Aura-Soma kvintesenssit tukevat auraa eli energiakenttää oman itsen korkeammille voimille avautuessa, niiden taivaallinen parfyymi ja herkkä värin energia kuljettavat sisäisen rauhan tilaan. Kvintesenssejä eli yrttiesenssejä suositellaan käytettäväksi työskennellessä korkeimpien energioiden kanssa, rukoillessa, meditoidessa tai yhteyden luomiseksi alkulähteeseen. Ohessa Miken ensiajatuksia Holy Grail & Solar Logos kvintesenssistä sen synnyttyä vuonna 1999:

Näyttää siltä, ​​että aika on nyt kypsä kertoa hieman enemmän Pyhästä graalinmaljasta sekä sen merkityksestä suhteessa Aura-Somaan ja järjestelmän kehittymiseen.

Graalin malja on jotain, joka saattaa liittyä kolmeen olemisen tasoon sisällämme. Näitä kuvataan vaihtelevasti kolmeksi aivoksi, kolmeksi koriksi, mutta tässä yhteydessä kutsukaamme niitä kolmeksi maljaksi.

Ylimmässä maljassa on henkinen sisältö – kaikki mikä on älyn sisällä. Toinen malja olisi kaikki tunteemme, emotionaalinen suhteemme toisiimme, emotionaalinen suhde itseemme ja tapa miten nämä ovat vuorovaikutuksessa. Kolmas malja olisi vaistomme tai liikkuva aspektimme, osa meistä, joka oppii tanssimaan, joka oppii ajamaan pyörällä, automaattiset toiminnot, joilla on erilainen huomio- ja keskittymisaste, mutta jotka työskentelevät myös eri aika-asteikolla kuin kaksi muuta aivoa, kaksi maljaa, kaksi koria. Miten siis Holy Grail & Solar Logos auttaa meitä tässä kolmen maljan konseptissa?

Ylempi malja, se, joka lepää olkapäillä ja sisältää koko pään alueen, sisältää myös Solar logoksen sisäänvirtauksen mahdollisuuden muuttaa ideoita, älyä. Graalin malja, joka on avoimuus mentaalisella tasolla, on symboli sille, mitä olemme valmiita vastaanottamaan ylhäältä. Tämä vaatii vastaanottavuutta, avoimuutta ilmaista itsensä, paljastaa ”sana”, Logoksen, puheen, sen täytyy kommunikoida maailmassa meidän kauttamme. Eli mentaalisella tasolla kvintesenssi on suunniteltu stimuloimaan alttiutta ja avoimuutta, olemaan kykenevä sallimaan kommunikaation virta kauttamme. Auttaa meidät tietoisuuteen asianmukaisesta viestinnästä, joka tulee Logoksesta, tämä on sitten saatavilla tämän vastaanottavaisuuden ja avoimuuden kautta.

Mitä maljan sisällä on toisella tasolla, toisessa maljassa, joka sijaitsee palleassa tai rintakehässä? Vastaanottokyvyn avoimuus suhteessa tunteisiimme, mitä on sydämessämme, miten virittäytyminen suhteessa siihen, mitä vastaanotetaan ylhäältä voi tulla läpi, jos meillä on oikea tunne sisällämme sanotaan vaikka onnellisuudesta, lämmöstä ja välittämisestä. Nämä asiat ovat edellytyksiä ja vaikka kvintesenssi näyttäytyy oliivinvihreässä, mikä olisi erityinen toiselle maljalle, toiselle korille tai toisille aivoille, se olisi myös tässä kultaisen, keltaisen ja sydämen smaragdinvihreän siirtymäkohdassa: kuinka oliivinvihreästä tulee silta solar plexuksesta smaragdiin.

Kaareutuminen yli vaaleanpunaisen energian kanssa on paikka, jossa lämpö ja hoiva mahdollistavat tunteiden kommunikaation ilmaisemaan itseään sydämen kautta, kun alamme hyväksyä itsemme. Toisessa maljassa on vastaanottavaisuutta ja avoimuutta sallia energian, joka on ilmaisumme Logoksen tunneviestinnästä, ilmaista itseään sydäntemme kautta. Tämä tapahtuu, kun magenta energia virtaa sisään ylhäältä ja alapuolelta tuleva vaaleanpunainen energia tervehtii sitä.

Kolmanteen energiakeskukseen heijastuva kolmas malja, joka on lantion alueella, avautuu energioille, jotka virtaavat sisään ylhäältä, mutta lisäksi se ylläpitää ravintoa ja juuria, jotka yhdistävät meidät Maahan. Se on tapa, jossa olemuksemme kolmoisaspekti tulee fyysisyyteen: mitä tahansa on olemassa mentaalitasolla, mitä tahansa on olemassa tunteissamme, eivät tule olemukseemme ennen kuin se ilmenee fyysisessä muodossamme. Se on tässä alimmassa korissa, jossa liike, energia, hyväksyntä ja vastaanottokyky avautuvat sallien tämän vaaleanpunaisen energian tapahtua.

Joten, Holy Grail & Solar Logos kvintesenssi voi auttaa kaikilla näillä tavoilla olemuksemme eri tasoilla muutoksen aikaansaamisessa suhteessa vastaanottavuuteen, luovan feminiinisen intuition avautumiseen jokaisessa meissä. Siitä tulee siten keskeinen tekijä Aura-Soman avautumisessa ja todellakin, monet ympäri maailmaa, jotka ovat jo työskennelleet Holy Grail & Solar Logos kvintesenssin kanssa tuntevat, että se on avain sillan avaamiseen olemuksen muille ulottuvuuksille, mikä sallii joitakin hienovaraisempia energioita, joiden kanssa työskentelemme Aura-Somassa, päästä tarkoituksenmukaisille paikoilleen.

Näyttää siltä, ​​että monet Pyöreän pöydän ritarit lähtiessään etsimään Graalia, etsivät sitä ulkopuolisesta maailmasta. Heidän kaikkien oli määrä epäonnistua etsinnässään, ja sitten yksi ritari löysi matkan sisimpäänsä, hän alkoi paljastaa Graalia itsessään. Se on tässä ajan hetkessä, kun Holy Grail & Solar Logos tulevat Aura-Somaan auttaakseen meitä muistamaan, että kaikki mitä etsimme, on meissä itsessämme.

Mike
4. marraskuuta, 1999