Elämme valtavaa planetaarista muutosvaihetta, jossa kaunis Maa-planeettamme on transformoitumassa uuteen, korkeampaan dimensioon. Koskaan aiemmin siirtymä ei ole tapahtunut samalla tavalla; ihmiskunta on mukana siirtymässä “luineen ja nahkoineen”. Muutosprosessi vaikuttaa meihin kaikkiin, oli ihminen henkisellä polulla tai ei. Kun aiemmin dimension muutos kosketti lähinnä pitkälle kehittyneitä mestareita, jotka vuosikymmenten henkisten harjoitusten päätteeksi valaistuivat ja pian sen jälkeen jättivät maallisen kehonsa värähtelytaajuuden voimakkuuden käytyä keholle sietämättömäksi, nyt meneillään oleva transformaatio sopeuttaa kehomme asteittain tapahtuvan synkronoitumisen kautta. Solumme sietävät uutta voimakasta kosmoksesta virtaavaa energiaa, kun huomioimme kehomme. Se on tärkein työkalumme ja portti korkeampaan tietoisuuteen. Kehotyöskentely ei kuitenkaan ole nopea ja helppo prosessi, se vaatii paljon kärsivällisyyttä ja rohkeutta. On myönnettävä oma heikkous ja se, että on tarvitseva suhteessa muihin. Tarvitsemme toisen ihmisen apua, jotta etenemme.

Haasteellisin, mutta myös palkitsevin tehtävämme tässä inkarnaatiossa on maadoittuminen. Usein maadoittumisella käsitetään suppeasti vain yhteyttä maan energioihin, esimerkiksi paljain jaloin kävelyä pihamaalla tai uimista. Laajempi merkitys tulee kehon kautta: maadoittuminen tarkoittaa yhteyttä kehoon. Toimivan kehoyhteyden avulla saamme käyttöömme koko potentiaalimme ja piilossa olleet lahjamme kytkeytyessämme vertikaalisesti Äiti-Maan ja kosmoksen energioihin, sekä horisontaalisesti muihin ihmisiin ja luonnonhenkiin. Sydänkeskuksemme toimii porttina kaikkiin suuntiin.

Toimiva kehoyhteys tarkoittaa yhteyttä omiin tunteisiimme ja historiaamme. Kehomme kantaa solumuistissaan kaikki elämänkaaremme tapahtumat, sikiöajasta tähän hetkeen. Meillä kaikilla on ollut traumaattisia varhaisen lapsuusajan kokemuksia, henkiselle polulle lähteneillä keskimääräistä enemmän ja rankempia. Niillä on kaikessa traagisuudessaan kuitenkin hyvin tärkeä tehtävä tässä planetaarisessa prosessissa. Tunnetason traumoja kehollisin menetelmin työstäessämme ja niistä vapautuessamme saamme puhtaimman mahdollisen yhteyden korkeimpaan itseemme ja Henkeen. Oleellista on tiedostaa itseä kohdanneet laiminlyönnit ja vääryydet, sallia viha ja suru. Sen jälkeen rakentavin vastavoima, lempeyden, myötätunnon ja rakkauden täyttämä anteeksianto alkaa toimia. Tämä myös kollektiivisella tasolla.

Matalavärähteiset tunteet, kuten viha ja sen takana piileskelevä suru ovat käsittelemättöminä koteloituneet kehoomme ja usein tulleet pintaan erilaisina fyysisinä sairauksina. Kaikki psyykkiset sairaudet ovat niin ikään traumalähtöisiä. Mikä valtava tervehtymisen aalto seuraisikaan, kun kaikkia sairauksiamme alettaisiin hoitaa traumahistoriaamme avaamalla, turvallisuutta ja paranemisen toivoa korostavalla tavalla! Syvälle kehoon hautautuneet tunteet vaativat yleensä terapeutin läsnäolevan, hoitavan kosketuksen päästäkseen uudelleen pintaan ja työstettäväksi, yleensä syvältä kumpuavan puhdistavan itkun kautta. Tässä ajassa erityisen toimivia terapiamuotoja ovat rosen-menetelmä, shiatsu, vyöhyketerapiat ja Aura-Soman värienergiat. Myös tietoinen hengitys on oiva työkalu tunteiden avaajana.

Yksikään meitä kohdannut sairaus ei siis ole sattumaa tai huonoa tuuria. Sairaus on kehon pyyntö pysähtyä ja oivaltaa negatiivinen ohjelmointi, joka sen taakse kätkeytyy. Koska tunnetraumat siirtyvät myös epigeneettisesti sukupolvesta toiseen, tärkein tehtävämme on katkaista tämä kierre; vapauttaa itsemme ja lapsemme raskaasta, elämänenergioita heikentävästä taakasta. Suomalaiset eivät ole maailman onnellisin kansa, vaikka niin väitetään. Sotahistoriamme aiheuttamat tunnevauriot ovat kansamme pahoinvoinnin ja siitä seuraavan lannistuneisuuden syy, este onnellisuudelle. Me voimme muuttaa tämän ottamalla vastuun itsestämme ja luopumalla tunnemykkyyden ja puhumattomuuden kulttuurista. Meidän on löydettävä turvallisuus, koti sisältämme. Sieltä löytyy myös elämäntehtävämme.

