Kommunikoinnin merkitys parisuhteessa

Yksi tärkeimmistä hyvän parisuhteen edellytyksistä on toimiva kommunikointi. Ja, että sitä pidetään yllä jatkuvasti. Toimiva kommunikointi on sujuvaa ajatusten vaihtoa puolin ja toisin. Se on sekä läsnäolevaa kuuntelemista että omien ajatusten avointa jakamista. Kuunteleminen on sitä, että hyväksyy kumppanin ajatukset ilman, että niitä lähdetään kritisoimaan. Ihmisen tapa ajatella perustuu hänen elämänkokemuksiinsa. Hänen ajatuksensa ovat hänelle totta. Ne ovat hänelle totta, mutta eivät välttämättä asian totuus. Jokaisella on oma totuutensa asioista ja sen vuoksi on lähes mahdotonta lähteä kiistelemään siitä kenen tapa ajatella on todellinen totuus. Toisen ajatusten hyväksyminen ei tarkoita sitä, että sinun pitäisi ajatella samalla tavoin. Sinulla on oma totuutesi ja omat ajatuksesi, mutta voit laajentaa omaa ajatusmaailmaasi kuuntelemalla toista ja hyväksyä hänen tapansa ajatella. Yksi parhaimmista tavoista oppia myös tuntemaan itsensä on kuunnella toisia ihmisiä ilman kritiikkiä.

Parisuhteen näkökulmasta aito läsnäoleva kumppanin kuunteleminen ja hänen ajatustensa hyväksyminen vahvistaa kumppanin oman itsensä hyväksymistä. Ja se taas luo paremman ja tasapainoisemman pohjan parisuhteelle. Kaksi itsensä hyväksyvää ihmistä yhdessä mahdollistavat parisuhteen, jossa ei tarvitse peilata omaa arvottomuuttaan.

Kommunikoinnin toinen puoli kuuntelemisen lisäksi on puhuminen. Puhumisen taito on sitä, että pystyy ja uskaltaa ilmaista itseään avoimesti, rehellisesti ja selkeästi. Se on tavalla tai toisella itsensä likoon panemista. Kertomalla avoimesti ajatuksistasi ja tuntemuksistasi teet itsesi näkyväksi kumppanillesi. Hänellä on mahdollisuus aidosti oppia tuntemaan kuka olet. Ja tämä aitous on myös rehellisyyttä, jonka pohjalle voidaan rakentaa ja ylläpitää hyvää ihmissuhdetta.

Suurimpia syitä hyvän kommunikoinnin puuttumiseen parisuhteessa on oikeassa olemisen tarve. Se, että on tarve kritisoida tai muuttaa kumppanin ajatuksia tai ajattelutapaa. Se, että pitää kiinni omasta tavastaan ajatella eikä hyväksy sitä, että on olemassa muitakin ns. totuuksia kuin oma totuus. Oikeassa olemisen tarve voi esiintyä myös siten, että on tarve lähteä ratkaisemaan kumppanin esille tuomia ajatuksia ilman hänen avunpyyntöään. Nämä asiat katkaisevat kommunikoinnin ja tekevät siitä yksipuolisen.

Kommunikointia estää myös ns. omien ajatusten pihtaaminen. Että syystä tai toisesta ei tuoda tai haluta tuoda niitä ilmi. Tämä voi johtua siitä, että on epävarma oman itsensä suhteen ja myös siitä, että suhteessa on epävarmuutta. Hyvä kommunikointi edellyttää luottamuksen ilmapiiriä. Ja luottamuksen ilmapiiri rakennetaan siten, että omille ajatuksille on lupa sekä tilaa niiden esittämiseen.

