Elämme ajassa, jossa Aura-Soma Equilibrium tasapainopullon 78 (violetti/syvä magenta) symboliikka ja sen moniulotteiset viestit ovat äärettömän ajankohtaisia. Esiin nousee myös toukokuun 14. päivä, 2020 syntynyt tasapainopullo Ekho, joka itse asiassa löytyy piilotettuna pullon 78 värienergioiden kätköistä. Käyn siis tässä artikkelissa hieman läpi tätä nimenomaista muutoksen aikaa ja sille ominaisia piirteitä herkkien värivärähtelyjen kautta.

Pullon B078 nimi on Kruunun pelastus, se tunnetaan myös Siirtymisen pullona sen synnyttyä Vickyn transitiota seuraavana päivänä. Kruunun pelastus saapui siten tukemaan Vickyn matkaa sekä niitä, jotka jäivät vielä tälle Maa planeetan fyysiselle tasolle. Pullon energioissa on aistittavissa samaan aikaan suurta juhlan tuntua ja toisaalta ilmeistä kaipuun henkeä. Juhlinta on aina osa kuoleman kokemusta, eritoten, kun olemme olleet läheisiä selkeästi fyysisesti tuskissaan olevan olennon kanssa ja mahdollisuus tietoisuuden matkan jatkamiseen on käsillä. Kyse on vapautumisen juhlistamisesta ymmärtäessämme energian muuttavan vain muotoaan ja tietoisuuden pääsevän vapaaksi fyysisyyden kaavustaan.

Palvelu muita kohtaan on korkein palvelun muoto itselle. Intensiivinen palvelu saattaa auttaa meitä löytämään tiemme ”oikeaan” paikkaan. 

Tasapainopullo B078 välittää siten sekä iloa että surua. Violetti energia edustaa hengen läheisyyttä ja syvä magenta tyhjyyttä sisältäen silti kaiken mitä on, paluun ykseyteen. Kun katsomme näiden värien eli pullon ylä- ja alaosan väliin, näemme hennon tulipunaisen viivan, joka on viittaus surun käsittelyä tukevaan maadoittavaan energiaan.  Tämän pullon teema on auttaa pelastamaan jotain hienovaraista ja vaikeasti kuvailtavaa, jotain jopa fyysisyytemme tuolla puolen olevaa, jotain joka saattaa meidät takaisin ymmärrykseen rajattomuudesta. Voimme ajatella, että mikään ei ikinä synny tai mikään ei ikinä kuole – tietoisuutemme on ikuinen. Violetti/syvä magenta auttaa meitä muistamaan tämän sekä tukemaan transitiota olomuodosta, tiheydestä, ulottuvuudesta toiseen.

Magenta muodostaa, piiloutuessaan violetin ja punaisen väliin, sekä alun että lopun valospektrissä, se edustaa sekä alfaa että omegaa, jumalaisen rakkauden täyttä ilmaisua. Mikäli magentaa katsotaan ennen punaista värisädettä, voidaan sanoa sielun nousevan kehoomme ja mikäli magentan katsotaan seuraavan violettia väriä, silloin keho on kohonnut henkeen. Ei ole siis mikään ihme, että kaikkein vanhimmat salaisten oppien koulut pitävät magentaa kahdeksannen chakran värinä, Sielun tähtenä, joka sijaitsee juuri fyysisen kehomme yläpuolella. Tässä ominaisuudessa magenta pitää sisällään sielumme suunnitelman, joka tunnetaan myös omana akaasisena aikakirjanamme. Yhteys Sielun tähteemme paljastaa syyn inkarnoitumiseemme, jumalaisen tehtävämme ja edelleen se tukee voimiamme toteuttaa tuo tehtävä. Syvä magenta on vahvasti parantava värisäde, se sisältää kaiken luomisen potentiaalin ja sillä on kyky tuoda meidät takaisin tasapainoon keskustassamme. Kun olemme halukkaita katsomaan oman itsemme varjoon rakkaudella ja täydellä huomiolla, silloin meillä on mahdollisuus suurempaan itsemme hyväksymiseen, suurempaan tasapainoon, suurempaan ykseyden ja eheyden tunteeseen.

On mahdollista kokea taivaan elämä (violetti) ainoastaan maassa (punainen), kun vastakkaisuudet lakkaavat olemasta. Tästä syystä akaasinen aikakirja säilytetään Sielun tähdessä – kaksinaisuuden ja sitä seuraavien väärien tuomioiden yläpuolella.

Kruunun pelastus kuvastaa irtipäästämisen prosessia on kyse sitten tämän olomuotomme ensimmäisestä transitiosta eli ns. syntymästä, jossa fyysinen olomuotomme kirjaimellisesti ottaa hengen sisäänsä (in spirit, inspiraatio) tai lopullisesta siirtymän kokemuksesta tässä olevaisuudessa, joka merkitsee tämänkertaisen fyysisyyden päättymistä ja seuraavan jakson alkamista tai irtipäästämistä monista ylimenovaiheista, joita koemme tässä olemassaolossa. Jokaisessa lopussa on uusi alku, kuten tasapainopullon 78 affirmaatiossakin sanotaan.