Jokainen sisäisen puhdistautumisen tielle lähtevä saa terveyden ja levittää ympärilleen todellista Pohjolan Valoa, korkeimman tietoisuuden kvanttikentästä käsin.

Traumojemme kohtaaminen ja niistä vapautuminen ovat välttämätön edellytys henkisellä polulla etenemiselle. Korkein itse voi yhdistyä meihin vain sen verran, kun olemme puhdistautumista tehneet. Jos emme kohtaa omaa piilotettua puoltamme tunnelukkoineen, jäämme mielen vangeiksi – vanhaan todellisuuteen. Kaikkia karmallisia rasitteita eri inkarnaatioiden takaa ei kuitenkaan tarvitse työstää; vain ne, jotka meitä eniten tässä elämässä jarruttavat. Yleisimpiä purettavaksi nousevia ohjelmointeja ovat mm. tunnemykkyyden, yksinäisyyden ja hylätyksi tulemisen pelon, arvottomuuden, perfektionismin ja ylemmyydentunnon mallit.

Maadoittuminen edellyttää kolmen alimman chakran avautumista. Negatiivisista ohjelmoinneista vapautuminen avaa yhteyden Äiti-Maan energiakeskukseen, kristalliseen maan lähteeseen. Maan energiat ovat hyvin voimakkaasti meitä hoitavia juuri nyt, Äiti-Maa auttaa meitä transformaatiossa. Vasta maayhteyden jälkeen voimme turvallisesti avautua vatsa- ja sydänkeskuksestamme käsin käpyrauhasen ja ylempien chakrojen kautta korkeampaan tietoisuuden tilaan ja sallia korkeimman itsemme yhdistymisen fyysisyyteemme. Monelle henkisen tien kulkijalle voimistuu myös yhteys Maria Magdalenaan ja Kristus-energiaan, Nasaretilaiseen.

Kehoyhteys juurruttaa meidät turvallisesti maahan. Pelkkä ylempien chakrojen aktivointi irrottaa ihmisen todellisuudesta ja voi aiheuttaa haittaa oman tunne-elämän säätelyssä, etenkin negatiivisten tunteiden osalta. Vatsa on tunne-elämämme keskus, siellä piilevät syvimmät, aidoimmat tunteemme ja siksi se on energeettisesti tasapainoisena portti korkeimpaan tietoisuuteen (vrt. Buddhan vatsa). Jos tukahdutetaan viha, tukahdutetaan myös rakkaus. Käsittelemätön suru estää aidon ilon. Kun sallii epätoivottujen ja vaikeiden tunteiden tuntua, tapahtuu alkemiaa: ne kuoleentuvat ja tilalle tulee keveyttä ja mieluisia tunteita. Pääsemme ihmisyyden ytimeen: meistä kasvaa itsestämme vastuun ottavia, planeetan voimakkaimpia ihmisiä, jotka tietävät keitä todellisuudessa ovat. Kasvamme aikuiseksi, säilyttäen kuitenkin sisäisen lapsemme ominaisuudet, kuten vilpittömyyden ja ilon. Yhdistymme Henkeen ja alamme palvella totuudesta käsin, sisäisen tietämisen kautta. Ego palautuu sille kuuluvaan asemaan, “takapenkille”.

Herääminen tässä ajassa tarkoittaa siis meitä haittaavien ohjelmointien poistamista. Tiedostaminen/valaistuminen/oivaltaminen on ohjelmoimaton tila. Ihminen pääsee todelliseen voimaansa ja toimii pyyteettömän rakkauden ohjaamana Äiti-Maan, luonnonhenkien ja muiden ihmisten kanssa kunnioittavassa yhteistyössä kaikkeuden parhaaksi. Tässä tilassa olevan ihmisen värähtely on harmoniassa veden, kivikunnan, kasvien ja eläinten kanssa, jolloin molemminpuolinen rakkaus tulee todeksi. Ihminen kokee täyttymyksensä. Näin on mahdollista luoda Paratiisi maan päälle.

Lähteenä Riitta Kokon kurssimateriaali vuosilta 2015-2020.

Kirjoittaja Anu Maaria

Luontoyhteys-ohjaaja
Chi Kung & Vedic Art-opettaja

facebook: Maarian Lähde

www.kymielamanvirta.fi