Kommunikointi ja ajatusten vaihtaminen on edellytys hyvälle parisuhteelle. Kuulen useasti sanottavan, että tunnemme toisemme niin hyvin, ettei tarvitse enää puhua toisen kanssa. Että kumppani tietää kasvojen ilmeestä missä mennään ja mitä ajattelen. Onkohan todella niin? Onkohan todella niin, että toisen pystyy tuntemaan niin perinpohjin, että ei tarvitse enää puhumalla ilmaista ajatuksiaan? Tämä herättää minussa ainakin kysymyksiä, koska aina ei ole helppoa tietää itsekään omista ajatuksistaan saati sitten toisen. Ehkäpä tässäkin tilanteessa olisi kuitenkin hyvä vaihtaa pari ajatusta ääneen siitä, mikä on tilanne ja missä mennään. Kommunikoinnin puute on merkki siitä, että parisuhteessa kaikki ei ole kunnossa. Puhumattomuus voi johtaa erillisyyteen. Siihen, ettei koeta olevan enää mitään yhteistä jaettavana. Puhumattomuus voi olla myös seuraus toimimattomasta parisuhteesta. Ettei haluta enää jakaa ajatuksia kumppanin kanssa.

Kommunikointi on siis tärkeää parisuhteessa, mutta yhtä tärkeää se on suhteen alussa. Silloin, kun lähdetään rakentamaan suhdetta ja viimeistään siinä vaiheessa, kun ryhdytään suunnittelemaan yhteistä elämää. On syytä käydä keskusteluja sen suhteen, mitä haluaa elämältään, parisuhteeltaan, tulevaisuudeltaan. Jos tulevan kumppanin ajatukset yhteisestä elämästä ja yhteisen elämän arjesta sekä tulevaisuudesta ovat kovin erilaiset, yhdessä oleminen on kovin haasteellista jatkossa. Parisuhteessa ja kumppanuudessa ei ole tarkoitus ajatella samalla tavoin, mutta tiettyjen, itselle tärkeiden suuntaviivojen tulisi olla samansuuntaiset kumppanin kanssa kuten esimerkiksi yhteisen arvomaailman jakaminen. Ja näiden asioiden julkituominen ei ole muuten mahdollista kuin puhumalla ja kommunikoimalla. Ja lisäksi olemalla itselle äärimmäisen rehellinen. Että uskaltaa tuoda julki rehellisesti, mitä ajattelee ja tuntee sekä myös siten, että tunnustelee kumppanin ajatuksia ja niiden soveltuvuutta yhteisen elämän kannalta. Epärehellisyys itseä kohtaan tulee ilmi ennemmin tai myöhemmin parisuhteen edetessä, joten olisi hyvä saada itsensä kiinni hyvissä ajoin ennen kuin suhde etenee pidemmälle.

Hyvä kommunikointi parisuhteessa:
– Vahvistaa itsensä ja kumppanin hyväksymistä sekä hyväksyvän ilmapiirin luomista. Lisäksi se vahvistaa itsensä ja kumppanin itsearvostusta.
– Vahvistaa luottamuksen ilmapiirin syntymistä. Vahvistaa luottamusta omaan itseen sekä kumppaniin ja yhteiseen elämään.
– Auttaa ymmärtämään ja tuntemaan itseään sekä kumppaniaan paremmin.
– Auttaa laajentamaan omaa ajattelumaailmaa ja tietoisuutta.
– Ja kaikki tämä luo hyvät edellytykset tasapainoiselle sekä toimivalle parisuhteelle.
Varaa siis jokainen päivä hetki läsnäolevaa aikaa kumppanillesi.

Artikkelin on kirjoittanut elämäntaidon valmentaja Kirsi Savolainen copyright © Kirsi Savolainen.

Onko sinulla haasteellinen elämäntilanne liittyen esimerkiksi ihmissuhteisiisi, parisuhteeseesi tai työhösi? Tai oletko kohdannut elämäntilanteen, jossa mietit miten tästä eteenpäin? Mietitkö mahdollisesti valintojasi? Kirsi on selvänäkijä, tarot tulkitsija ja energian välittäjä – voit ottaa häneen yhteyttä: 0700-87300 (2,32/min) / 0407336142 (1,20 €/min), varaa etukäteen viestillä 0046763086676. Yhteyden Kirsiin saat myös facebookin kautta: Tarot – Inner wisdom – www.facebook.com/tarotinnerwisdom.