Kun tulet umpikujaan, muutu – muuttuneena pääset läpi.    – I Ching

Kyseeseen tulee vahvasti myös violetin vastavärin kautta egomielen (keltainen) transformaatio (violetti), egon kuolema. Egon kuollessa todellinen tietoisuus omassa itsessä herää ja on hengen uudestisyntymisen aika. Suuri vapauden tunne valtaa olemuksen egosta luopumisen hetkellä, josta seuraa egomielen illuusioiden, kuten halujen, pelkojen, taistelun ja draaman katoaminen. Egon suurin haaste onkin mielen kiinnipitämistä peloista irtipäästäminen eikä ole parempaa syöttiä pelolle kuin selviytymisvaiston laukaiseminen. Tämä johtaa kuoleman ja tuntemattoman pelkoon, joiden avulla ulkoisten voimien on mahdollista hallita egomieltä ja estää ihmisolentojen herääminen muun muassa kontrolloimalla informaatiota ja vaikuttaa siten egomielen havaintokykyyn taktikoimalla eri keinoin illuusio turvallisuudesta – pelko on voimakas manipulaattori. Mutta pelko ei voi satuttaa sinua. Taistelu on vanha tarina, se on menneisyydessä ja se on ainoastaan egomielen luomus – on siis aika päästää irti: jokainen sisäänhengitys tekee meistä uuden ihmisen, hengität sisään uutta aikaa, uudesti syntymistä ja vapaudut pelosta.

Olet uusi ihminen, jolla on mahdollisuus tulevaisuuden uusiin vaihtoehtoihin ja voimavaroihin, jokaisella sisäänhengityksellä uudistut!

Egon kuolema on muutos myös aikalinjassa, sillä puhdas olemassaolo on ajatonta olemista: egomieli perustaa elämänsä muistille eli menneisyydelle, mutta tietoisuuden siirtyessä egomielestä moniulotteiseen sydämen tilaan, tästä hetkestä ja universaalista rakkaudesta tulee ainoa todellisuus. Maallisemmalla tasolla B078 kertookin rauhasta ja rakkaudesta, huomion asettamisesta pieniin asioihin. Eikä ainoastaan itseämme varten vaan palveluna maailmalle. Olemme henkisiä olentoja ja mitä rehellisempiä olemme itsellemme ja omalle totuudellemme, voimme tehdä tietoisen valinnan siirtyä kolmannen tiheyden egomielestä korkeammalle tietoisuuden energian värähtelytasolle.

Latinaksi kruunu on corona ja kuinka korona tuokaan meille vahvaa viestiä siitä, että on korkea ja oikea aika hylätä ulkoiset monarkit ja tunnistaa oma majesteettisuus, ottaa takaisin tuhansia vuosia sitten menetetty itsevaltius: kruunattuna oman itsen valtaistuimella.  Tämä on kristustietoisuuden henkistä alkemiaa, joka valaisee meidät sisältämme: tietoisuus toiminnassa eli energiaa työskennellä valon kanssa ja valolle. Se on tietoisuutemme tila, jota voidaan myös valaistumiseksi tai oivaltamiseksi kutsua ja jolla tarkoitetaan tietoisuuden heräämistä ja laajentumista. Sitä voisi kuvata juuri valon ja viisauden tilaksi, oman todellisen luonnon tilaksi (tasapainopullo Kristus B055, kirkas/punainen).

Lopuksi hieman Miken ensinäkemyksiä uusimman Aura-Soma tasapainopullon B118 (vaalea koralli/lila) värienergioista, jotka voivat edustaa ratkaisua tulevaan monella tasolla. Pullon nimi Ekho tulee kreikkalaisesta mytologiasta ja tarusta (Ovidius: Muodonmuutoksia), jossa nymfi, Narkissos sekä vastakaiuton rakkaus ovat pääosissa. Vaaleanvioletti eli lila on aina ollut syvä transmutaation taso violetin perussävyn kuvatessa transformaatiota, joka on psykologinen, kehitysvaiheesta toiseen etenevä prosessi. Transmutaatio liittyy St Germain mestariin, mutta se on kemiallinen tai alkemiallinen prosessi, muutos solutasolla, joka muuttaa emootioiden kohoamisen taustalla olevaa luonnetta.

Tilanteella, jonka ihmiskunta on nyt kohdannut, on petollinen laatu ja oma todellisuus pelon vuoksi, joka on kehitetty jonkin lilan vastakohtana olevan ympärille: keltainen, tuo pelko, on sen intensiivisimmässä muodossaan levinnyt ympäri maailmaa lähes ruton lailla. Tästä pelosta on tullut maailmanlaajuinen ilmiö, koska media, sosiaalinen media, hallitusten toimet, kaikkien ajatukset ja mielipiteet ovat laajentuneet kaikkien näiden välineiden ja kaikkien tuon pelon mukana toimineiden eri näkemysten kautta. Pelko on sekoittunut ja lisääntynyt. Kollektiivinen pelko on koskettanut melkein kaikkia ja lila, vaaleankeltaisen vastaväri, tarjoaa vastalääkkeen.

Hoiva, lämpö, ​​myötätunto ja rakkaus voivat tehdä eron itsemme ulkopuolella syntyneeseen tilaan, jonka olemme nimenneet ’peloksi’. Olemme aina sanoneet, että rakkaus ja pelko eivät voi olla samassa tilassa, lisäämällä tietoisuutta tästä ja valokehon kasvusta tulee luontainen ja voimakas antidootti kaikelle tällä hetkellä tapahtuvalle.    – Mike Booth