paini Vanhan Testamentin Jaakobin kanssa sekä valoi uskoa ja rohkeutta Jeesukseen Getsemanen puutarhassa. Juutalaisen legendan mukaan Mooses tuhosi Samaelin Jumalan luvalla Samaelin yrittäessä jostain syystä estää Tooran luovuttamista Moosekselle. On mahdollista, että tämä tuho viestitti Samaelin putoamista taivaan kuorosta sillä on olemassa tarinoita, joissa Samaelia pidetään helvetin herttuana, joka ilmestyy kutsuttuna paikalle leopardin tai kaksitoista siipisen käärmeen muodossa.

Nimimuunnoksia ovat myös Camael, Camiel, Camiul, Cammael, Chamuel, Kamael, Kemuel, Khamael, Qemuel, Quemel, Salmael, Samil, Satanil, Seir, Semibel ja Simiel.

Serapiel

Serapiel tai Seraphiel on tunnettu serafien prinssinä ja hän on yksi kunnioitetuin ja rakastetuin enkeli. Sanotaan, että hän on majesteettisen kaunis: enkelin kasvot, kotkan vartalo ja lukematon määrä silmiä, jotka loistavat kuin aamun tähdet. Kruunu hänen päässään on 502:n vuoden korkuinen ja sitä kutsutaan Rauhan prinssiksi. Serapiel valvoo serafien yötä ja päivää opettaen heitä laulamaan ikuisia ylistyslaulujaan.

Uriel

Urielin ”Jumalan tuli” nimimuunnoksia ovat myös Auriel, Oriel, Ouriel ja Pheniel. Tämä auringon valtias on yksi tunnetuimmista enkelihahmoista Gabrielin, Mikaelin ja Rafaelin rinnalla vaikka hänestä ei ole suoranaista mainintaa Raamatussa. Erittäin läsnäolevana tunnettu Uriel on kerännyt mainettaan erilaisissa legendoissa, taruissa ja enkelikertomuksissa ja häntä pidetään yhtenä arkkienkeleistä sekä serafeista että kerubeista. Symbolit taiteessa, jotka kuvaavat Urielin moninaisia virkoja ja titteleitä, ovat käärö, kirja tai tuli avonaisella kämmenellä. Hänen sanotaan olevan perinteestä riippuen pelastuksen tai uskoon tulemisen arkkienkeli, ennustamisen ja musiikin enkeli, Tartaruksen mestari, rangaistuksen ja katumuksen enkeli sekä maanjäristyksen ja ukkosen enkeli. Jälkimmäiseen viitaten Urielin kerrotaan olleen enkeli, joka varoitti Nooaa tulevasta vedenpaisumuksesta. Uriel on ilmeisesti valovoimainen näky, jolla on terävä äly ja tarkka silmä.