EKHO
B118 – vaalea koralli/vaalea violetti
syntynyt 14. toukokuuta, 2020 klo 12:00 BST

Ekhon saapuminen tämän myrskyisen, epävarman ajan vanavedessä voi auttaa meitä löytämään kullan sisältämme, rakastamaan itseämme ja päästämään irti pelosta.

Kun tarkastelemme vaaleaa korallia, ajattelemme oitis vastakaiutonta rakkautta ja Narkissoksen tarinaa. Narkissos, joka tunnetaan hyvin ihastumisestaan omaan heijastukseensa, oli vuoren nymfin Ekhon kaihon kohteena. Narkissos lähti metsästämään ja hänen ollessaan yksin ja eksyneenä, hän huusi ystäviään:”Missä olette?”. Seurattuaan häntä metsään Ekho näki tilaisuutensa lähestymiseen, mutta hän pystyi vain toistamaan Narkissoksen sanoja. Epätoivoissaan Ekho juoksi Narkissoksen luokse ja heittäytyi hänen päälleen vain huomatakseen, että hänen lähestymisensä torjuttiin ja hänen rakkauteensa ei vastattu.

Monta vuotta aiemmin Hera, Zeuksen vaimo, oli ottanut Ekhon äänen, hänen kykynsä puhua kirkkaalla tavalla, koska Hera oli kateellinen miehensä vierailuille vuorille ja siellä asuneiden nymfien luokse. Välttääkseen Heran vangitsemisen ja kateellisen raivon, Zeus kehotti Ekhoa torjumaan vaimonsa kultaisella kielellään. Kun Hera tajusi, mitä Ekho oli tehnyt, Hera varasti hänen äänensä ja kirosi Ekhon siten, että hän saattoi vain toistaa kuulemansa. Näin toimiessaan Hera oli estänyt Ekhon kyvyn ilmaista myöhemmin rakkauttaan Narkissosta kohtaan.

Pan, joka oli tottunut asettamaan itsensä tuon ajan nymfien tai jumalattarien yläpuolelle, rakastui syvästi Ekhoon, mutta Ekho ei tuntenut samalla tavalla ja Panin rakkaudesta tuli myös yksipuolinen. Pan oli niin vihainen torjutuksi tulemisestaan, että hän käski paimeniaan repimään Ekhon palasiksi. Gaia, maanäiti, joka oli ollut kaiken todistaja, tiesi kaiken, mitä oli tapahtunut Heran ja Narkissoksen kanssa, ja mikä oli huipentunut Ekhon murhaan Panin käskystä, koki paljon myötätuntoa Ekhoa kohtaan. Gaia päätti kunnioittaa Ekhoa ja hänen kultaista ääntään koko omalla olemuksellaan. Jättäen pienen palan hänestä joka puolelle maapalloa, tuuleen, puihin, jopa pimeisiin kylmiin luoliin, jolloin missä tahansa kaiun kuullessamme, meitä muistutetaan Gaian myötätunnosta Ekhoa kohtaan ja myötätunnosta, jota meidän tulisi omata toisiamme sekä maata kohtaan.

Kun ajattelemme tätä Ekhon tarinaa ja vaalean korallin vastakaiutonta rakkautta ja sovellamme sitä omaan tilanteeseemme ja ajattelemme, milloin rakkautemme on eniten yksipuolista, saatamme nähdä, että se on sitä usein itsessämme. Meidän on niin vaikeaa rakastaa itseämme, kun tuotamme niin paljon tuomitsemista itseämme kohtaan. Tekemällä tuosta yksipuolisesta rakkaudesta tietoisempaa, osoittamalla enemmän myötätuntoa itsellemme ja pidättäytymällä itsemme tuomitsemisesta, silloin voimme tulla tietoisemmiksi suhteessa itseemme. Tuomitseminen tapahtuu aivan liian helposti, se tapahtuu aivan liian usein ja siinä tuomitsemissa kiistämme niin paljon itsestämme ja meistä tulee pirstoutuneita.

Minusta tuntuu, että Ekhon kanssa on synkronisuutta ja Panin kanssa alkaneen prosessin syventymistä; Panin kanssa löysimme voimaantumisen luonnonhenkenä. Nyt Panilla on toinen aspekti, minkä näemme tässä pullossa ja Ekhon pirstoutuminen on ratkaisun potentiaali.

