Arkkienkeli Khemiel & Ariel
B115 – oranssi/punainen
syntynyt 1. joulukuuta, 2017 klo 15:45 GMT

Arkkienkeli Khemielin ajatellaan omaavan kohonneen aseman suhteessa kaikkien enkelien järjestykseen. Khemielin kanssa on mahdollisuus saada jokin vilahdus lähteestä, saavuttaa käsitys kaiken olevaisen esenssistä. Chamaelia ja Khemielia voidaan pitää saman olemuksen eri muotoina.

Tässä pullossa on yhdistelmä sekä Khemielin että Arielin energioita. Khemiel on naispuolinen aspekti ja Ariel miespuolinen aspekti, puolisot tai kaksoisliekit samasta olemuksesta. Kun katsomme oranssiin ja punaiseen, tutkimme omia oivalluksiamme ja omaamme energian kykyyn ilmaista niitä. Kun vapautamme oranssin herättävän energian, tulemme tuon syvemmän punaisen energian heräämiseen, Kristusenergiaan. Oranssin kautta voimme tuntea olevamme voimaantuneita kohtaamaan haasteemme punaisen energian kanssa. Voisimme ajatella tätä arkkienkeliä vesimaailmassa, tunne emotionaalisesta aspektista olemuksemme tunnepuolella oranssin ja punaisen kanssa ratkaistuna.

Katsoessamme oranssia ja punaista, voimme nähdä, kuinka se liittyy koralliin, energiaan, joka on tehostettu viimeisimmässä pomanderissa eli vaaleassa korallissa. Tämä antaa meille aistimuksen siitä, mitä tämän pullon kautta on tulossa olevaiseksi.

Tunne syvästä oivalluksesta ja yksilön voimaantuminen luottamuksen ja uskon keskeisyyden kautta ovat ominaisuuksia, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä tässä hetkessä Aura-Soma systeemissä.

Tiedostetun ja tiedostamattoman välisen rajapinnan suhteen on olemassa todellinen tasapaino itsessämme oranssin ja punaisen välillä, ensisijainen tai olennainen osa olemuksessamme. Jos luotamme itseemme syvyyksissämme, silloin monet asiat tulevat mahdollisiksi siinä, mitä kohtaamme elämässä.

Joskus Khemiel ajatellaan ristiriitatilanteissa ja Ariel jalomielisyyden termein samoin kuin saman energian kehittyminen kuin meillä on tasapainopullossa B23. Ariel tunnetaan Jumalan leijonana, hän omaa rohkeutta ja voimaa, jotka liittyvät tähän kuvaukseen. Leijonan energia on tärkeä tässä pullossa, se on kuin 11, 23 ja se, mitä kohdattiin Getsemanen puutarhassa. 115/7 tarina, joka antaa meille mahdollisuuden kohdata suurimmat testimme rohkeudella ja voimalla, voidaksemme integroida, mitä esteemme ovat suhteessa lahjan näkemiseen näissä esteissä. Normaalisti vastustaisimme tai vastaisimme epätarkoituksenmukaisesti, joka on meidän ehdollinen käyttäytymisemme, Khemiel & Ariel tukevat meitä olemaan vähemmän taantumuksellisia, reaktiivisia.

Ajattele tätä pulloa jonain, joka voisi auttaa meitä kutsumaan muistamisen itsemme kanssa useilla tasoilla. Kuvittele mahdollisuutta, että eri osapuolet itsessämme kutsutaan yhteen – painiessamme sisäisten jakaantumisten kanssa, Khemiel ja Ariel voivat tarjota tukeaan. Aura-Soma järjestelmässä ajattelemme numeroa 7 haasteena tai koetuksena, tasapainopulloa 7 kutsutaan Getsemanen puutarhaksi, mikä merkitsee syvän tason ymmärrystä itsen testaamisen kautta. 115, kaksi ykköstä ja numero 5 tulevat yhteen kaikuen sitä, että numero 7:n energia ja tämä ajatus painimisesta itsen osien kanssa tulevat yhdentymään enemmän. Essealainen pullo B11 ja Vickyn pullo B5 tulemassa yhteen. Lukematon määrä eri osia olemuksessamme kutsutaan yhteen, mikä näyttää, kuinka nämä kaksi arkkienkeliä yhdistyvät luomaan tunteen syvästä yhdentymisestä itsessämme.

Lähestymme superkuuta 3. joulukuuta ja tällä on merkitystä, koska tämä kuu merkitsee harmonisoinnin ja yhtenäisyyden aikaa kaikissa suhteissamme. Tämä superkuu itse pohjustaa meidät galaktiseen kohdistamiseen, joka tapahtuu 18.-22. joulukuuta. Galaktinen linjaus tässä hetkessä inspiroi meitä omaksumaan paikkamme suuremmassa evoluution tarkoituksessa.

Nämä kaksi arkkienkeliä tukevat universaalisuutta, punaista ja oranssia, jotka tulevat yhteen korallissa energiassa, joka on yhtenäistämisen tunne ennemmin kuin moniarvoisuus. Kussakin meistä on kaipuu tunteeseen sopuisasta näkökulmasta sen sijaan, että vastustettaisiin.

Meidän on pysyttävä vakaasti omassa uskossamme ja luottamuksessamme, omassa totuudessamme, kyvyssä tulla todelliseen yhdentymisen tunteeseen. Khemiel ja Ariel auttavat meitä tuntemaan yhteenliitettävyyden luonnon kanssa, Gaian kaikkien voimien ja energioiden kanssa sekä kaikkien tämän maailman ja muiden maailmojen olentojen kanssa. Mennä erottelun tunteen yli ja pystyä vaalimaan universaalisuutta, johon meidän keskinäisriippuvuutemme vihjaa. Tunne syvästä rakkaudesta ja myötätunnon kunnioittamisesta olemuksemme eri aspekteja kohtaan, yhteisestä kutsumuksesta tässä ajan hetkessä Khemielin ja Arielin kautta.

Rakkaudella ja valolla,
Mike

ASIACT Akatemia, Aura-Soma Products Ltd.