Ratkaisu tulee niin monella tasolla: Vaalea violetti/lila on aina ollut syvä transmutaation taso. Tämä transmutaatio liittyy mestariin, St Germainiin, mutta se on myös transmutaatio solutasolla. Tällä ihmiskunnan kohtaamalla tilanteella on petollinen laatu ja oma todellisuus pelon vuoksi, joka on kehitetty jonkin lilan vastakohtana olevan ympärille: keltainen, tuo pelko, on sen intensiivisimmässä muodossaan levinnyt ympäri maailmaa lähes ruton lailla. Tästä pelosta on tullut maailmanlaajuinen ilmiö, koska media, sosiaalinen media, hallitusten toimet, kaikkien ajatukset ja mielipiteet ovat laajentuneet kaikkien näiden välineiden ja kaikkien tuon pelon mukana toimineiden eri näkemysten kautta. Pelko on sekoittunut ja lisääntynyt. Kollektiivinen pelko on koskettanut melkein kaikkia ja lila, vaaleankeltaisen vastaväri, tarjoaa vastalääkkeen.

Tässä yhdistelmässä, joka on 119. tasapainopullo, meitä muistutetaan myös hyvin selvästi, kuinka tärkeää on tulla Tähteen sisimmässämme. Jokaisella meistä on sisällämme suunnitelma, sinikopio, joka liittyy paljolti siihen, miksi me tulimme, mitä varten olemme ja tapa jolla teemme sen, mitä meidän on tehtävä. Ekho on saapunut 14. toukokuuta 2020, ja jos koko luku 14 yhdistetään, saamme 5:n. Tämän 5 ja toukokuun itse ollessa 5 meillä on 10, kaksi kymppiä, 20, se on vielä 4, 2/20. 10/4 – tupla 14, kirkas/kulta, mikä todella tekee siitä pullon, joka muistuttaa Tähtemme tietoiseksi tekemisestä, tehdä tietoiseksi kulta itsessämme. Osa Ekhon tarinaa ja sitä, mikä sai Heran ottamaan Ekhon äänen ja rajoittamaan kultaisen kielen nymfin toistamaan vain muiden sanoja, oli tekemisissä sen kanssa, kun Ekho puhui sisäiseltä kullan alueeltaan ja kuinka se oli houkutellut Zeusta ja tehnyt Ekhosta jollain tapaa Zeuksen muusan. Tämä kulta on jotain, mikä on erittäin tärkeää tämän pullon syntymän suhteen, se ei näy ilmiselvästi väreissä, mutta varmasti jotain, joka on ilmeistä numerologian kautta.

Vaalea koralli lilan yllä on Sandalphonin inversio, joka sinänsä on kuin kaiku jostakin aiemmin olleesta. Tasapainopullo 98 on muistutus Vickyn kumppanista Margaretista ja siitä, kuinka hänen nöyryytensä ja tukensa avulla Vicky pystyi tekemään niin paljon auttaakseen Aura-Somaa olemaan maailmassa, auttaakseen Aura-Somaa olemaan se, mitä se on tänään. Ajattelen aina sitä tosiasiaa, että olin Vickyn kanssa seitsemän vuotta ja Margaret eli seitsemän vuotta Vickyn siirtymisen jälkeen, tällä tavoin minulla oli Vickyn tuki seitsemän vuotta ja sitten tuo tuki eli Margaretin kautta vielä toiset seitsemän vuotta. Mielestäni 14 ei ole vähäpätöinen suhteessa siihen missä olemme nyt ja tämän ajan energiaan, jonka Vicky tavallaan ennusti alkuvuosina, aika, jolloin Aura-Soma olisi välttämättömämpi kuin koskaan ennen. Tämä vuosi 2020 sisältää toistetun numeron Equilibrium tasapainopullosta 20 ’Tähtilapsi’. Vaikuttaa enemmän kuin sattumalta, että Tähtilapsen paluumatka on 98, Sandalphon.

Kun tarkastellaan 118:n numerologiaa, saatamme nähdä myös oviaukon valokehoon, 11/8. Katsomme 11:tä oviaukkona tai porttina läpitulevalle 8:lle, ja muistamme, että 8 on yksinumeroinen luku, joka juontuu sanoista Aura-Soma (valo-keho). On todella syvällistä, että tämä on tullut olevaiseksi tällä hetkellä, erityisesti, kun se tulee myös olemaan 10 (2 + 8 = 10). Aura-Somalle 10 on aina ’niin kuin istutamme, niin me korjaamme’ (karma) ja ’halaa puuta’.

Hoivamme, lämpömme, myötätuntomme ja rakkautemme voivat vaikuttaa itsemme ulkopuolella syntyvään tilaan, jota kutsumme peloksi. Olemme aina sanoneet, että rakkaus ja pelko eivät voi olla samassa tilassa; tietoisuuden lisääminen tästä ja valokehon kasvusta tulee vastalääke sille, mitä tapahtuu tällä hetkellä.

Rakkaudella ja valolla,

Mike

ASIACT Academy, Aura-Soma Products Ltd.